ВСІ ВИДАННЯ АКАДЕМІЇ МАЮТЬ МІЖНАРОДНИЙ СТАТУС

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського є засновником і видавцем чотирьох наукових фахових видань. На початку червня 2018 року редакційна колегія найавторитетнішого в Україні наукового журналу «Українське музикознавство», який видається з 1965 року, отримала лист від сервісу індексування та контролю якості міжнародних дослідницьких журналів відкритого доступу CiteFactor. Метою функ­ці­онування цього сервісу є збільшення видимості та легкості використання наукових та академічних журналів з відкритим доступом, що сприяє їх поширенню та впливу серед світової наукової спільноти. Журнал “Українське музикознавство” був позитивно оці­нений в індексації CiteFactor, відтепер пряме посилання на журнал доступне в режимі онлайн на сайті citefactor.org. Тож редколегія видання отримала право використовувати логотип CiteFactor у друкованій та електронній версіях, а сам журнал віднині належить до видань, внесених до міжнародних наукометричних баз.

У серпні ще й інші три видання Академії, а саме: «Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського», «Проблеми етномузикології» та «Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського» індексуються у міжнародній базі CiteFactor та мають всі переваги міжнародних наукових журналів.

Вітаємо колектив Академії з цією важливою подією наукового життя і запрошуємо викладачів, аспірантів і докторантів до публікації у наукових фахових виданнях Академії. Всі видання внесені до Переліку наукових фахових видань України в галузі мистецтвознавства, а «Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського» в галузі мистецтвознавства та культурології і мають міжнародний статус.