Нові надходження за 1-е півріччя 2018 р.

1-е півріччя 2018 р.

Перейти до розділу “Ноти”

Перейти до розділу “Автореферати дисертацій”

Включає також видання вперше введені в електронний каталог у 1-му півріччі 2018 р.

1.


71.0
А43

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Текст] : Збірник наук. праць. Вип. ХХХІX / НАККіМ. – Київ : Міленіум, 2017. – 363 с.

2.


78.071Свир.
А46

Александрова, О. О. Вокально-хорова творчість Г. В. Свиридова [Текст] : Жанрова поетика та її духовні основи: Монографія / О. О. Александрова. – Харків, 2016. – 296 с.

3.


78.071.1Алтухова
А52

Алтухова, Е. В. Как это было… [Текст] / Е. В. Алтухова. – Москва : ТОРУС ПРЕСС, 2010. – 320 с.+30 илл.

4.


75.05(477)
Л58

Анатолій Лимарєв той. що йде за сонцем [Текст] : виставка з 27.11 по 15.12. 2015: каталог / упоряд.: Лісова К., Рак О., Яцковська А. – Київ : Галерея “Дукат”, 2015. – 44 с. : іл.

5.


84.4Укр6
А65

Андріяшик, Р. Вибране: Романи [Текст] : Люди зістраху; Додому нема вороття; Полтва; Сторонець ; Три хрести / Роман Андріяшик ; Упоряд. В. Медвідь; Передм. С. Квітка. – Київ : Укр. письменник, 2004. – 1077 с.

6.


74.58я73
А66

Андрусенко, С. І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України [Текст] : Посібник / С. І. Андрусенко, В. І. Домніч. – Київ : КУЕТТ, 2003. – 172 с. – (Мін-во освіти і науки України).

7.


84.4Укр7
А66

Андрухович, С. Старі люди [Текст] / Софія Андрухович. – Івано-Франківськ : “Лілея-НВ”, 2005. – 92 с.

8.


85.143(4Укр)
А66

Андрущенко, Т. Святеє сонечко загляне [Текст] / Т. Андрущенко. – Київ+Львів : Афіша, 2003. – 96 с.

9.


63.3(2)512
А67

Анисимов, Е. Дворцовые тайны [Текст] : Россия, век ХУШ / Е. Анисимов. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 320 с. : ил. – (Сер. “Лабиринты истории”).

10.


83.3(0)3я73
А72

Антична література [Текст] : Навчальний посібник. Для вищих навч. закл. – Київ : Либідь, 2005. – 488 с.

11.


84(0)3-6
А72

Античний театр: Есхил, Софолк, Евріпід, Арістофан, Менандр, Плавт. [Текст] : Трагедії і комедії / Упоряд. та передм. В. Пащенка. – Київ : Веселка, 2003. – 383 с.

12.


84(0)
А72

Антология фантастической литературы [Текст] / Сост. Х. Л. Борхес, А. Бьой Касарес, С. Окампо. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 638 с.

13.


84.4Укр1
А72

Антологія української драматургії [Текст]. – Київ : Мистецтво, 2004. – 400 с.

14.


84.5ЯПО
А72

Антологія японської класичної поезії, Танка. [Текст] : Ренга (VIII-XV ст.). – Київ : Факт, 2004. – 912 с.

15.


84.4Укр2
А72

Антоненко-Давидович, Б. Д. Твори [Текст]. Т. 1. Повісті та романи / Б. Д. Антоненко-Давидович. – В 2-х т. – Київ : Наукова думка, 1999. – 744 с. : портр. – (Б-ка укр. літ. Новітня укр. літ.).

16.


84.4Укр2
А72

Антоненко-Давидович, Б. Д. Твори [Текст]. Т. 2. Сибірські новели. Оповідання. Публіцистика. Спогади. Листування. / Б. Д. Антоненко-Давидович. – В 2-х т. – Київ : Наукова думка, 1999. – 656 с. : портр. – (Б-ка укр. літ. Новітня укр. літ.).

17.


84.4Укр6
А72

Антонич, Б. І. Велика гармонія ( модерністична поезія ХХ ст.) [Текст] / Б. І. Антонич ; Упоряд., передмова, приміт. Д. Павличка. – Київ : Веселка, 2003. – 350 с. – (Шк. б-ка).

18.


78.04Антонович
А72

Антонович, М. Між двома світовими війнами [Текст] : Спогади. Ч. 1. / М. Антонович ; Долгий О., упоряд.; КНУКіМ. – Київ, 2003. – 324 с.

19.


78.04Антонович
А72

Антонович, М. Між двома світовими війнами [Текст] : Спогади. Ч. 2. / М. Антонович ; Долгий О., упоряд.; КНУКіМ. – Київ, 2003. – 538 с.

20.


784.9
А72

Антонюк, В. Г. Постановка голосу [Текст] : Навч. посібник / В. Г. Антонюк. – Київ, 2000. – 68 с.

21.


784.9(4Укр)
А72

Антонюк, В. Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект [Текст] : Монографія / В. Г. Антонюк ; НМАУ ім. П. І. Чайковського; Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв; Центр муз. українистики. – Київ, 1999. – 168 с.

22.


84(0)3
А76

Аполлодор Мифологическая библиотека [Текст] / Аполлодор ; Пер. с древнегреч. В. Г. Боруховича. – Москва : ООО “Изд-во АСтрель”, 2004. – 350 с. – (Университетская б-ка).

23.


84(0)3
А78

Апулей Метаморфози або Золотий осел [Текст] / Апулей ; Пер. з лат. Й. Кобова і Ю. Цимбалюка. – Харків : Фоліо, 2004. – 318 с. – (Б-ка світової літ.).

24.


78.071.1Судак
А79

Аргун, Ал. Дирижирует Вадим Судаков [Текст] / Ал. Аргун. – Москва : Согласие, 2000. – 352 с.

25.


66.1(0)
А81

Арістотель Політика [Текст] / Арістотель. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2003. – 239 с.

26.


66.1(0)
А81

Арістотель Політика [Текст] / Арістотель. – 3-е вид. – Київ : Основи, 2005. – 239 с.

27.


66.1(0)
А81

Арістотель Політика [Текст] / Арістотель. – Київ : Основи, 2000. – 239 с.

28.


84(0)3
А81

Арістофан Комедії [Текст] / Арістофан ; Пер. із старогрецької. – Харків : Фоліо, 2002. – 511 с. – (Б-ка світової літ.).

29.


78.071.1Эйзен
Э34

Артур Эйзен : Фотоальбом [Текст]. – Москва : РАМ им. Гнесиных, 2003. – 24 с.

30.


783
А87

Архиепископ, И. Толковый потеводитель по Божественной литкргии святителя Василия Великого [Текст] : Молитвословия, краткий комментарий. историко-богословские статьи на русском языке / Ионафан Архиепископ. – Херсон, 2003. – 116 с. : ил.

31.


783
А87

Архиепископ, И. Толковый потеводитель по Божественной литкргии святителя Иоанна Златоуста [Текст] : Молитвословия, краткий комментарий. историко-богословские статьи на русском языке / Ионафан Архиепископ. – Херсон, 2003. – 100 с. : ил.

32.


32.973.26
А87

Арчер, Т. У. Библия пользователя [Текст] = Visual C ++. NET / Том Уайтчепел Эндрю Арчер ; Пер. с англ. – М.: СПб.: К. : Диалектика, 2005. – 1216 с. : ил.

33.


87.3
А90

Асмус, В. Ф. Античная философия [Текст] : Учеб. пособие / В. Ф. Асмус. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Высш. школа, 2001. – 400 с.

34.


781.0:786.2
А90

Аспекты подготовки пианиста в музыкальном вузе [Текст] : Сб. р.-Вып. 141/РАМ им. ГНЕСИНЫХ. – Москва, 2000. – 128 с.

35.


74.58
А92

Атанов, Г. А. Возрождение дидактики – залог развития высшей школы [Текст] / Г. А. Атанов. – Донецк : ДОУ, 2003. – 180 с.

36.


26.8я6
А92

Атлас мира [Текст] : Страны мира в картах и цифрах. – Москва : ЗАО “Компания АСТ-ПРЕСС”, 2000. – 104 с.

37.


78.071.1Ауэр
А93

Ауэр, Л. Моя долгая жизнь в музыке [Текст] / Л. Ауэр. – Санкт-Петербург : Композитор, 2002. – 216 с. : илл.

38.


781.0:787.1
А93

Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке [Текст] / Л. Ауэр ; Пер. с англ. И. Гинзбург и М. Мокульской. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Композитор, 2004. – 120 с.

39.


84.4Рос7
А95

Ахматова, А. Из семи книг [Текст] : Стихотворения. Requiem / А. Ахматова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 256 с.

40.


84.4Укр6
Б12

Бабенко-Вудбери, В. Обратно к врагам [Текст] / В. Бабенко-Вудбери. – Київ : КМ Академія, 2003. – 338 с.

41.


82.3(4Укр)
Б14

Багмет, А. Збірка українських приказок та прислів’їв [Текст] / А. Багмет, М. Дащенко, К. Андрущенко. – 2-е вид., стереотип. з репритного вид. – Київ : Техніка, 2004. – 224 с. – (Народні джерела).

42.


83.3(4Укр)
Б14

Багряний, І. Листування [Текст] : у 2-х томах. Т. 1. 1946-1963 / Іван Багряний. – Київ : Смолоскип, 2002. – 706 с.

43.


83.3(4Укр)
Б14

Багряний, І. Листування [Текст] : у 2-х томах. Т. 2. 1946-1963 / Іван Багряний. – Київ : Смолоскип, 2002. – 554 с.

44.


84.4(Укр)6
Б14

Багряний, І. Публіцистика [Текст] : доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе / Іван Багряний ; упоряд. О. Коновал; передм. І. Дзюби; післямова Г. Костюка. – Київ : Смолоскип, 2006. – 856 с. : портр.

45.


84.4Укр6
Б14

Багряний, І. Сад Гетсиманський [Текст] / Іван Багряний. – Київ : Наук. думка, 2005. – 548 с. – (Б-ка школяра).

46.


84.4Укр6
Б14

Багряний, І. Сад Гетсиманський [Текст] / Іван Багряний. – Київ : Наук. думка, 2001. – 548 с. – (Б-ка школяра).

47.


84.4Укр6
Б14

Багряний, І. Тигролови [Текст] : роман. Морітурі: драматична повість / Іван Багряний. – Київ : Наук. думка, 2001. – 368 с. – (Б-ка школяра).

48.


66.3(4Укр)63
Б15

Бадзьо, Ю. Український вибір [Текст] / Ю. Бадзьо. – Київ : Смолоскип, 2004. – 56 с.

49.


88.5
Б15

Баева, О. А. Ораторское искусство и деловое общение [Текст] : учеб. пособие / О. А. Баева. – 2-е изд., исправл. и доп. – Минск : Новое знание, 2001. – 328 с. : ил.

50.


87.223
Б17

Базалук, О. А. Время в свете новой косметологической концепции [Текст] : монография / О. А. Базалук. – Днепропетровск : Пороги, 2003. – 128 с.

51.


87.216
Б17

Базалук, О. А. Происхождение человечества: новая космологическая концепция [Текст] : монография / О. А. Базалук. – Днепропетровск : Пороги, 2003. – 144 с.

52.


87.216
Б17

Базалук, О. А. Світобудова: жива і розумна матерія (історико-філософський та природничонауковий аналіз у світлі нової космологічної концепції) [Текст] : монографія / О. А. Базалук. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 412 с.

53.


87.216
Б17

Базалук, О. А. Сущность человеческой жизни [Текст] / О. А. Базалук. – Киев : Наукова думка, 2002. – 272 с.

54.


74.58я73
Б18

Байденко, В. И. Болонский процесс [Текст] : курс лекций / В. И. Байденко. – Москва : Логос, 2004. – 208 с.

55.


74.58
Б18

Байденко, В. И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы [Текст] : науч. издание / В. И. Байденко. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Российский Новый Университет, 2003. – 128 с.

56.


