Стипендіальна комісія НМАУ ім. П.І. Чайковського

15 січня 2019 року відбулось засідання стипендіальної комісії Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. У порядку денному стояло питання про призначення академічних стипендій студентам освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр».

Відповідно до «Положення про призначення і виплати стипендій у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського» розмір стипендіального фонду Академії становить 45% фактичної кількості студентів денної форми навчання.

За рішенням стипендіальної комісії було встановлено, що академічну стипендію отримують студенти, які, згідно з рейтингом, складеним в Академії і затвердженим Вченою радою, за результатами семестрової заліково-екзаменаційної сесії здобули найкращі результати у навчанні й не мають академічної заборгованості. Студенти, котрі отримали під час заліково-екзаменаційної сесії незадовільні оцінки і пересклали іспити з цих дисциплін після закінчення семестрового контролю, стипендія не призначається, незалежно від того, які оцінки вони отримали. Студентам, які не з’явилися на складання заліку чи іспиту, не маючи на те поважної причини, академічна стипендія не призначається. Студенти, які складали сесію за індивідуальним графіком, стипендія призначається на загальних підставах за умови дотримання встановлених термінів.

Рейтинг успішності студентів формується за 100-бальною шкалою до сотих. Студентам, які отримали під час сесії хоча б одну оцінку «задовільно», стипендія не призначається. Відповідальність за кандидатури на призначення стипендії несуть декани Академії.

Шляхом відкритого прямого голосування комісії було затверджено списки студентів для отримання академічної стипендії на 2 семестр 2018–2019 навчального року.