VII Міжнародна наукова конференція «Ювілейні та пам’ятні дати 2017 року»

5-6 грудня 2017 року в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського проходить VII Міжнародна наукова конференція «Ювілейні та пам’ятні дати 2017 року», організована кафедрою історії світової музики Академії. Ідея заснування щорічної конференції, присвяченої ювілейним датам, належить академіку Національної академії мистецтв України, заслуженому діячу мистецтв України, доктору мистецтвознавства, професору – Марині ЧЕРКАШИНІЙ-ГУБАРЕНКО.

О.М. Берегова

Доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи НМАУ  ім. П. І. Чайковського Олена БЕРЕГОВА привітала всіх учасників конференції та відзначила потужний науковий потенціал кафедри історії світової музики.

Першим доповідачем конференції стала автор проекту – Марина ЧЕРКАШИНА-ГУБАРЕНКО. Її виступ було присвячено 100-річчю від дня народження

М.Р.Черкашина-Губаренко

багатогранної постаті, видатного музикознавця, дослідниці творчості Д. Шостаковича Марини Сабініної. Свою доповідь Марина Романівна побудувала на особистих спогадах та листуванні і назвала так: «Вона була для мене зразком у всьому». Зосередившись на особистісних якостях М. Сабініної, доповідачка розкрила її постать не лише з професійної точки зору, а й через призму персональних взаємовідносин.

Костянтин Бацак

Кандидат історичних наук, доцент, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Костянтин БАЦАК висвітлив у своєму виступі 205-річний ювілей італійських оперних вистав в Одесі. А об’єктом наукових доповідей доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри історії світової музики Валерії ЖАРКОВОЇ та кандидата мистецтвознавства, доцента Олени КОРЧОВОЇ

Валерія Жаркова

стала творчість видатного французького композитора Моріса Равеля (цього року відзначається 80-а річниця від дня смерті композитора).

На конференції прозвучать доповіді, присвячені не лише ювілеям особистостей, а й ювілеям окремих творів, їх виконавських інтерпретацій та святковим датам широкого спектру культурно-мистецьких явищ. Велику частку програми конференції посідає українська тематика, зокрема творчість А. Веделя, М. Лисенка, М. Леонтовича, М. Вериківського, Б.

учасники конференції

Лятошинського, Д. Клебанова, Ж. Колодуб, В. Сильвестрова, Є. Станковича, М. Скорика, В. Степурка та інших українських композиторів. Географія учасників конференції представлена такими містами України, як Київ, Львів, Харків, Суми, Луцьк і Полтава. Другий день конференції позначиться виступами гостей з Білоруської державної академії музики.

Анастасія МОЛИБОГА