84.4Вл.
Б18

Байрон, Д. Г. Дон – Жуан [Текст] : поема / Д. Г. Байрон ; пер. з англ. С. Є. Голованівського; передм. С. Д. Павличко. – Харків : Фоліо, 2001. – 559 с. – (Б-ка світової літ.).

57.


94

Балазанова, О. Е. 10 гениев живописи [Текст] / О. Е. Балазанова. – Харьков : Фолио, 2005. – 382 с.

58.


94
Б20

Баландин, Р. К. Сто великих богов [Текст] / Р. К. Баландин. – Москва : Вече, 2004. – 432 с. – (Сто великих).

59.


87.3(0)5-60
Б20

Балей, П. Обезвласнене суспільство. Марксизм [Текст] : утопія в теорії і терор у практиці / Петро Балей. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2003. – 730 с. : портр.

60.


782(089.1)
Б20

Балетные либретто [Текст] : краткое изложение балетов / сост. Ю. А. Розанова, С. М. Разумова; общ. ред. Ю. А. Розановой. – Москва : Музыка, 2002. – 208 с.

61.


63.3(0)323
Б20

Балух, В. О. Історія Стародавнього Риму [Текст] : курс лекцій / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Чернівці : Книги-XXI, 2005. – 680 с. : іл.

62.


78.071.2Моцарт
Б21

Бальтазар, Г. У. Богословие и музыка [Текст] : три речи о Моцарте / Г. У. фон Бальтазар, К. Барт, Г. Кюнг. – Москва : Библейско-Богословский ин-т св. апостола Андрея, 2006. – 460 с.

63.


83.3(4Укр.-Рос.)
Б24

Барабаш, Ю. Коли забуду тебе, Єрусалиме… . Гоголь і Шевченко [Текст] : порівняльно-типологічні студії / Ю. Барабаш. – Харків : Актл, 2001. – 374 с. – (Харківська школа).

64.


83.3(4Укр.)1
Б24

Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України [Текст] : історіо-й націософська парадигма / Ю. Барабаш. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 182 с.

65.


781.51
Б24

Баранова, И. Н. Особые экспозиции в сонаторной форме ХІХ века [Текст] / И. Н. Баранова ; Петрозаводская гос. консерватория. – Санкт-Петербург, 1999. – 192 с. : ноты.

66.


78.04Барв.
Б24

Барвінський, В. Статті та матеріали [Текст] : збірник / В. Барвінський. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 148 с. – (Дрогобиц. осередок Нац. Спілки композиторів України. Дрогобиц. держ. муз. училище).

67.


84Ук6
Б25

Барка, В. К. Жовтий князь [Текст] : повість, поезія / В. К. Барка. – Київ : Наукова думка, 2000. – 300 с.

68.


784.1
Б28

Батовська, О. М. Сучасне академічне хорове мистецтво a cappella [Текст] : Монографія / О. М. Батовська. – Харків : Планета-принт, 2017. – 524 с. : нот., табл.

69.


792
Б39

Безгін, І. Д. Мистецтво і ринок [Текст] / І. Д. Безгін. – Нариси. – Київ : ВВП “Компас”, 2005. – 544 с.

70.


78.071.4
З-11

Белорусская государственная консерватория – Академия музыки [Текст] : История в лицах (1932 – 2017) / Сост. Е. Н. Дулова и др. – Минск : Мастацкая література, 2017. – 456 с. : илл., порт.

71.


78.071.4
Б43

Белорусская государственная консерватория – Академия музыки. История в лицах (1932-2017гг.) [Текст]. – Минск : Мастацкая літаратура, 2017. – 455 с. : ил.

72.


782.1.03(4Ук-Євр)
Б48

Береговский, М. Я. Еврейские народные музыкально – театральные представления [Текст] / М. Я. Береговский. – Киев : Дух і літера, 2001. – 648 с. : ноты. – (Б-ка института Иудаики).

73.


82-31(477)
Б61

Білоус, В. В. Мова чи “нарєчіє” [Текст] : документально-художнє видання / В. В. Білоус. – Київ : Юніверс, 2016. – 72 с. : портр., іл.

74.


82-94(477)
Б61

Білоус, В. В. У вирі вогню та омани [Текст] : спогади, документи / В. В. Білоус. – Київ : Сучасний письменник, 2008. – 200 с. : іл.

75.


788(477)”19″
Б73

Богданов, В. О. Історія духовного музичного мистецтва України [Текст] : від найдавніших часів до початку ХХ ст. Монографія / В. О. Богданов. – 2-е вид., виправл. і доп. – Харків, 2007. – 350 с.

76.


788(477)”19″
Б73

Богданов, В. О. Історія духовного музичного мистецтва України [Текст] : від найдавніших часів до початку ХХ ст. / В. О. Богданов. – Харків : Основа, 2000. – 344 с. : нот.

77.


78.03(и)(075.8)
Б75

Бодак, Я. Історія західноєвропейської музики від найдавніших часів до XVII століття [Текст] : Навчальний посібник / Ярослав Бодак ; Ред. кол.: Ярослава Кеньо, Зоряна Лельо, Богдан Пиц. – Дрогобич : Коло, 2017. – 280с. : іл., нот.

78.


78.04Гнатюк
Б81

Бондарчук, В. О. Дмитро Гнатюк [Текст] : оперний співак, музичний режисер, педагог: монографія / В. О. Бондарчук. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2018. – 616 с.

79.


78.01
Б86

Бочкарёв, Л. Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] / Л. Л. Бочкарёв. – Москва : Классика – ХХІ, 2006. – 351 с. : табл., ил.

80.


781.0:786
Б90

Буасье, А. Уроки Листа [Текст] / А. Буасье ; пер. с франц. – Санкт-Петербург : Композитор, 2006. – 76 с. : ноты.

81.


821(569.4)
Б90

Бубер, М. Гог і Магог [Текст] : Роман / Марін Бубер ; Пер. з англ. Я. Куценко. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. – 304 с. : іл.

82.


78.04Пухал.
П90

В. В. Пухальський. Життя як служіння музиці… [Текст] : Історико – бібліографічна збірка / Автори-упоряд. Т. Анохіна, Л. Данченко, Ю. Драгомощенко, Т. Клочко, В. Кулик. – 2-ге видання, виправлене. – Київ : [б.в.], 2017. – 139 с. : нот., іл. – (Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів).

83.


78.04Барв.

Василь Барвінський в контексті європейської музичної культури [Текст] : ст. та матеріали / ред.-упоряд. О. Смоляк. – Тернопіль : Астон, 2003. – 192 с.

84.


821.161.2
В19

Васильченко, С. В. Мужицький ангел [Текст] : оповідання, повість, п’єси: для середнього та старшого шкільного віку / С. В. Васильченко ; упоряд., передм. та прим. Н. Шумило. – Київ : Веселка, 2000. – 288 с. : іл. – (Серія: Шкільна бібліотека).

85.


78.04(477.51)(035.3)
В20

Васюта, О. П. Музична культура Чернігівщини X – початку XXI століття: еволюційний вимір [Текст] : монографія / Олег Павлович Васюта. – Чернігів : Вид-во “Десна Поліграф”, 2017. – 296 с. : портр.

86.


792.2(477)
В38

Веселовська, Г. Театральні перехрестя Києва 1900-1910-х рр. [Текст] : (Київський театральний модерніхм) / Г. Веселовська. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Гнозіс, 2007. – 328 с.

87.


7(477.81+477.82)
В54

Виткалов, С. Культурно-мистецька Україна в регіональних вимірах: митці, художні колективи та організатори культурно-мистецького життя краю [Текст] : монографія / Сергій Виткалов. – Рівне : Дятлик М. С., 2014. – 362 с.

88.


7(477.81)
В54

Виткалов, С. Рівненщина: культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності [Текст] : монографія / Сергій Виткалов. – Рівне : Дятлик М. С., 2012. – 416 с.

89.


781.0:786
В54

Вицинский, А. В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением [Текст] : психологический анализ / А. В. Вицинский. – Москва : Классика-ХХІ, 2003. – 100 с.

90.


159.922.6(075.8)
В43

Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посібник / Авт.: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська та ін. – 2-ге вид. доп. – Київ : Каравела, 2008. – 400 с. : табл.

91.


71.0(4Укр)
В53

Вісник Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв [Текст] : Щоквартальний науковий журнал. №1 / НАКККіМ. – Київ : Міленіум, 2018. – 280 с.

92.


78.072
В53

Вісник Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв [Текст] : Щоквартальний науковий журнал. №3 / НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2017. – 200 с.

93.


78.072
В53

Вісник Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв [Текст] : Щоквартальний науковий журнал. №4 / НАКККіМ. – Київ : Міленіум, 2017. – 300 с.

94.


792.03(477)
Г14

Гайдабура, В. Тетральні автографи часу [Текст] : (дослідження, рецензії, творчі портрети, інтерв’ю, “фото-сайти”) / Валерій Гайдабура. – Київ : Факт, 2007. – 292 с : іл.

95.


78.03(и)
Г18

Гамбург, Л. А. Парадоксы английской музыки ХХ века [Текст] : Сэр Эдвард Элгар. Сэр Пол Маккартни. Сэр Эндрю Ллойд-Уэббер / Л. А. Гамбург. – Киев : Грамота, 2005. – 120 с. : ил.

96.


78.071.1Нейг.
Н45

Генрих Нейгауз и его ученики [Текст] : пианисты-гнесинцы рассказывают. – Москва : Классика-ХХІ, 2007. – 144 с. : ноты, порт.

97.


091
Г56

Гнатенко, Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XIV ст. [Текст] : Каталог кодиколого-орфографічне дослідження палеографічний альбом / Людмила Анатоліївна Гнатенко ; Ред. кол.: О. С. Онищенко та ін. – Київ, 2007. – 266 с. – (З фондів інституту рукопису національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).

98.


75(477)
Г69

Горинь, Б. М. Туга Віктора Цимбала [Текст] : документальний роман-есе / Богдан Миколайович Горинь. – Київ : Пульсари, 2005. – 289 с. : портр., іл. – (Українці у світовій цивілізації).

99.


821(477)
Г69

Горлач, Л. Неперебутнє. Невигадані історії з часів і доріг [Текст] / Леонід Горлач. – Київ : АВІАЗ, 2018. – 304 с. : іл.

100.


316.6
Г85

Грин, Р. Политика мудрого [Текст] : в трех томах. Т. 2. Законы власти / Роберт Грин ; Пер. с англ. Е. Я. Мигуновой. – Москва : РИПОЛ класик, 2009. – 384 с.

101.


78.071.1Яунзем(470)
Г89

Грошева, Е. А. Ирма Яунзем [Текст] / Елена Андреевна Грошева. – Москва : Изд-во Фонда Ирины Архиповой, 2001. – 496 с. : илл.

102.


785.11
Г93

Гужва, О. П. Симфонія як зустріч свідомостей [Текст] : монографія / О. П. Гужва. – Київ : Кафедра, 2012. – 192 с.

103.


78.031
Г94

Гулеско, І. І. Музично-художня типологія реквієму в європейському культурному контексті [Текст] : монографія / І. І. Гулеско. – Харків – Мелітополь : Сана, 2002. – 92 с. : іл.

104.


78.04Ведель
Г96

Гусарчук, Т. В. Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох [Текст] / Тетяна Володимирівна Гусарчук. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2017. – 768 с. : іл.

105.


792.2(477)
Д19

Данченко, С. Бесіди про театр [Текст] / С. Данченко. – Київ : Укртиппроект, 1999. – 220 с.

106.


099.3
Д33

Дениско, Л. М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог / Л. М. Дениско. – Київ : НАН України. Нац. б-ка Укр. ім. В. І. Вернадського, 2007. – 134 с. : іл.

107.


027.7(477)
Д33

Дениско, Л. М. Бібліотека Київської духовної академії (1819 – 1919) [Текст] / Л. М. Дениско ; наук. ред. О. С. Онищенко. – Київ : НАН України. Нац. б-ка Укр. ім. В. І. Вернадського, 2006. – 224 с. : іл.

108.


