КОНТРОЛЬ ЗА АСИСТЕНТАМИ-СТАЖИСТАМИ АКАДЕМІЇ БУДЕ ПОСИЛЕНО

Низку питань роботи асистентури-стажування Академії обговорили завідувачі виконавських кафедр – учасники засідання Науково-аналітичної ради, яке відбулося 15 листопада 2017 року під головуванням проректора з наукової роботи, доктора мистецтвознавства, професора Олени БЕРЕГОВОЇ. Йшлося, зокрема, про необхідність посилення контролю зі сторони творчих керівників та завідувачів кафедрами за відвідуванням асистентами-стажистами занять із фаху та інших предметів навчального плану, звітування асистентів-стажистів на кафедрах двічі на рік, відшкодування коштів у випадку відрахування асистентів-стажистів, які навчаються за державним замовленням.

Значну увагу було приділено обговоренню пропозицій до Положення про педагогічну практику асистентів-стажистів Академії, яке розробляється відділом аспірантури та докторантури згідно з новими вимогами законодавства України про вищу освіту. Відбувся обмін думками щодо форм педагогічної практики, які історично склалися і практикуються на виконавських кафедрах. Як розповіла кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри спеціального  фортепіано №2 Тетяна РОЩИНА, асистенти-стажисти її кафедри проходять педпрактику не лише у традиційній формі індивідуальних занять зі студентами молодших курсів під наглядом творчого керівника. Вони як повноцінні члени кафедри  задіяні в організації і підготовці творчих і наукових кафедральних заходів – тематичних концертів, круглих столів, виїзних мистецьких акцій. Під час обговорення керівники кафедр висловлювали свою стурбованість перевантаженістю викладачів, говорили про практичну неможливість «втиснути» години на керівництво педпрактикою асистентів-стажистів у щільне науково-педагогічне навантаження творчих керівників. Ділячись своїм досвідом, завідувач кафедри струнно-смичкових інструментів, кандидат мистецтвознавства, професор Дмитро ГАВРИЛЕЦЬ зауважив, що з метою оптимізації навантаження викладачів на очолюваній ним кафедрі об’єднують асистентів-стажистів під час проходження педпрактики у групи. Свої міркування і пропозиції з приводу педпрактики асистентів-стажистів і роботи асистентури-стажування загалом висловили також завідувачі кафедр баяна та акордеона – Євгенія ЧЕРКАЗОВА, оперно-симфонічного диригування – Віктор ЗДОРЕНКО, дерев’яних духових інструментів – Роман ВОВК, народних інструментів – Любов МАТВІЙЧУК, бандури – Людмила ФЕДОРОВА, скрипки – Богдана ПІВНЕНКО. Як запевнила голова Науково-аналітичної ради Олена БЕРЕГОВА, всі пропозиції будуть узагальнені та опрацьовані відділом аспірантури та докторантури Академії на чолі з кандидатом мистецтвознавства, доцентом Ольгою ПУТЯТИЦЬКОЮ і зафіксовані в проекті Положення про педагогічну практику асистентів-стажистів Академії, яке в кінцевому варіанті буде винесене на затвердження Вченою радою Академії.

Науково-аналітична рада розглянула також традиційні питання затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій і спецкурсів, обговорила і затвердила річні звіти аспірантів і докторантів і рекомендувала до друку навчальний посібник для вищих навчальних закладів музичної спеціалізації «Лекції з теорії гармонії» (автори – професори кафедри теорії музики НМАУ Т.О.Бондаренко, І.А.Котляревський, І.Б.Пясковський, В.Я.Самохвалов, І.О.Чижик), наукові збірники «Українське музикознавство» №43 (2017 р.) і «Проблеми етномузикології» Вип.12 (2017).