До 130-річчя з дня народження. Композитор і педагог Микола Миколайович Вілінський (1888 – 1956).

2 травня 2018 року виповнюється 130 років з дня народження Миколи Миколайовича Вілінського (1888 – 1956) – видатного композитора, педагога, музично-громадського діяча, ім’я якого невіддільне від історії становлення української музики першої половини ХХ століття. М.М. Вілінський учень першого ректора Одеської консерваторії В.Й. Малішевського, закінчив консерваторію в 1919 році. З 1920 року викладач Одеської консерваторії, затверджений у званні професора в 1926, завідувач кафедри композиції з 1931 р. З 1935 року був членом оргкомітету Спілки композиторів України і був обраний Головою Одеської обласної організації Спілки композиторів. З 1944 року – професор і декан композиторського факультету Київської консерваторії. З 1949 року завідувач кафедри теорії музики та композиції Київської консерваторії.

М.М. Вілінський є автором вокально-симфонічних і симфонічних творів, вокально-хорових обробок українських, російських і молдавських народних пісень, камерно-інструментальних і камерно-вокальних творів, а також ряду теоретичних робіт і статей.

Серед учнів М.М. Вілінського такі відомі імена, як: К. Данькевич, О. Білаш, О. Фельцман, С. Орфеєв, Л. Гуров, Д. Гершфельд, В. Фемеліді, А. Муха, Є. Зубців, М. Завалішина, А. Водовозов, В. Кучеров та інші. Також, в числі учнів некомпозіторов: Е. Гілельс, Д. Ойстрах, М. Грінберг, Я. Зак та інші.

Ювілею Миколи Вілінського присвячена програма Ганни Пеліної – «Від класики – до авангарду!»

http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=1954714

Стаття у Науковому Віснику 114 : “КОМПОЗИТОР І ПЕДАГОГ МИКОЛА ВІЛІНСЬКИЙ (1888–1956). ЖИТТЯ. СПОГАДИ. РОЗДУМИ”

 

К 130-летию со дня рождения.

Композитор и педагог Николай Николаевич Вилинский (1888 – 1956).

2 мая 2018 года исполняется 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Вилинского (1888 – 1956) – выдающегося композитора, педагога, музыкально-общественного деятеля,  имя которого неотделимо от истории становления украинской музыки первой половины ХХ столетия.  Н.Н.Вилинский ученик первого ректора Одесской консерватории В.И.Малишевского, закончил консерваторию в 1919 году.  С 1920 года преподаватель Одесской консерватории, утвержден в звании профессора в 1926, заведующий кафедрой композиции с 1931 г.  С 1935 года состоял членом оргкомитета Союза композиторов Украины и был избран Председателем Одесской областной организации Союза композиторов.  С 1944 года – профессор и декан композиторского факультета Киевской консерватории.  С 1949 года заведующий кафедрой теории музыки и композиции Киевской консерватории.