821.111(73)-312.4Джордж
Д42

Джордж, Э. Великое избавление [Текст] : роман / Элизабет Джордж ; пер. с англ. Л. Сумм. – Москва : Иностранка, 2001. – 496 с. – (Серия: Лекарство от скуки. Сост. серии Б. Акунин).

109.


82-342(477)
Д71

Дочинець, М. Руки і душа та інші невигадані жіночі історії [Текст] / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2012. – 172 с. : іл.

110.


821.161.2
Д72

Драгоманов, М. Пропащий час. Література українська, проскрибована урядом російським [Текст] / М. Драгоманов. – Вид. 2-е. – Київ : Укр. прес-група, 2013. – 72 с. : портр. – (Серія: Бронебійна публіцистика. Б-ка газети “День”).

111.


78.071.1Чебот
Д94

Дэнилэ, А. Мария Чеботари [Текст] = Maria Cebotari : блуждающая звезда / Аурелиан Дэнилэ. – Кишинёв : Полиграф. завод, 2015. – 328 с. : ил., фото.

112.


78.171.1Гор.
Д95

Дюбал, Д. Вечера с Горовицем [Текст] / Дэвид Дюбал. – Москва : Классика XXI, 2001. – 374 с. : ил.

113.


78.03я73
Е68

Епохи історії музики в окремих викладах [Текст] : арс-антиква, арс-нова, гуманізм, ренесанс: навч. посіб. Т. 1. / пер. з нім. Ю. Семенов; ред. О. Сокол. – Одеса : Будівельник, 2003. – 188 с. : табл.

114.


78.03я73
Е68

Епохи історії музики в окремих викладах [Текст] : бароко, класика, романтика, нова музика: навч. посіб. Т. 2. / пер. з нім. Ю. Семенов; ред. О. Сокол. – Одеса : Будівельник, 2004. – 240 с.

115.


159.9(07)
Е74

Ермолаева-Томина, Л. Б. Психология художественного творчества [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Б. Ермолаева-Томина. – Москва : Культура: Академический Проект, 2005. – 304 с. : ил.

116.


78.03
Ж35

Жаркова, В. Десять взглядов на историю западноевропейской музыки. Тайны и желания Homo Musicus [Текст] : монография в 2 т. Т. 1 / Валерия Жаркова. – Киев : ArtHuss, 2018. – 358 с. : ил.

117.


787.79
Ж66

Живі струни [Текст] = Living strings : традиційні співоцькі інструменти у комплексному вихованні моделі / автор тексту К. Черемський, перекл. на англ. В. Мішалова. – Київ : Кобзарський Цех, 2009. – 20 с. : іл.

118.


016:78.04Мат.
Ж74

Життя у пісні: Ніна Матвієнко [Текст] = Life in a song: Nina Matviyenko : Бібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження / Укл. В. Єрьоменко, худ. Н. Денисова. – Київ : НЦНК “Музей Івана Ганчара”, 2017. – 100 с. : іл.

119.


159.9(075.8)
З-14

Загальна психологія [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закл. / Авт.: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська та ін. – Київ : Либідь, 2005. – 464 с.

120.


78.026
З-14

Загуменнов, А. П. Компьютерная обработка звука [Текст] / А. П. Загуменнов. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : NT Press, 2004. – 506 с. : ил. – (Шаг за шагом).

121.


792.02
З-17

Зайцев, В. П. Режисура естради та масових видовищ [Текст] / В. П. Зайцев. – Навч. посіб. 2-е вид. – Київ : ДаКор, 2006. – 252 с.

122.


159.922.27:32.019.5
З-48

Зеленін, В. В. Основи міфодизайну [Текст] : Психотехнологічні керування медіареальністю. Навчально-методичний посібник / Всеволод Володимирович Зеленін. – Київ : Вид-во “Гнозіс”, 2017. – 168 с. : іл., табл. – (Рекомендовано до друку Вченою радою факультету психології Національного педагогічного університету (НПУ) ім. М. П. Драгоманова).

123.


78.04Стан.
З-63

Зинькевич, Е. С. Симфонические гиперболы [Текст] : о музыке Евгения Станковича / Е. С. Зинькевич. – Ужгород : Лира, 2002. – 208 с. : ил.

124.


783:303.433.2
З-87

Зосім, О. Л. Східнослов’янська духовна пісня: сакральний вимір [Текст] : Монографія / Ольга Леонідівна Зосім. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 328 с. – (Міністерство культури України. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв).

125.


75(477)
И32

Избранница судьбы Мария Башкирцева [Текст] : L`Elue du Destin Marie Bashkirtseff / сост. Т. Швец. – Москва : Вече, 2008. – 248 с. : ил., портр.

126.


821.161.2.09″20″
И19

Іванишин, П. В. Агон, або перипетії одного захисту [Текст] : монографія / Петро Васильович Іванишин ; Відпов. ред. кандидат філолог. наук О. Баган. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 40 с. – (Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донца).

127.


821.161.2(477)”18/19″
И19

Іванишин, П. В. Іван Франко і національне буття: герменевтичні акценти [Текст] : монографія / Петро Васильович Іванишин. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 172 с. – (На вшанування 160-річного ювілею Івана Франка).

128.


787.61″19″(035.3)
И19

Іванніков, Т. П. Гітарне мистецтво ХХ століття як феномен творчості [Текст] : монографія / Т. П. Іванніков. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2018. – 392 с. : ноти.

129.


001(038)
И48

Ільченко, О. М. International Communication: Science, Technology, Education, Journalism (English-Ukrainian-Russian Dictionary) [Текст] = Англо-українсько-російський словник міжнародної комунікації: наука, техніка, освіта, журналістика / О. М. Ільченко ; За заг. редакцією к. філол. н., доц. Жалая В. Я. – Київ : Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2014. – 632 с.

130.


78.071.2Бетховен
К16

Как исполнять Бетховена [Текст] : мастер – класс / сост. и вступ. ст. А. В. Засимова. – Москва : Классика ХХІ, 2003. – 236 с. : ноты.

131.


78.071.2Моцарт
К16

Как исполнять Моцарта [Текст] : мастер – класс / сост. и вступ. ст. А. М. Меркулова. – Москва : Классика – ХХІ, 2003. – 184 с. : ноты. – (Серия: Секреты фортепианного мастерства).

132.


78.071.2Рахманинов
К16

Как исполнять Рахманинова [Текст] : мастер – класс / сост. и вступ. ст. С. В. Грохотова. – Москва : Классика ХХІ, 2003. – 164 с. : ноты. – (Серия: Секреты фортепианного мастерства).

133.


82-3
К20

Каппи, В. Падение великих людей [Текст] = The Decline and Fall of Practically Everybody / Вилл Каппи ; пер. с англ. В. Грузина; рис. В. Стейга. – Киев : Амадей, 2002. – 304 с. : илл. – (Библиотека кота бегемота. Серия основана в 2002 году).

134.


78.071.2Шопен
К31

Кашкадамова, Н. Б. Фортепіанне мистецтво Шопена [Текст] : науково-методичний нарис / Н. Б. Кашкадамова. – Тернопіль : СМП “Астон”, 2000. – 80 с. : ноти.

135.


785/789.07(07)
К31

Кашкадамова, Н. Б. Фортеп’янно-виконавське мистецтво України [Текст] : Історичні нариси / Наталія Борисівна Кашкадамова. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2017. – 616 с. : табл., пор.

136.


78.04
К38

Київське музичне училище 140 ( 1868 – 2008 ) Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра [Текст] : Kyiv Music College 140 (1868 – 2008). R. Glier Kiev Music Institute / Відпов. ред. Ю. Зільберман. – Київ : Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра, 2008. – 54 с. : портр., іл.

137.


78.04
К38

Київське музичне училище 150 ( 1868 – 2018 ) Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра [Текст] / Ред. кол.: О. Злотник, А. Жуков, Ю. Зільберман. – Київ : Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра, 2018. – 120 с. : нот., іл.

138.


785/789.03
К41

Кіндратюк, Б. Д. “Історія української літератури” Михайла Грушевського як органологічне джерело [Текст] : монографія / Б. Д. Кіндратюк ; Наук. ред. Ю. Ясіновський. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Івано-Франківськ : ВДНЗ “Прикарпат. нац. ун-т ім.В.Стефаника”, 2017. – 204 с. : іл. – (“Дзвонарська культура України” ; Вип. 5 Дослідження). – Центр дослідження дзвонарства.

139.


78.0313я73
К47

Класична музична література XVII – першої половини XIX ст. [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв I – III рівнів акредитації / Іванова І., Мізітова А., Некрасова Н. – Київ, 2003. – 306 с.

140.


78.073
К59

Козир, А. В. Вступ до акмеології мистецької освіти [Текст] : навч.-методич. посіб. / А. В. Козир, В. І. Федоришин. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 263 с.

141.


78.03(4Фр)
К59

Кокто, Ж. Петух и арлекин [Текст] : либретто, воспоминания, статьи о музыке и театре / Жан Кокто ; изд. подгот. М. А. Сапонов; пер. с франц. – Москва : Прест, 2000. – 224 с.

142.


908(477.86-21)(084)
К61

Коломия. Княгиня міст галицьких [Текст] = Kolomyia. The countess of galician towns : Фотоальбом. – Київ : Логос, 2016. – 200 с. : іл.

143.


781
К61

Колоней, В. А. Информационные аспекты музыки [Текст] : учебное пособие / В. А. Колоней, Е. А. Минаев. – Донецк, 2012. – 316 с.

144.


784.9(075.8)
К61

Колос, Л. Я. Вокальное исполнительство: эстетические приоритеты, современные тенденции, методические установки [Текст] : Учебно – методическое пособие / Людмила Яковлевна Колос. – Минск : БГАМ, 2005. – 76 с.

145.


784.9(075.8)
К61

Колос, Л. Я. Методика преподавания вокала [Текст] / Людмила Яковлевна Колос. – Минск : БГАМ, 2014. – 216 с. : ил., нот. – (Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образованыя по специальности “Пение (академическое)”).

146.


78.04Козаренко
К63

Коменда, О. Олександр Козаренко – піаніст, композитор, музикознавець [Текст] : монографія / Ольга Коменда. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 252 с. : іл.

147.


78.04
К67

Корній, Л. Історія української музики [Текст]. Частина 3. ХІХ ст. / Л. Корній. – К. : Видавництво М.П.Коць, 2001. – 480 с.

148.


78.02
К68

Королев, А. А. Музыкально-компьютерный словарь [Текст] / А. А. Королев. – Санкт-Петербург : Композитор, 2004. – 124 с.

149.


78.04Харч
К69

Корсун, Л. Пісня на все життя [Текст] / Лідія Корсун. – Київ : Український пріорітет, 2016. – 88 с. : фото.

150.


781.2
К66

Корыхалова, Н. П. Музыкально-исполнительские термины [Текст] : возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных стилях / Н. П. Корыхалова. – Санкт-Петербург : Композитор, 2002. – 272 с. : ноты.

151.


378.093
К73

Котлер, Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів [Текст] / Філіп Котлер, Ф. А. Фокс Карен ; Пер. з англ. Лилик М. С., Василенко І. О.; Наук. ред. Лилик І. В., Лилик С. Є. – Київ : УАМ, 2011. – 564 с. : табл. – (Перше українське видання, здійснене за підтримки Відділу преси, освіти ту культури Посольства США в Україні).

152.


7.01:008
К90

Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 7-8 груд. 2017 р. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 273 с.

153.


792.2(477)
К93

Курбас, Л. Філософія театру [Текст] / Лесь Курбас. – Київ : Основи, 2001. – 917 с.

154.


792.2(477)
К93

Курбасівські читання [Текст] : Науковий вісник. №8. Актуальне мистецтво / Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса. – Київ, 2013. – 280 с.

155.


78.071.2Ліст
К96

Кушка, Н. М. Ференц Ліст на Вінниччині [Текст] : до 170-ї річниці перебування композитора на Поділлі / Н. М. Кушка. – Вінниця, 2017. – 40 с. : табл., іл.

156.


82(470)
Л64

Литературная матрица. Учебник, написанный писателями [Текст] : Сборник в 2-х томах. Т. 1. / Ред. С. Друговейко-Должанская. – Санкт-Петербург, Москва : ЛИМБУС ПРЕСС, ООО “Изд-во К. Тублина”, 2010. – 464 с.

