Історія бібліотеки

Історія бібліотеки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського (НМАУ) міцно пов’язана з розвитком музичної культури України, вона розпочала своє життя з відкриттям консерваторії у 1913 році. Під час Другої світової війни її надзвичайно багаті фонди загинули.

Нове життя бібліотеки почалося у 1944 році, коли  Київська  консерваторія імені П. І. Чайковського повернулася  з евакуації. У післявоєнний час її першим директором стала Л.Д. Файнштейн (1944-1967), згодом її замінила Р.П. Сабадаш (1967-1975), більше сорока років бібліотеку очолювала О.І. Довбиш (1975-2016), з 2016 року бібліотеку очолює канд. іст. наук Н.Ю. Каліберда.

Формування фондів бібліотеки здійснюється відповідно планів навчально-виховного та наукового процесів НМАУ, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку професійної музичної освіти України і світу, шляхом придбання нових видань, а  також за рахунок подарунків приватних колекцій видатних музичних діячів (Г.Верьовки, О.Степанової, В.Топіліна, М.Донець-Тессеєр, В.Радизвон, К.Михайлова, Є.Мірошниченко, П.Макаренка, О.Шреєр-Ткаченко, Ю.Таранченка, І.Ф.Ляшенка, М.В.Дремлюги, О.С. Кудряшова, Є.Ф. Станковича, Д.М. Степовика, О.Коломійця, І.Боровик та багатьох інших).

Сьогодні фонди містять понад 440 тис. одиниць збереження, з них близько 300 тис. нотних видань, які представляють репертуар класичної та сучасної музики. Дбайливо зберігаються унікальні прижиттєві видання багатьох українських та зарубіжних авторів, видання з автографами і дарчими надписами, які сьогодні за міжнародними стандартами відносяться до раритетних.

Окрім того фонди бібліотеки містять понад 130 тис. книжкових та періодичних видань наукового, навчального, літературно-художнього  та універсального змісту, а також дисертації, автореферати, наукові праці викладачів, дипломні та магістерські роботи студентів тощо.

Система обслуговування читачів складається зі спеціалізованих абонементів (наукової та навчальної літератури, гуманітарної літератури) та читального залу музикознавчої літератури  для оперативного забезпечення навчального процесу та інформаційних потреб користувачів всіх категорій. Сьогодні основними користувачами бібліотеки є не тільки студенти, аспіранти, викладачі та науковці НМАУ, а також  студенти інших музичних навчальних закладів, музикознавці та музиканти України.

Кабінет-архів

Кабінет-архів Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського є центром накопичення та зберігання історичних пам‘яток та документів про творчу діяльність викладачів, студентів та випускників вузу. За кілька десятиліть існування кабінету до нього залучено цінні матеріали з державних архівів та приватних фондів провідних діячів українського музичного мистецтва (К.М.Михайлова, Е.П.Скрипчинської, А.К.Буцького, О.Я.Шреєр-Ткаченко, Є.І.Чавдар, Н.Й.Захарченко та багатьох інших). Матеріали кабінету опрацьовуються студентами при написанні курсових та дипломних робіт, використовуються у наукових дослідженнях аспірантів та викладачів. Фонди кабінету-архіву – це “історична пам’ять” академії, що дає уяву про еволюцію її творчого життя.