Літнє засідання Науково-аналітичної ради Академії

14 червня 2017 року відбулося чергове засідання Науково-аналітичної ради Академії під головуванням проректора з наукової роботи, доктора мистецтвознавства, професора Олени БЕРЕГОВОЇ.

На порядку денному стояли традиційні питання затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства пошукувачів кафедри теорії та історії культури Гордієнко А.І. та Куркової І.С. Завідувач відділом аспірантури і докторантури, кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга  Путятицька доповіла про завершення роботи над новими навчальними планами для аспірантів і асистентів-стажистів, які розроблено згідно з новою науково-освітньої програмою. Також у робочому порядку було затверджено нові вступні вимоги до аспірантури та асистентури-стажування та плани з наукової роботи кафедр на 2017-2018 навчальний рік.

Велику увагу членів ради цього разу було приділено питанням науково-видавничої діяльності Академії. Доктор мистецтвознавства, професор Віктор Москаленко доповів про роботу науковців очолюваної ним кафедри теорії та історії музичного виконавства над колективною монографією «Музична педагогіка у вищій школі», в якій планується розкрити історію становлення і розвитку вищої музичної школи в Україні та світі, викласти зміст музичної дидактики, спрямованої на підготовку професійних виконавців, а також обґрунтувати теоретико-методичні положення щодо формування інтерпретаційних моделей музичних творів та їх сценічної реалізації. Монографію було обговорено та одностайно рекомендовано до друку.

Рекомендацію до друку також отримали два випуски «Наукового вісника»: №118 «Композиційно-драматургічна організація музичного твору» і №119 «Наукові діалоги з Н.О. Герасимовою-Персидською» та 2-й випуск «Часопису НМАУ ім. П.І. Чайковського» за 2017 рік.

Голова Науково-аналітичної ради О.Берегова запропонувала обговорити питання заснування нового наукового видання НМАУ – щорічного збірника «Виконавське музикознавство». Напрям виконавського музикознавства вже багато років поспіль розробляється доктором мистецтвознавства, професором кафедри баяна та акордеона Академії Миколою Давидовим та його науково-творчою школою. Новизна і наукова цінність цього напряму полягають у тому, що до наукового осмислення історичних, методичних, музично-педагогічних та інших музикознавчих проблем долучаються самі музиканти-виконавці. Присутні на засіданні доктори мистецтвознавства, професори Маріанна Копиця і Володимир Качмарчик, кандидати мистецтвознавства Тетяна Рощина, Наталія Семенова, Ольга Путятицька та Анастасія Молибога активно долучились до обговорення цього питання, підтримали ідею започаткування «Виконавського музикознавства» і принагідно запропонували налагодити систему рецензування статей та запобігання проявам негативних явищ у сфері наукової діяльності (зокрема таких, як академічний плагіат, псевдонаука,  дублювання наукової проблематики тощо).

Анастасія МОЛИБОГА