157.


82(470)
Л64

Литературная матрица. Учебник, написанный писателями [Текст] : Сборник в 2-х томах. Т. 2. / Ред. С. Друговейко-Должанская. – Санкт-Петербург, Москва : ЛИМБУС ПРЕСС, ООО “Изд-во К. Тублина”, 2010. – 792 с.

158.


792.82
Л64

Лифар, С. Спогади Ікара [Текст] / Серж Лифар. – Київ : Університетьське видавництво Пульсари, 2007. – 192 с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації).

159.


785/789.03
Л55

Лігус, О. М. Українська фортепіанна музика ХІХ – початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму [Текст] : Монографія / Ольга Марківна Лігус. – Київ : Видавництво Ліра – К, 2017. – 224 с. : нот.

160.


78.04(477)Грабов
Щ70

Лінії. Перехрестя. Акценти. Композитор Леонід Грабовський. Бесіди, статті, матеріали [Текст] / Ідея, укладання Олександра Щетинського. – Харків : Акта, 2017. – 778 с.

161.


821.134.2
Л77

Лопе, д. В. Валенсианская вдова. Собака на сене [Текст] : пьесы / де Вега Лопе ; пер. с исп. М. Лозинского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 345 с.

162.


78.04(477)
Л85

Лупак, Н. М. Літературно-музичне буття образу Мазепи [Текст] : монографія / Наталія Миколаївна Лупак. – Тернопіль : “Карт-бланш”, 2007. – 200 с.

163.


78.026я73
Л88

Лысенко, А. А. Finale 2006. Практическое руководство [Текст] : компьютерный набор нот: учеб. пособие / А. А. Лысенко. – Киев, 2006. – 192 с. : ил.

164.


78.01
Л93

Любан-Плоцца, Б. Музыка и психика [Текст] / Б. Любан-Плоцца, Г. Побережная, О. Белов. – Киев : АДЕФ-Украина, 2002. – 200 с.

165.


78.04(477.83)
Л89

Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Соломії Крушельницької. Сторінки історії. [Текст]. – Львів : Камула, 2017. – 188 с.+72 с. вкл.

166.


78.01
М15

Макаренко, Г. Г. Ірраціоналістична естетика ХІХ століття [Текст] : музичний аспект: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / Г. Г. Макаренко. – Київ : Правда Ярославичів, 2001. – 136 с.

167.


78.01
М15

Макаренко, Г. Г. Музика і філософія [Текст] : Шопенгауер, Вагнер, Ніцше / Г. Г. Макаренко. – Київ : Факт, 2004. – 151 с.

168.


78.01
М15

Макаренко, Г. Г. Музика і філософія [Текст] : Шопенгауер, Вагнер, Ніцше / Г. Г. Макаренко. – Київ : Факт, 2001. – 152 с.

169.


792.2(477)
М17

Максименко, С. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941-1944) [Текст] / С. Максименко. – Львів : ТОВ ТФ “Тімекс”, 2015. – 328 с. : іл.

170.


016:781.972
М17

Максимюк, С. Бібліографія українських звукозаписів 1903 – 1995 [Текст] / Степан Максимюк. – Вид. 2-е, виправл. і доп. – Львів : Видавець Тарас Тетюк, 2017. – 188 с. : іл. – (Серія: Історія української музики ; Випуск 23: Джерела).

171.


787.79(07)
М23

Мандзюк, Л. Звукові барви бандури, як результат свідомої роботи над технікою [Текст] / Л. Мандзюк. – Харків : ГЛАС, 2001. – 11 с. – (Б-ка ГЛАСу. Серія серій “Брильянт”. Заснована в 1994 році).

172.


786.2(082)
М25

Маргулис, В. И. Багатели опус 10 [Текст] / Виталий Иосифович Маргулис. – Москва : Классика-ХХІ, 2003. – 144 с. – (Серия: Секреты фортепианного мастерства).

173.


78.01
М29

Мартынов, В. И. Зона оpus рosth или рождение новой реальности [Текст] / В. И. Мартынов. – Москва : Классика-ХХІ, 2005. – 288 c.

174.


75.05(477)
В14

Матвій Вайсберг [Текст] : штудії та алюзії: виставка (16.03 – 17.04.2016). – Київ : Галерея “Дукат”, 2016. – 44 с. : іл.

175.


75(477)
М34

Материалы второй международной конференции, посвященной 155-летию со дня рождения Марии Башкирцевой [Текст] : Полтава, 12-14 сентября 2013: сборник докдадов. – Москва : Наш дом, 2014. – 272 с. : ил.

176.


78.071.2Бах
М45

Мейнел, Э. Х. Иоганн Себастьян Бах. Хроника жизни [Текст] : изложенная его вдовой Анной Магдаленой Бах, урожденой Вюлькен / Эстер Хелэм Мейнел ; пер. с англ. С. Грохотова. – Москва : Классика – ХХІ, 2000. – 184 с.

177.


78.04Микит.
М59

Микитенко, О. Л. Solo ОМ [Текст] / Ольга Леонтіївна Микитенко ; Ред. Т. Ковтун. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 144 с.

178.


78.072Укр
М65

Мистецтвознавчі записки [Текст] : Зб. наук. праць. Вип. 32 / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 2017. – 456 с.

179.


7.01
М65

Мистецькі обрії’1999 [Текст] : Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика. Вип. 2 / Академія мистецтв України. – Київ : КНВМП Символ-Л, 2000. – 440 с. : іл.

180.


7.01
М65

Мистецькі обрії’2003 [Текст] : Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика. Вип. 6 / Академія мистецтв України. – Київ : КНВМП Символ-Л, 2003. – 500 с. : іл.

181.


7.071(477)
М58

Міжнародна програма “Мистецький Олімп” [Текст] / Автор-упоряд. Вадим Болгов, автор. дизайн та худ. оформл. Ілля Болгов. – Київ : Українська конференція журналістів. Український видавничий консорціум, 2010. – 752 с. : ил.

182.


908(477-42)
М74

Мокрицький, Г. П. Танго з минулим [Текст] : неординарні постаті в історії Житомира / Георгій Павлович Мокрицький ; ред.-консульт. Р. Ю. Кондратюк. – Житомир : Волинь, 2013. – 416 с. : іл. – (Історико-краєзнавчі та біографічні ілюстровані есе-дослідження). – бібліогр. покажч. 363 – 391.

183.


78.01
М87

Мошненко, О. О. Відчуження в музиці [Текст] / О. О. Мошненко. – Київ : Національна парламентська бібліотека України, 2007. – 48 с.

184.


782.1
М90

Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы. 1600-1850. [Текст] / Михаил Львович Мугинштейн. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 640 с.

185.


781.0
М89

Музичне мистецтво і культура [Текст] = Music art and culture : Науковий вісник. До 90-річчя Одеської держ. муз. акад. А. В. Нежданової. Вип.4. Кн.1 / Гол. ред. О. В. Сокол. – Одеса : Друк, 2003. – 268с.

186.


781.0+78.01
М89

Музичне мистецтво і культура.Науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А.В.Нежданової [Текст] = Music art and culture : Науковий вісник Одеської держ.муз.академії ім.А.В.Нежданової. Вип.4. Кн.2 / Гол.ред.О.В.Сокол. – Науковий вісник. – Одеса : Друк, 2004. – 318с.

187.


78.071.4
М89

Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї [Текст]. – 2-е вид., доп. з нагоди 30-ти річчя фестивалю. – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство “Вік”, 2016. – 256 с. : іл.

188.


781.0
Н34

Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського . [Текст]. Вип. 25. Виконавське музикознавство як медологія формування фахового мислення (до курсу “Методологічні основи формування майстерності студентів кафедри народних інструментів”) / Гол. ред. В. І. Рожок, упоряд .М. А. Давидов. – Київ : Лисенко М. М., 2018. – 115 с.

189.


781.0
Н34

Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського [Текст]. Вип. 120. Історія музики: проблеми, процеси, персони. – Київ : ПП Лисенко М.М., 2017. – 307 с.

190.


784(44)”18/19″(075)
Н59

Нечепуренко, В. Ю. Французький вокальний жанр melodie у творчості Габріеля Форе [Текст] : історичний, теоретичний та виконавчий аспекти / Вікторія Ю Нечепуренко. – Київ, 2017. – 226 с. : нот., табл. – (Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра).

191.


101/141(430)
Н70

Ницше, Ф. В. Антихрист. Ecce Homo [Текст] / Ф. В. Ницше ; пер. с нем. – Москва : Изд. “Э”, 2017. – 320 с.

192.


101/141(430)
Н70

Ницше, Ф. В. Человеческое, слишком человеческое [Текст] / Ф. В. Ницше ; пер. с нем. – Москва : Изд. “Э”, 2017. – 352 с.

193.


130.2(477)
Н72

Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія, практика. [Текст] : Матеріали всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам’яті відомого укр. вченого, доктора філософських наук, професора О. М. Семашка. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 300 с. : табл.

194.


781.0:786.2
О-26

Обучение игре на фортепиано по Леймеру-Гизекингу [Текст] / сост., пер., вступ. ст. С. Грохотов. – Москва : Классика-ХХІ, 2009. – 116 с. : ноты, ил.

195.


782.8:781.1
О-36

Оганезова-Григоренко, О. В. Феноменологія творчого процесу артиста мюзиклу [Текст] : монографія / Ольга Вадимівна Оганезова-Григоренко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 288 с.

196.


82.0(477):82.071.1Шевч.
О-36

Огієнко, І. Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка [Текст] / І. Огієнко. – Київ : Українська прес-група, 2013. – 80 с. : портр. – (Серія: Підривна література. Бібліотека газети “День”).

197.


78.01я73
О-53

Олексюк, О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості [Текст] : сфера музичного мистецтва: навч. посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. – Київ : Знання України, 2004. – 264 с. : табл.

198.


78.01
О-60

Опанасюк, О. П. Художній образ [Текст] : структурна феноменологія і типологія форм / О. П. Опанасюк. – Дрогобич : Коло, 2004. – 236 с. : табл.

199.


821.161.2-1
П12

Павличко, Д. Омела [Текст] : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 160 с. : іл.

200.


78.0314я73
П12

Павлишин, С. Музика двадцятого століття [Текст] : навч. посіб. / Стефанія Павлишин. – Львів : БаК, 2005. – 232 с. – (Рекомендовано Міністерством культури і мистецтв України як навч. посіб. для вищих навч. закладів к-ри і мист. I-IV р. акредитації. Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка).

201.


745/749(395)
П18

Параджанов, С. Колажі. Графіка. Твори декоративного мистецтва [Текст] = Colages. Graphics. Works of Decorative Art : Альбом / Сергій Параджанов. – Київ : ДУХ і ЛІТЕРА, 2008. – 53 с. – (Національний художній музей України. Музей Сергія Параджанова).

202.


913(477)
П30

Петрів, М. Й. Коломия – наше місто [Текст] : каталог листівок / М. Й. Петрів. – Коломия : Вік, 2016. – 104 с. : іл. – (775-річчю першої літописної згадки про Коломию присвячується).

203.


159.9
П30

Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – Москва : Академический Проект, Гаудеамус, 2006. – 496 с. : табл.

204.


159.924
П31

Пешкова, В. Е. Феномен гения [Текст] / В. Е. Пешкова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 160 с. – (Психологический факультет).

205.


37(9137/8)
П32

Пилинський, Я. Від нації мігрантів до нації громодян [Текст] : як американська освіта створила американську націю / Я. Пилинський ; наук. ред. Н. Г. Ничкало. – Київ : Стилос, 2016. – 324 с.

206.


78.01
П41

Побережная, Г. Музыкальные крылья судьбы [Текст] : Книга 14. Меченые / Г. Побережная. – К. : ДИА, 2011. – 132 с. : портр.

207.


78.03я7
П41

Побережная, Г. И. Барокко и рококо в западноевропейской музыке [Текст] : учеб. пособие для студентов муз.-педагог. факультетов / Г. И. Побережная, Т. В. Щерица. – Киев : НПУ им. М. П. Драгоманова, 2005. – 80 с. : ноты.

