Щорічна конференція трудового колективу

31 жовтня 2017 року відбулася щорічна конференція трудового колективу НМАУ ім. П.І. Чайковського.

Конференція заслухала звіт ректора – доктора мистецтвознавства, професора, народного артиста України, академіка Національної академії мистецтв України Володимира Рожка. А також, затвердила Положення про Студентське наукове товариство.

На конференції виступили професори Марина Черкашина-Губаренко, Микола Давидов, Роман Вовк, Тетяна Андрущенко, Олександр Костін, Тетяна Рощина, головний диригент Оперної студії Сергій Голубничий та ін. Від Студентської Ради виступив студент ІІІ курсу історико-теоретичного факультету Тарас Бакун.

Нижче наведено Постанову конференції.

ПОСТАНОВА

Конференції трудового колективу

Національної музичної академії України

 імені П.І. Чайковського

від 31 жовтня 2017 року

 

         Заслухавши та обговоривши звіт ректора Академії, доктора мистецтвознавства, професора, народного артиста України, академіка Академії мистецтв України РОЖКА Володимира Івановича про діяльність НМАУ імені П.І. Чайковського за 2017 рік Конференція трудового колективу

 

ВІДЗНАЧАЄ:

Діяльність Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ред. 2014 р.), інших нормативно-правових актів держави, Статуту Академії та інструктивних документів Міністерства освіти і науки України  і  Міністерства культури України.

Системна і послідовна робота у цьому напрямку віддзеркалена у Плані роботи НМАУ імені П.І.Чайковського на 2017 рік, затвердженого Вченою радою Академії.

В Академії здійснюється плідна та ефективна  робота  за всіма напрямками діяльності: в організації та проведенні навчально-виховного процесу, у творчій, науковій роботі та у сфері  міжнародних зв’язків:

– НМАУ  вдруге за період  керівництва  В.І.Рожка успішно пройшла акредитацію закладу за найвищим четвертим рівнем на чергові 10 років, що надає право підготовки фахівців за всіма освітніми ступенями: бакалавр, магістр;

– НМАУ отримало Ліцензію на розширення освітніх  послуг по випуску магістрів за всіма спеціальностями: Музичне мистецтво, Сценічне мистецтво, Культурологія;

– в цьому році, як і в у всі попередні роки за період керівництва В.І.Рожка, успішно, без зауважень та апеляцій пройшла Вступна кампанія, результатом якої став набір талановитої, перспективної молоді; державне замовлення виконання стовідсотково;

– висновки перевірки діяльності НМАУ Інспекцією  навчальних закладів України та Рахунковою палатою України містять позитивну  оцінку   роботи вузу в цілому;

– до  професорсько-викладацького складу Академії на постійну роботу за конкурсом запрошено провідних музикантів України, зокрема: народний артист України Дяченко О.М., народна артистка України Даць І.В., заслужена артистка України  Півненко Б.І., заслужений артист України Баланко М.Я. та інші відомі діячі музичної культури;

– нещодавно у НМАУ успішно відбулося обрання студентським колективом Академії  нового складу Студентської ради;

– успішно проведені Четвертий всеукраїнський конкурс піаністів премії фірми С. Bechstein, ІХ Міжнародна Пасхальна асамблея «Духовність єднає Україну», майстер-класи з провідними музикантами Великої Британії, Австрії, Китаю, Угорщини, Польщі Іспанії, Італії, Франції, США, Литви та інших країн; реалізовано міжнародний творчий проект «Нова Баварська опера» у (м. Мюнхен, Німеччина);

– за підтримки Посольства та Італійського інституту культури в Україні в Оперній студії Академії здійснена постановка опери Дж. Россіні «Пробний камінь», яку з успіхом представлено на Першому фестивалі «Операфест-Тульчин»;

– вдало проведено ювілейний рік М. Лисенка;

– понад 200 студентів Академії здобули звання лауреатів всеукраїнських і міжнародних конкурсів;

–  підписано угоди про співпрацю між НМАУ ім. П.І. Чайковського та музичними академіями Італії, Естонії, Казахстану, Узбекистану, Грузії, Іспанії, Китаю;

– розпочалась робота з освітнім проектом Євросоюзу «Еразмус плюс»;

– на базі Академії успішно пройшли понад 20 міжнародних, всеукраїнських, загальноакадемічних та кафедральних наукових конференцій, симпозіумів та семінарів;

– у 2-х спецрадах НМАУ з захисту дисертацій з музичного мистецтва та культурології захищено 20 дисертацій, ще понад 80 дисертаційних досліджень  виконується аспірантами, пошукачами та докторантами Академії;

– традиційно високою була публікаційна активність членів нашого науково-педагогічного колективу: опубліковано 6 монографій та понад 100 наукових статей, у т.ч. 20 в іноземних наукових виданнях;

– тривала науково-видавнича діяльність Академії. Регулярно виходили започатковані Академією наукові видання «Українське музикознавство», «Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського», «Проблеми етномузикології» та «Часопис НМАУ ім. П.І.Чайковського»;

– розпочато роботу із входження наукових видань НМАУ імені П.І.Чайковського і самої Академії як навчального закладу до світових наукометричних баз даних.  Зараз усі наші наукові видання отримали міжнародні стандартні номери ISSN, розпочато роботу зі створення веб-сайтів для кожного з видань;

– почалася робота з реєстрації всіх викладачів нашого закладу, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, у міжнародній наукометричній системі Google Scholar.

Водночас, Конференція трудового колективу

 

КОНСТАТУЄ:

– на порядку денному керівника залишається питання капітального ремонту будівлі Академії та студентського гуртожитку, що залежить від виділення відповідного цільового фінансування закладу з боку керівних державних структур;

– не менш актуальною залишається проблема фінансування з боку держави Програми придбання музичних інструментів;

– нагальним є вирішення питання подальшого спрямування фінансових надходжень для забезпечення  комп’ютеризацї навчального процесу та діяльності бібліотеки НМАУ імені П.І.Чайковського;

– необхідним є поглиблення співпраці з міжнародними освітніми музичними закладами, вдосконалення механізму обміну студентами по міжнародних програмах та активізація роботи щодо залучення іноземних студентів до навчання в Академії;

– конче потрібно забезпечити своєчасне та всебічне висвітлення діяльності Академії у мережі Інтернет та спеціальних виданнях;

– нагальною потребою є перевидання в оновленому вигляді презентаційного двомовного буклета про НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Виходячи з вищезазначеного, Конференція трудового колективу

 

ПОСТАНОВЛЯЄ

  1. Звіт ректора Академії, доктора мистецтвознавства, професора, народного артиста України, академіка Академії мистецтв України РОЖКА Володимира Івановича про діяльність НМАУ імені П.І. Чайковського за 2017 рік схвалити.
  2. Відзначити, що в Академії здійснюється плідна та ефективна робота  за всіма напрямками діяльності: в організації та проведенні навчально-виховного процесу, у творчій, науковій роботі та у сфері  міжнародних зв’язків.
  3. Визнати ефективною і перспективною роботу ректора по налагодженню зв’язків з Посольствами та навчальними закладами країн Європи, Азії та Америки.
  4. Підтримати ректора у відстоюванні законних інтересів колективу перед державними органами щодо збільшення фінансування, врахування специфіки мистецької освіти та задоволення нагальних потреб діяльності унікального колективу Академії як провідного навчального закладу України в галузі мистецької освіти.