Травневе засідання Науково-аналітичної ради Академії

17 травня 2017 року відбулося чергове засідання Науково-аналітичної ради Академії під головуванням проректора з наукової роботи, доктора мистецтвознавства, професора Олени БЕРЕГОВОЇ. Під час засідання було заслухано звіти про роботу у 2016-2017 навчальному році керівників таких наукових підрозділів, як відділ аспірантури та докторантури, науково-інформаційний відділ Центру музичної україністики, Проблемна науково-дослідна лабораторія етномузикології та Студентське наукове товариство. Учасники засідання затвердили новий варіант Положення про Студентське наукове товариство Академії, ухвалили до друку збірку наукових праць СНТ «Актуальні проблеми музикознавства в дослідженнях молодих науковців. Випуск 1».

Також розглядалися питання затвердження тем дисертацій  на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, спецкурсів пошукувачів та допуску до кандидатського іспиту з фаху (Хафізова Г.О., Морщакова Н.О., Дружга І.) , обговорення  кандидатур на вступ до докторантури Академії та внесення змін до Перспективного тематичного плану науково-дослідної діяльності Академії на виконавських кафедрах на 2015-2020 рр.

Рішення з усіх питань порядку денного були ухвалені одностайним голосуванням.

Анастасія Молибога