208.


78.01
П41

Побережная, Г. И. Музыка в детской душе [Текст] : книга для родителей / Г. И. Побережная. – Киев : Укр. агенство інф. та друку “Рада”, 2007. – 80 с. : табл.

209.


792
П54

Поляков, М. Я. О театре [Текст] : Поэтика. Семиотика. Теория драмы. / Марк Яковлевич Поляков. – Москва : Международное агенство А.Д. и Театр, 2000. – 384 с.

210.


78.04(477)Губаренко
П54

Полянська, Г. М. Жанровий пошук у балетній музиці Віталія Губаренка [Текст] : Монографія / Галина Миколаївна Полянська. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. – 224 с. : іл.

211.


781.0
П78

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії у практики освіти [Текст] : Збірник наукових праць. Мистецтво: “від існуючого до виникаючого”. – Випуск 20. – Харків : ХДУМ ім. І.П. Котляревського, 2007. – 388с. – (До 90-річчя Харківського університету мистецтв ім. І. П. Котляревського).

212.


792.2(477)
П78

Проблеми театральної освіти в Україні [Текст] : Матеріали наукової конференції / Академія мистецтв України; ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Компас, 2003. – 148 с.

213.


78.01
П84

Процессы музыкального творчества [Текст] : сб. трудов. № 165 / ред.-состав. доктор искусствоведения Е. В. Вязкова. – Выпуск седьмой. – Москва : РАМ им. Гнесиных, 2004. – 248 с. : ноты.

214.


78.071.2Шопен
П88

Пурталес, Г. Шопен [Текст] / Г. Пурталес ; пер. с франц. А. Ставрина. – Москва : Классика ХХІ, 2001. – 272 с. : ил.

215.


782(089.1)
Р49

Рильський, М. Лібретто опери “Євгеній Онєгін” [Текст] / Максим Рильський ; Український переклад. Реконструкція тексту і літературна редакція, адаптована до клавіру, Максима Стріхи. – Київ : К. І. С., 2017. – 142 с. – (Академія наук вищої школи України. Київський літературно – меморіальний музей Максима Рильського).

216.


78.071.2Пері
П27

Рінуччіні, О. Еврідіка [Текст] : лібрето / Оттавіо Рінуччіні ; пер. з італ. Т. Демко; передм. О. Бражен; комент. І. Остапович; іл. А. Проненко. – Київ : Прінт Квік, 2015. – 52 с. : іл.

217.


7.036(477)”19″
Р59

Роготченко, О. О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм [Текст] / О. О. Роготченко. – Київ : Фенікс, 2007. – 608 с. : іл. – (Інститут проблем сучасного мистецтва).

218.


781.42я73
Р65

Ройтерштейн, М. И. Полифония [Текст] : учебное пособие / М. И. Ройтерштейн. – Москва : Академия, 2002. – 192 с. : ноты, ил.

219.


030
Р76

Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. [Текст]. Т. 1. А-Ж. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. Филол.фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002. – 688 с.

220.


030
Р76

Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. [Текст]. Т. 2. З-П. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. Филол.фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002. – 720 с.

221.


030
Р76

Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. [Текст]. Т. 3. П-Я. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. Филол.фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002. – 704 с.

222.


78.03
Р89

Русско-британские музыкальные связи [Текст] / ред. кол.: Ковнацкая Л. Г., Мищенко М. П., Чумикова О. Н. – Санкт-Петербург, 2009. – 354 с. : ил. – (Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова).

223.


78.03(495):94(495)
Р98

Рябчун, І. Нариси з історії грецької музики [Текст] / І. Рябчун, Л. Харлампіду. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 348 с.

224.


78.071.1Скряб.
С12

Сабанеев, Л. Л. Воспоминания о Скрябине [Текст] / Л. Л. Сабанеев. – Москва : Классика – XXI, 2000. – 391 с. : ил. – (Серия: Музыка в мемуарах).

225.


821.161.2
С17

Самчук, У. На білому коні. На коні вороному [Текст] / У. Самчук. – Вид. 2-е. – Київ : Укр. прес-група, 2013. – 72 с. : портр. – (Серія: Бронебійна публіцистика. Б-ка газети “День”).

226.


78.0311
С19

Сапонов, М. А. Менестрели [Текст] : книга о музыке средневековой Европы / М. А. Сапонов. – Москва : Классика-XXI, 2004. – 401 с. : ноты.

227.


78.071.2(Бах.)
С24

Свириденко, Н. С. Стилістика виконання старовинної музики на прикладі творів Й. С. Баха [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “музичне мистецтво” / Наталія Сергіївна Свириденко. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 244 с. : іл., нот. – (Міністерство освіти і науки України. Київський університет ім. Б. Грінченка. Інститут мистецтв).

228.


78.04
С30

Семешко, А. А. Мои учителя, друзья, коллеги [Текст] : двадцать мини-портретов в форме эскизных зарисовок / Анатолий Андреевич Семешко. – Вінниця, 2018. – 116 c. : ил.

229.


78.072
С42

Скавронский, А. Г. Статьи, критические очерки, рецензии, интервью [Текст] / Алексей Григорьевич Скавронский ; сост. и вступ. ст. Р. Шайхутдинова. – 2-е изд. исправл. и доработ. – Москва : РАМ им. Гнесиных, 2001. – 76 с. : портр.

230.


030(477)
С48

Словник української мови у 20-ти томах [Текст]. Том 5. З – Зв’янути. – Київ : Наукова думка, 2014. – 992 с.

231.


030(477)
С48

Словник української мови у 20-ти томах [Текст]. Том 6. Згага – Кварта. – Київ : Наукова думка, 2015. – 992 с.

232.


030(477)
С48

Словник української мови. У 20-ти томах. [Текст]. Том 7. Квартал – Кяхтинський. – Київ : Наукова думка, 2016. – 912 с.

233.


130.2(477)
С79

Степанова, О. А. Концептуальні засади становлення і розвитку національного культурного простору України [Текст] : Монографія / Олена Анатоліївна Степанова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 416 с.

234.


783(477)
С89

Судьба старообрядства в XX – начале XXI вв.: история и современность [Текст] : Сборник научных трудов и материалов / Редактор С. В. Таранец. – Вып. 2. – Киев : ЗАО “ВИПОЛ”, 2008. – 336 с. : ил.

235.


781.7(477)
Т65

Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (2 червня 2017 року). – Київ : НЦНК “Музей Івана Гончара”, 2017. – 240 с. : іл. – (До 140-ліття від дня народження Гната Хоткевича (1877-1938)).

236.


75.05(477)
Т67

Три покоління [Текст] : живопис, графіка (Олександр Сиротенко, Надія Сиротенко, Олександр Вовк, Сергій Вовк): альбом / автор-упоряд. Г. Алавердова. – Київ : Амон-РА, 2007. – 64 с. : іл. – (110-річчю від дня народження Олександра Сиротенка присвячується).

237.


130.2
Т70

Троєльнікова, Л. О. Крізь велич століть [Текст] : еволюція художньо-освітнього простору України: Монографія / Л. О. Троєльнікова. – Київ : ДАКККіМ, 2006. – 442 с. – (Нац. музична академія України ім. П. І. Чайковського).

238.


781.7(Укр)(035.3)
Т77

Трубникова, Л. Н. Подголосие и подголосочность в украинской музыке [Текст] : монография / Лариса Николаевна Трубникова. – Харьков : “Майдан”, 2015. – 168 с. : іл.

239.


784.9
Т98

Тютюнник, П. Приречені на щастя! [Текст] / Павло Тютюнник. – Київ, 2015. – 160 с. : портр.

240.


78.04
У45

Українське музикознавство [Текст] : щорічний науковий журнал. Вип. 43 / ред. кол.: Рожок В. І., Берегова О. М., Волосатих О. Ю. та ін.; упоряд. Копиця М. Д. – Київ, 2017. – 206 с. – (Засновано у 1965 році).

241.


781.0:786
Ф36

Фейнберг, С. Е. Пианизм как искусство [Текст] / С. Е. Фейнберг. – Москва : Классика – ХХІ, 2001. – 340 с. : ноты, порт.

242.


821.131.1
Ф43

Ферреро, Б. 365 коротких історій для душі [Текст] / Бруно Ферреро. – Львів : Свічадо, 2014. – 456 с. : іл.

243.


26.89(0)я6
А92

Фойлер Барбара. Атлас світу [Текст] : Усе про все / Фойлер Барбара ; Пер. з нім. – Київ : Школа, 2002. – 72 с. : іл.

244.


82-96
Ф83

Франко, І. Поза межами можливого. Що таке поступ? Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі [Текст] / І. Франко. – Вид. 2-е. – Київ : Українстка прес-група, 2013. – 80 с. : портр. – (Серія: Бронебійна публіцистика. Б-ка газети “День”).

245.


821.21/22
Х12

Хайям, О. Чаша жизни. Рубаи [Текст] : сборник / Омар Хайям ; Пер. с перс. К. Бальмонта, И. Тхоржевского, О. Румера и др. – Москва : АСТ: Астрель, 2011. – 288 с. : ил.

246.


78.01
Х18

Хамель, П. М. Через музыку к себе [Текст] : как мы познаем и воспринимаем музыку / П. М. Хамель. – Москва : Классика – ХХІ, 2007. – 248 с. : ил.

247.


78.04Кучуг.
Х21

Харківський кобзар Іван Іович Кучугура-Кучеренко (1878-1937) [Текст] : ювілейна збірка до 130-річчя від Дня народження. – Харків : Золоті сторінки, 2008. – 100 с. : іл.

248.


78.06
Х35

Хезмондалш, Д. Музыка. Почему она так важна для нас [Текст] : Why music matters / Дэвид Хезмондалш ; пер. с англ. И. В. Олива. – Харьков : Гуманитарный центр, 2014. – 236 с.

249.


821.161.2
Х35

Хейфец, М. Украинские силуэты [Текст] / Михаил Хейфец. – Киев : Українська прес-група, 2013. – 112 с. : портр. – (Серия: Підривна література. Б-ка газети “День”).

250.


78.01
Х73

Холопова, В. Н. Область бессознательного в восприятии музыкального содержания [Текст] / В. Н. Холопова. – Москва : Прест, 2002. – 24 с. – (Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Кафедра междисциплинарных специализаций музыковедов).

251.


78.01
Х73

Холопова, В. Н. Специальное и неспециальное музыкальное содержание [Текст] / В. Н. Холопова. – Москва : Прест, 2002. – 32 с. – (Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Кафедра междисциплинарных специализаций музыковедов).

252.


821.161.(092)”18/19″
Х85

Хоткевич, Г. Там, де не колеться трава [Текст] : Гнат Хоткевич та його родина / Галина Хоткевич. – Львів : Апріорі, 2017. – 191 с. : іл.

253.


787.79
Х85

Хоткевич, Г. М. Бандура та її конструкція [Текст] / Г. М. Хоткевич ; заг. ред., комент. та передм. В. Мішалова. – Вип. 5. – Харків : Фонд національно-культурних ініціатив ім. Г. Хоткевича, 2010. – 292 с. – (Серія “Музична спадщина Гната Хоткевича”).

254.


787.79
Х85

Хоткевич, Г. М. Бандура та її репертуар [Текст] / Г. М. Хоткевич ; заг. ред., комент. та передм. В. Мішалова. – Харків : Фонд національно-культурних ініціатив ім. Г. Хоткевича, 2009. – 270 с. – (Музична спадщина Гната Хоткевича ; Вип. 3).

255.


787.79
Х85

Хоткевич, Г. М. Твори для харківської бандури [Текст] / Г. М. Хоткевич ; передм. В. Мішалова. – Харків : ТО Ексклюзив, 2007. – 302 с. – (Музична спадщина Гната Хоткевича ; Вип. 2).

256.


78.071.1Рахм.(470)
Ц11

Цчида, С. Россия и Рахманинов глазами японского музыканта [Текст] / Садакацу Цчида. – Москва : Научная Библиотека, 2016. – 264 с.

257.


74(477)(084)
Ч-34

Чегусова, З. А. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен [Текст] = Decorative art of Ukraine of the end of XX th century. The 200 names : Альбом-каталог / Зоя Анатоліївна Чегусова. – Київ : ЗАТ “Атлант ЮЕмСі”, 2002. – 512 с. : іл.

258.


78.04Чембержи(035.3)
Ч-42

Чембержі, М. І. Професія – композитор [Текст] : Монографія / Михайло Іванович Чембержі. – Київ : Автограф, 2017. – 63 с. : портр.

259.


784:39(477)
Ч-46

Черемський, К. П. Традиційне співоцтво [Текст] : українські співці-музиканти в контексті світової культури / К. П. Черемський. – Харків : Атос, 2008. – 248 с. : іл.

260.


787.79(477.63)
Ч-49

Чернета, Т. О. Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму [Текст] : монографія / Тетяна Олександрівна Чернета. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 256 с. : іл., табл.

261.


378.6(477.51)”17″
Ч-49

Чернігівський колегіум [Текст] / Авт. кол.: А. Курданов, О. Травкіна, О. Левченко та ін. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. – 242 с. : іл. – (Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”).

262.


016:78.071.2я2
Ч-51

Чеські музиканти в Україні : Бібліографічний словник [Текст] / Уклад. В. М. Щепакін. – Харків : ХДАК, 2005. – 248 с.

263.


78.071.1Чкония(479.2)
Ч-11

Чкония, Л. На волнах жизни [Текст] / Ламара Чкония. – Киев : ИЦ “Академия”, 2009. – 184 с. : ил.

264.


78.01
Ш24

Шаповалова, Л. В. Рефлексивный художник [Текст] : проблемы рефлексии в музыкальном творчестве: монография / Л. В. Шаповалова. – Харьков : Скорпион, 2007. – 292 с.

265.


792.01(477)
Ш46

Шемет, Н. Н. Варвара. Karinska. Интерпретации [Текст] : биография / Николай Николаевич Шемет. – Харьков : Факт, 2015. – 404 с. : портр.

266.


78.071.1Штарк.
Ш87

Штаркман, Н. Плюсы и минусы [Текст] : еще одна музыкальная история / Наум Штаркман. – Москва : Фортуна ЭЛ, 2006. – 168 с. : портр., ил.

267.


74
Щ33

Щеглов, М. М. Академия общественных связей: опыт, проблемы, материалы [Текст] / М. М. Щеглов. – СПб : КультИнформПресс, 2001. – 358 с.

268.


78.071.1Фейгин
Щ44

Щелкановцева, Е. М. Валентин Фейгин и его время [Текст] : Монографический очерк / Е. М. Щелкановцева. – Харьков : Райдер, 2003. – 340 с. : ил.

269.


63.3(4Укр)4
Щ61

Щербак, В. Українське козацтво: формування соціального стану : друга пол. XV – сер. XVII ст. [Текст] / В. Щербак. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 300 с. : іл.

270.


88.5
Э66

Энкельманн, Николаус Б. Харизма. Личностные качества как средство достижения успеха в профессиональной жизни [Текст] / Николаус Б. Энкельманн. – Москва : АО Интерэкспорт, 2000. – 272 с.

271.


88
Э68

Энциклопедия глубинной психологии [Текст]. Т.1. Индивидуальная психология. Аналитическая психология. – Москва : Когитоцентр МГМ, 2004. – 588 с.

272.


85.14
Э68

Энциклопедия импрессионизмаи постимпрессионизма [Текст]. – Москва : Олма-пресс, 2001. – 320 с.

273.


85.14
Э68

Энциклопедия мировой живописи [Текст]. – Москва : Олма-Пресс, 2001. – 431 с.

274.


85.143(4Рос)
Э68

Энциклопедия русской живописи [Текст]. – Москва : Олма-Пресс, 2002. – 351 с.

275.


85.14
Э68

Энциклопедия символизма [Текст]. – Москва : Олма-Пресс, 2001. – 320 с.

276.


78.071.1Юдина
Ю16

Юдина, М. В. Вы спасетесь через музыку: Литературное наследие [Текст] / М. В. Юдина. – Москва : Классика – ХХI, 2005. – 412 c/ : ил.

277.


81
Ю16

Юдкін-Ріпун, І. М. Афористичні основи драматичної і ліричної поезії [Текст] = Aphoristic Foundations of Lyrical and Dramatic Poetry / І. М. Юдкін-Ріпун. – Київ : Освіта України, 2013. – 443 с. – (Національна Академія Мистецтв України. Інститут культурології).

278.


81.2я2
Ю16

Юдкін-Ріпун, І. М. Короткий навчальний довідник з романо-германської етимологі [Текст]. Ч. 2. Англо-французькі латинізми. Додаток. Еллінізми. Кельтізми / І. М. Юдкін-Ріпун ; НАН України; Ін-т мистецтвознавста, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 1999. – 204 с.

279.


71я73
Ю16

Юдкін-Ріпун, І. М. Культурологіїя просвітництва [Текст] : Навч. посіб. / І. М. Юдкін-Ріпун. – Київ, 1999. – 200 с.

280.


71.0я73
Ю16

Юдкін-Ріпун, І. М. Прикладна культурологія [Текст] : Програма спецкурсу для вищих навч. закладів 3-го та 4-го ст. акредитації за спец. 0201 – культурологія / І. М. Юдкін-Ріпун. – Київ : Абрис, 2000. – 20 с.

281.


71.0я73
Ю16

Юдкін-Ріпун, І. Н. Култура романтики [Текст] / І. Н. Юдкін-Ріпун. – Київ, 2001. – 482 с.

282.


781.0:786.2
Ю16

Юдовина-Гальперина, Т. Музыка и вся жизнь [Текст] : Исповедь педагога / Т. Юдовина-Гальперина. – СПб : Композитор, 2005. – 156 с.

283.


781.0:786.2
Ю16

Юдовина-Гальперина, Т. Б. За роялем без слез или я – детский педагог [Текст] / Т. Б. Юдовина-Гальперина. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2006. – 240 с. : ноты.

284.


781.42(07)
Ю17

Южак, К. И. Практическое руководство к написанию и анализу фуги [Текст] / Кира Иосифовна Южак. – 5-е изд. доп. и пересмотр. – Санкт-Петербург : Скифия-принт, 2017. – 52 с. – (Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра теории музыки).

285.


73
Ю20

Юзвішин, І. Й. Інформаціологія або закономірності інформаційних процесів та технологій і мікро- та макросвітах Всесвіту [Текст] : Пер. з рос. видання 4-го, виправл. / І. Й. Юзвішин. – Луганськ, 1999. – 204 с.

286.


781.19Укр)
Ю20

Юзефчик, О. Діяльність кабінету музичної етнографії ВУАН: у контексті розвитку української музичної фольклористики кінця XIX – першої третини XX ст. [Текст] / О. Юзефчик. – Київ, 2004. – 200 с.

287.


66.01я73
Ю73

Юрій, М. Ф. Основи політології [Текст] / М. Ф. Юрій. – Навч. посіб. – Київ : Кондор, 2005. – 340 с.

288.


66.01я73
Ю73

Юрій, М. Ф. Політологія [Текст] / М. Ф. Юрій. – Підручник. – Київ : Дакор, КНТ, 2005. – 416 с.

289.


63.3(4Укр)
Ю73

Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України [Текст] : Монографія / М. Ф. Юрій. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2004. – 738 с.

290.


780
Ю94

Юцевич, Ю. Є. Музика [Текст] : словник-довідник / Ю. Є. Юцевич. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 352 с. : нот.

291.


84.4Укря43
Ю98

Ющенко, О. Поїзди гудуть за Ірпінню… [Текст] / Олекса Ющенко. – Ірпінь, 2003. – 416 с. : іл.

292.


78.04Шамо
Я11

Я з вами був і буду кожну мить… [Текст] : Спогади, статті, матеріали про композитора Ігоря Шамо. – Київ : Гроно, 2006. – 248 с. : іл.

293.


63.3(4Укр)
Я22

Яворницький, Д. І. Твори у 20-ти томах [Текст]. Т. 1. / Д. І. Яворницький. – Запоріжжя : Тандем-У, 2004. – 518 с. – (Історія, краєзнавство, археологія ; Серія 5).

294.


63.3(4Укр)
Я22

Яворницький, Д. І. Твори у 20-ти томах [Текст]. Т. 2. / Д. І. Яворницький. – Запоріжжя : Тандем-У, 2005. – 380 с. – (Історія, краєзнавство, археологія ; Серія 5).

295.


78.04(071)
Я22

Яворський, Е. Зоряний шлях Національної філармонії України. Історя. Минуле. Сучасне. [Текст] / Е. Яворський. – Київ : Муз. Україна, 2003. – 130 с. : іл.

296.


63.3(4Укр)
Я47

Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України [Текст] / Н. Яковенко. – 3-є вид., перероб. та розшир. – Київ : Критика, 2006. – 584 с.

297.


63.3(4Укр)4
Я47

Яковенко, Н. Паралельний світ. Дослідення з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. [Текст] / Н. Яковенко. – Київ : Критика, 2002. – 416 с. – (Критичнії студії ; Вип. 1).

298.


78.071.1Казанц.(470)
Я47

Яковенко, С. Б. Надежда Казанцева в искусстве и жизни [Текст] / Сергей Борисович Яковенко. – Москва : Изд-во Фонда Ирины Архиповой, 2004. – 182 с. : илл.

299.


87.3(4Рос)5
Я47

Яковлев, В. П. В. И. Вернадский [Текст] / В. П. Яковлев. – Москва : ИКЦ МарТ, 2005. – 80 с. – (Философы XX века. Отечественная философия).

300.


63.3(4Укр)46
Я47

Яковлева, Т. Руїна Гетьманщини: від Переяславськоъїради-2 до Андрусівсько угоди (1659-1667) [Текст] / Т. Яковлева. – Київ : Вид-во Соломії Павличко, 2003. – 644 с.

301.


78.04Лис
Я49

Якубяк, Я. Микола Лисенко і Станіслав Людкевич [Текст] / Ярема Якубяк. – Львів : Львівська держ. муз. академія ім. М. В. Лисенка, 2003. – 264 с.

302.


66.2(4Укр)
Я60

Яневський, Д. Хроніка “помаранчевої” революції [Текст] / Д. Яневський ; За ред. О. А. Кравець. – Харків : Фоліо, 2005. – 319 с.

303.


84.5Япо
Я70

Японская поэзия Серебряного века [Текст] : Танка. Хайку. Киндайси / Пер. с яп. А. Долина. – СПб : Азбука, 2005. – 496 с.

304.


85.14(4Укр)
Я72

Ярема, В. о. Іконопис Західної України XII-XV ст. [Текст] / Володимр отець Ярема. – Львів : Друкарські куншти, 2005. – 506 с. : іл.

305.


78.04Ясін.
Я81

Ясіновський Юрій: Бібліографічний покажчик [Текст]. – Львів : УКУ, 2004. – 76 с. : іл.

306.


784.96(075.8)
Я87

Ятло, Л. П. Теорія та методика роботи з дитячим хором [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. П. Ятло. – Вид. 3-тє. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – 172 с. : нот. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

307.


159.9
Я93

Яцко, Н. Б. PR та маніпуляції [Текст] : практичний словник / Наталія Бориславівна Яцко ; Редактор В. Карпенко. – Київ : Видавець Карпенко В. М, 2015. – 512 с.

308.


78.071.2Лурье
Л86

Arthur Lourie (1892 – 1966) [Текст] : catalogue of complete works / complied by Stefan Hulliger. – Basel, 2018. – 159 p.

309.


78.071.2Bach
B12

Bach Handbuch [Текст]. – Herausgegeben von Konrad Kuster. – Kassel : Barenreiter, 1999. – 998 p.

310.


78.071.2
Б43

Belinchon, J. S. La Guitarra Magica de Seguando Pastor [Текст] : Edicion conmemorativa del Centenario de su nacimiento / Jose Serrano Belinchon ; Pedro Ruiz de Luna. – Guadalajara, 2017. – 469 с. : ill.

311.


791.43
Д33

Denkert, D. A Fine Romance [Текст] / Darcie Denkert. – New York : Watson-Guptill Publications, 2005. – 360 с. : ill.

312.


792.8
С11

Sabasevicius, H. A Concise History of Lithuanian Ballet [Текст] / Helmutas Sabasevicius ; Translated into English by Diana Bartkuete-Barnard. – Vilnius : KRANTAI, 2009. – 256 с. : ill.

313.


78.071.2Огин.(438)
Ш73

Smigelskyte-Stukiene, R. Michal Kleofas Oginski [Текст] : politician, diplomat and minister (1786-1794) / Ramune Smigelskyte-Stukiene ; Translated from Lithuanian by Linas Andronovas. – Vilnius, 2015. – 320 с. : ill., faks.

Ноти

1.


Щ954.7я43
А38

Академія акордеона Ігоря Завадського. Вип. 1 [Ноти] / перекл. І.Завадського. – Харків : Права людини, 2016. – 104с. – [Дар автора].

2.


Щ957.31-42-058(2Ук)
Б48

Бердиєв, М. Триптих : для труби та фп. [Ноти] / М. Бердиєв ; ред. О.Чуприни. – К., 2016. – 12с.+п.тр.3с. – [Дар О.Чуприни].

3.


Щ952.727-058(2Ук)ПГ
В32

Вериківський, М. І. Вісім новелет : для квартету дерев’яних духових iнструментiв [Ноти] / М. І. Вериківський ; Рівн. держ. гуман. ун-тет ; Інститут мастецтв. Студ. наук. тов-во. – Партитура і голоси. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 19с.+4парт. – [Дар Т.Прокопович].

4.


Щ941.103-0(2Ук)
Г12

Гаврилець, А. Пісня без слів : для мішан. хору і солюючого сопрано [без супр.] [Ноти] : [Присвяч. В.І.Рожку] / А. Гаврилець. – К. : Ксерокс, 2016. – 10с.

5.


Щ952.424.4-095(3)
Г34

Гендель, Г. Три маленькі фугети №№ 4,5,6 : з циклу ” Шість маленьких фугет для клавіру “. Зошит 2 [Ноти] : До 330 – річчя від дня народження Георга Фрідріха Генделя (1685 – 1759) / Г. Гендель ; НМАУ ім. П.І. Чайковського Кафедра заг. та спец.фортепіано ; перекл. для двох фортепіано в 4 руки Т. Омельченко. – К. : Lat & K, 2017. – 22с. – [Дар Омельченко Т.].

6.


Щ941.0(2Ук)я44
Д50

Дичко, Л. Хорові твори. Вип. 1 [Ноти] / Л. Дичко. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 237с. – [Дар автора].

7.


Щ941.0(2Ук)я44
Д50

Дичко, Л. Хорові твори. Вип. 2 [Ноти] / Л. Дичко. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 166с. – [Дар автора].

8.


Щ957.31-42я43
З-41

Збірка творів : для труби та фп. [Ноти] / Мін-во культури України ; НМАУ ім.П.І.Чайковського ; ред. та перекл. О.Чуприни. – К., 2016. – 25с.+п.тр.8с. – [Дар О.Чуприни].

9.


Щ941.1-0-092(Ук)-4я43
К17

Календарно-обрядові пісні : для мішаного хору без супр. в обр. О. Яковчука [Ноти] / передмова О.Кушнірук. – К. : Стилос, 2016. – 243с.

10.


Щ984.21-42(2Ук)я44
К43

Кириліна, І. Я. Вінок з барвінку : пісні для дітей [Ноти] / І. Я. Кириліна. – К. : Муз.Україна, 2016. – 124с.

11.


Щ952.425.498(2Ук)я44
К63

Комлікова, А. Казкове фортепіано : збірка легких ансамблів в 4 руки : для учнів ДМШ [Ноти] / А. Комлікова ; ред. Григор’євої Г. та Якуніної О. – К. : Мелосвіт, 2017. – 31с.

12.


Щ956.9-0-043(2Ук)
К63

Комлікова, А. Репертуарна збірка для бандури : Сторони світу : сюїта для бандури соло ; Різдвяний диптих : для сопілки та бандури [Ноти] / А. Комлікова. – К. : Мелосвіт, 2016. – 18с. – [Дар автора].

13.


Щ94-42-043.3(2Ук)я44
Л36

Левітова, Л. Вокальні твори на вірші українських поетів [Ноти] / Л. Левітова ; упоряд.-ред. П.В.Левітова. – К. : Мелосвіт, 2016. – 60с. – [Дар Михайловської Р.С.].

14.


Щ954.2(2Ук)я44
Л97

Лятошинський, Б. Твори для фортепіано [Ноти] / Б. Лятошинський ; упоряд. О.Безбородько. – К. : Муз.Україна, 2016. – 129с.

15.


Щ941.0-0(2Ук)я43
М69

Михайлу Литвиненку — 90 : збірка духовних творів : [для хору без супр.] [Ноти] / НМАУ ім П.І.Чайковського ; НА керівних кадрів культури і мистецтв Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка ; наук-дослід. центр вивчення історії релігії та Церкви ім. арх. Лазаря ; упоряд. І.Кондратенко. – Чернігів : Вера и жизнь, 2017. – 87с. – [Дар від упоряд.].

16.


Щ971(3)Фп
М86

Моцарт, В. А. Дон Жуан : [комич. опера в 2-х д.] [Ноти] / В. А. Моцарт ; либр. Л. да Понте. – Клавир и либретто.-2-е изд., исправл. – С.-П. : Планета музыки, 2016. – 391с. – Изд. на рус. и англ яз.

17.


Щ951.3(2Ук)я43
М89

Музика XXI століття : Твори : для камерного оркестру [Ноти] / упоряд. В.Матюхін. – [Партитура]. – К. : Муз.Україна, 2016. – 238с. – [Дар Денисенко М.].

18.


Щ951.3(2Ук)Пя43
М89

Музика ХХІ століття : твори для камерного оркестру [Ноти] / упоряд. В.Матюхін. – [Партитура]. – К. : Муз.Україна, 2016. – 110c.

19.


Щ955.691
Н15

Навчання віолончеліста : методика, техніка, завдання : для студентів вищих муз. навч. закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації [Ноти] / Міністерство культури і туризму України; НМАУ ім. Чайковського; ред.-упоряд. Червова О.А. – К., 2016. – 128с. – [дар Червової О.А.].

20.


Щ954.29я43
О-57

Омельченко, Т. А. Від класики до джазу : фортепіанні акомпанементи для духових інструментів : П’єси : навч.-методич. посіб. для студентів орк. спец. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації [Ноти]. Зош. 1 / Т. А. Омельченко, Л. М. Краснікова ; НМАУ ім. П.І.Чайковського. – Клавір з додат. парт. дух. інструм. – К., 2017. – 130с.+п.дух.інстр.32с. – [Дар упорядників].

21.


Щ943.91(3)
П16

Пансерон, О. М. Вокальная школа : для сопрано и тенора : учеб. пособ. [Ноти] / О. М. Пансерон ; перев. Н.Александровой. – С.-П. : Лань ; Планета музыки, 2016. – 251с.

22.


Щ952.425.4(2Ук)я43
П27

Перлини українського фортепіанного ансамблю [Ноти] / упоряд. Є.Шелестова, М.Чикаренко. – К. : Муз.Україна, 2016. – 78с.

23.


Щ954.298(2Ук)я43
П27

Перлини української фортепіанної музики. 3. 4 клас [Ноти] / упоряд. Є.Шелестова, М.Чикаренко. – К. : Муз.Україна, 2016. – 79с.

24.


Щ943.91(2)
П40

Плужников, К. Практические занятия в обучении оперного певца : учеб. пособ. [Ноти] / К. Плужников. – С.-П. : Лань, Планета музыки, 2016. – 84с.+(DVD).

25.


Щ954.298(2Ук)я44
П99

Пясковський, І. Два поліфонічні цикли : [для фп.] : навч. – метод. посібник [Ноти] : [Присвяч. Ю.П.Глущенку] / І. Пясковський ; Мін-во культури України ; НМАУ ім П.І.Чайковського ; упоряд. Ю.Глущенко та К.Фадєєва. – вид. до 70 -річчя від дня народження. – К. : НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2016. – 95с.

26.


Щ955.4-42-058(2Ук)
С74

Спренцис, А. Bach на чайной церемонии : для скрипки и фп. [Ноти] / А. Спренцис. – К. : КИМ, 2017. – 8с.+п.скр.2с. – [Дар автора].

27.


Щ969(2Ук)П
С76

Станкович, Є. Бабин яр : Кадиш-Реквієм : для читця, солістів, мішан. хору та великого симф. оркестру [Ноти] / Є. Станкович ; сл. Д.Павличка ; передм. А.Луніної. – Партитура. – К : Муз.Україна, 2016. – 174с.

28.


Щ951.3(2Ук)П
С76

Станкович, Є. Ой глибокий колодязю : твори для камерного оркестру [Ноти] / Є. Станкович ; вступ. сл. А.Луніної. – Партитура. – К. : Муз.Україна, 2016. – 160с.

29.


Щ954.693
С84

Стрельченко, К. Сучасні аранжування та перекладення п’єс : для баяна й акордеона : у двох частинах. Ч. 1 : навч.-реперт. збірник для студентів вищ. мистец. навч. закл. [Ноти] / К. Стрельченко ; Київський університет ім. Б.Грінченка. – К., 2017. – [Дар автораЇ.

30.


Щ941.1-0(2Ук)я43
С99

Сяють весело зірки : колядки та щедрівки на муз. Левка та Жанни Колодубів : для жін. та мішан. хорів без супроводу [Ноти] / сл. З.Ружин ; метод. реком. С.Садовенко. – К. : Імідж Принт, 2017. – 86с

31.


Щ941я43
Т19

Тарас Шевченко : Пісенний “Кобзар” : Хорова Шевченкіана. Зібр. хор. тв. у 7 т. Твори a cappella. Т. 3 [Ноти] : [До 200-літнього ювілею] / уклад., передм. П.Муравського; ідея, передм. й заг. ред. О.Шокала, передм., муз. ред., прим. до нар. пісень Л.Бухонської, І.Павленка. – К. : Просвіта, 2016. – 277с.

32.


Щ984.22-0(2Ук)
Т19

Тарасенко, О. Служба Божа : для дитячого хору на підставі укр. церковних мелодій. [Ноти] / О. Тарасенко ; Фонд пам’яті блаженного митрополита Володимира. – хорова п-ра. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 84с. – (Український богослужбовий спів.). – [Дар В. І. Рожка].

33.


Щ941.9
Т52

Толмачов, Р. Хорове аранжування та композиція : навч.-метод. посібник [Ноти] : [До святкування 50-річного ювілею нар. худ. колективу Хорової капели хлопчиків та юнаків “Дзвіночок” / Р. Толмачов ; Департ. освіти і науки, молоді та спорту вик. органу КМР. Київський Палац дітей та юнацтва. – К., 2018. – 165с. – [Дар В. І. Рожка].

34.


Щ951.11-040(2Ук)П
Т55

Тольба, В. Симфонія пам’яті С.С.Гулака-Артемовського [Ноти] / В. Тольба ; вст. сл. І.-Я.Гамкала. – Партитура. – К. : Альтернатива Друк, 2017. – 151с.

35.


Щ941.1-0-092(Ук)-4я43
У45

Українські народні пісні : для мішаного хору без супр. в обр. О. Яковчука [Ноти] / передмова О.Яковчука. – К. : Фоліант, 2016. – 303с.

36.


Щ941.4-0-092(Ук)-4я43
У45

Українські народні пісні : для чоловічого хору без супр. в обр. О. Яковчука [Ноти] : [Присвяч. ректору НМАУ В.Рожку з нагоди його 70-річчя] / передмова О.Яковчука. – К. : Фоліант, 2016. – 248с.

37.


Щ954.2-084(2)я44
Ф53

Филиппова, Н. Музыка в классе хореографии. Вып. 2 : репертуар концертмейстера [Ноти] / Н. Филиппова. – С.-П. : Композитор, 2016. – 23с.

38.


Щ943.4-42-043.2(2Ук)
Ф57

Фільц, Б. Золота колиска : цикл солоспівів на вірші Ліни Костенко [Ноти] / Б. Фільц ; Мін-во освіти і науки України ; ДДПУ ім І.Франка ; ред.-упоряд. О.Німилович, Д.Василик ; вст. ст. О.Німилович. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 39с. – [Дар В. І. Рожка].

39.


Щ943.4-42-043(2Ук)я44
Х85

Хоткевич, Г. Вокальні твори [Ноти] : [Присвяч. 140-річчю від народж. Г.Хоткевича] / Г. Хоткевич ; ЛНМА ім. М.Лисенка, Наукове тов-во ім. Шевченка, Укр. наук. біб-ка НТШ. Число 45, уклад., ред., вст. ст. Н.Супрун-Яремко. – Львів : Апріорі, 2017. – 102с. – [Дар Л.Корній].

40.


Щ954.2(3)я44
Ш61

Шимановський, К. Твори : для фортепіано [Ноти] / К. Шимановський ; упоряд. Б.Стришевська. – К. : Муз.Україна, 2017. – 71c..

41.


Щ957.25-0-058(2Ук)
А72

Antonyuk, V. A Moment of Jazz : for Clarinet in B flat [solo] [Ноти] = Антонюк В. Джазовый момент : для кларнета соло / V. Antonyuk. – Canada : LMP, 2016. – 2с. – [Дар автора].

42.


Щ957.27-0-058(2Ук)
А72

Antonyuk, V. An Ironic Moment : for Basson [solo] [Ноти] = Антонюк В. Иронический момент : для фагота соло / V. Antonyuk. – Canada : LMP, 2016. – 2с. – [Дар автора].

43.


Щ957.25-0-058(2Ук)
А72

Antonyuk, V. Brilliance : for solo bass clarinet [Ноти] = Антонюк В. Блеск : для бас- кларнета соло / V. Antonyuk. – USA, 2016. – 4с. – [Дар автора].

44.


Щ957.25-0-058(2Ук)
А72

Antonyuk, V. The reflections of late fall : for solo bass clarinet [Ноти] = Антонюк В. Отражения поздней осени : для бас- кларнета соло / V. Antonyuk. – USA : Alea Publishing, 2017. – 5с. – [Дар автора].

45.


Щ952.727-058(2Ук)ПГ
А72

Antonyuk, V. Warm Tints : for clarinet Quartet [Ноти] = Антонюк В. В теплых тонах : для квартета кларнетов.-Партитура и голоса / V. Antonyuk. – Full score & voices. – USA : Alea Publishing, 2017. – 6с.+4парт. – [Дар автора].

46.


Щ954.3я41
А56

The Organ Partfolio : Vol. 79, No 5 [Ноти] = Альбом органиста. Тет. 79 , № 5. – USA : Lorenz, 2016. – 35c. – (The Service Music Antology for the Church Organist). – [Дар В.Антонюка].

47.


Щ954.3я41
А56

The Organ Partfolio : Vol. 80, No 6 [Ноти] = Альбом органиста. Тет. 80 , № 6. – USA : Lorenz, 2017. – 35c. – (The Service Music Antology for the Church Organist). – [Дар В.Антонюка].

48.


Щ954.3я41
Б59

The Organist’s Library. Vol. 61 [Ноти] = Библиотека органиста. Тет. 61 / сост. В.Антонюк. – USA : Lorenz, 2016. – 103c. – [Дар В.Антонюка].

49.


Щ955.6-42-058(2Ук)
В48

Vynnytsky, V. Lost Tango : for cello and piano [Ноти] = Винницкий В. Утерянное танго : для виолончели и фп. / V. Vynnytsky. – U.S.A. : Duma Musik, 2016. – 16c.+п.скр.4c.

51.


Щ955.4-42-058(2Ук)
В48

Vynnytsky, V. Lost Tango : for violin and piano [Ноти] = Винницкий В. Утерянное танго : для скрипки и фп. / V. Vynnytsky. – U.S.A. : Duma Musik, 2016. – 16c.+п.скр.4c.

52.


Щ952.142.8-058(2Ук)
В48

Vynnytsky, V. Lost Tango : for violin, cello and piano [Ноти] = Винницкий В. Утерянное танго : для скрипки, виолончели и фп. / V. Vynnytsky. – U.S.A. : Duma Musik, 2016. – 24c.+2парт.

Автореферати дисертацій

1.


78.472;78.2У
Б91

Бура, М. Я. Львівське камерно-оркестрове виконавство крізь призму ідеї персоналізму (друга половина XX – початок XXI століть) [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Бура Марта Ярославівна ; ЛНМА ім. М.В. Лисенка: Наук. кер. Пилатюк І. М. – Львів, 2018. – 19 с.

2.


027.625(477).021
Г67

Гордієнко, А. І. Дитяча бібліотека як культуротворчий феномен: український досвід [Текст] : автореф. дис. … канд. культурології: 26.00.01 / Гордієнко Алла Іванівна ; НМАУім. П.І. Чайковського; Наук. кер. Гуменюк Т.К. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2018. – 19 с.

3.


78.087.681
Д64

Долинська, Л. Л. Дитячий хор як виконавський феномен в жанровій системі музичного мистецтва [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Долинська Лариса Леонідівна ; ОНМА ім. Нежданової; Наук. кер. Черноіваненко А.Д. – Одеса : ОНМА ім. Нежданової, 2018. – 17 с.

4.


78.01/.03/.071.1
Д79

Ду, Ч. Образ автора в камерно-вокальній творчості Ф. Шуберта: від поетичного слова до музично-виконавської інтерпретації [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Ду Чжоу ; ОНМА ім. Нежданової; Наук. кер. Александрова Н. Г. – Одеса : ОНМА ім. Нежданової, 2018. – 20 с.

5.


783:303.433.2
З-87

Зосім, О. Л. Сакральний вимір східнослов’янської духовної пісенності другої половини XVI – початку XXI століття [Текст] : автореф. дис. … д-ра мистецтвознав.: 26.00.01 / Зосім Ольга Леонідівна ; НМАУ ім. П.І.Чайковського; Наук. кер. Герасимова-Персидська Н. О. – Київ, 2018. – 36 с.

6.


788.43
З-88

Зотов, Д. І. Виконавство на саксофоні в системі музичного мистецтва XX століття [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Зотов Денис Ігорович ; СДПУ ім. А. С. Макаренка: Наук. кер. Шаповалова Л. В. – Суми, 2018. – 20 с.

7.


75.051.012(477)”18/19″
К88

Кудрявцева, К. П. Структура композиції в українському станковому живописі (кінець XIX – початок XX століття) [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Кудрявцева Катерина Петрівна ; НАОМіА: Наук. кер. Федорук О. К. – Київ, 2018. – 20 с.

8.


782.1/.7:784.1
К93

Куриляк, І. І. Еволюція драматургічних функцій хору в українській опері: національно-естетичний вимір [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Куриляк Ірина Ігорівна ; ЛНМА ім. М.В. Лисенка: Наук. кер. Ластовецька-Соланська Зоряна Миколаївна. – Львів, 2018. – 19 с.

9.


781.681(470-477)
К93

Куркова, І. С. Взаємодія композиторського та виконавського стилів у процесі культуротворчої комунікації С. Рахманінова та В. Горовиця: звукозапис як осередок творчого діалогу [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Куркова Ірина Сергіївна ; НМАУ ім. П.І. Чайковського; Наук. кер. Тишко С. В. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2018. – 17 с.

10.


78.071.1(44):785.7:784-82-1
Л55

Лі, Ц. Камерно-вокальна творчість Клода Дебюссі: [Текст] : автореф. дис. … канд. мистетцтвознав.: 17.00.03 / Лі Цін ; НМАУ ім. П.І. Чайковського; Наук. кер. Жаркова В. Б. – Київ, 2018. – 15 с.

11.


78.01/.03/.071.1
Л93

Лю, Н. Принципи виконавської інтерпретації поетики камерних вокальних творів М. Мусоргського [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Лю Нань ; ОНМА ім. Нежданової; Наук. кер. Шип С. В. – Одеса : ОНМА ім. Нежданової, 2018. – 20 с.

12.


78.01/.071.1
М12

Ма, С. Текстологічні засади виконавської інтерпретації у фортепіанній творчості (від стилістичного змісту до семантичної типології) [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Ма Сінсін ; ОДМА ім. А. В. Нежданової; Наук. кер. Самойленко О.І. – Одеса, 2018. – 19 с.

13.


780.643.2.082.4(4):781](043.5)
М15

Максименко, Д. П. Європейський саксофонний концерт: теоретичні засади та виконавські інспірації [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Максименко Дмитро Петрович ; ЛНМА ім. М.В. Лисенка: Наук. кер. Письменна О. Б. – Львів, 2018. – 18 с.

14.


78.21;78.421
М29

Мартинова, Н. І. Звуковий універсум індустріального міста у фортепіанній творчості європейських композиторів першої третини XX сторіччя [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Мартинова Наталія Іванівна ; ЛНМА ім. М.В. Лисенка: Наук. кер. Катрич О. Т. – Львів, 2018. – 19 с.

15.


78.01/07
О-36

Оганезова-Григоренко, О. В. Автопоезіс артиста мюзиклу як творчий феномен та предмет музикознавчого дискурсу [Текст] : автореф. дис. … д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна ; НМАУім. П.І. Чайковського; Наук. конс. Соломонова О. Б. – Київ, 2018. – 36 с.

16.


730″19/20″(477)(043)
О-44

Одрехівський, В. В. Українська скульптура кінця XX – початку XXI століття: трансформації монументального формотворення [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Одрехівський Василь Володимирович ; НАОМіА: Наук. кер. Яців Р. М. – Київ, 2018. – 22 с.

17.


76.05:655.3.066.11(477)”198/199″
О-54

Олійник, В. А. Трансформації образної системи в дизайні української книги 1980-1990-х років [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.07 / Олійник Вікторія Анатоліївна ; КНУКіМ; Наук. кер. Школьна О. В. – Київ, 2018. – 20 с.

18.


78.02(477.83-25):7.071.1
О-54

Олійник, С. Ф. Регіональна рецепція музичної творчості (на прикладі творчості Ф. Шопена, Р. Вагнера і Ф. Ліста в музичній культурі Львова) [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Олійник Стефанія Федорівна ; ЛНМА ім. М.В. Лисенка: Наук.кер.Кияновська Л.О. – Львів, 2018. – 18 с.

19.


78
О-74

Осипенко, О. А. Музыкальный тематизм струнных квартетов Д. Д. Шостаковича: жанровый генезис и семантика [Текст] : автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02 / Осипенко Олеся Александровна ; ФГБОУ ВО “Красноярский гос. ин-т искусств”; Науч. рук. Найко Н. М. – Красноярск, 2018. – 26 с.

20.


87.072.2(477)”195″(092)(043.3)
П18

Паріс, О. А. Творча постать Євгена Цегельського в контексті розвитку української музичної думки першої половини XX століття [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Паріс Олена Анатоліївна ; ЛНМА ім. М.В. Лисенка: Наук.кер.Кияновська Л.О. – Львів, 2018. – 20 с.

21.


78.071.1(477)
П21

Пахомова, Є. Г. Синестезійні аспекти композиторського мислення Лесі Дичко (на прикладі хорових опер “Золотослов” та “Різдвяне дійство”) [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Пахомова Євгенія Геннадіївна ; НМАУ ім. П.І. Чайковського; Наук. кер. Рожок В. І. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2018. – 18 с.

22.


392.81-044.922:316.7
П40

Плюта, О. П. Трансформація національної кухні в умовах соціокультурних змін [Текст] : автореф. дис. … канд. культурології: 26.00.01 / Плюта Олена Павлівна ; КНУКіМ; Наук. кер. Русавська В. А. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 20 с.

23.


008(=161.2):17.023.36-044.922
П56

Понікаровська, Н. А. Трансформація образів танатичної міфології в традиційній культурі України [Текст] : автореф. дис. … канд. культурології: 26.00.04 / Понікаровська Наталія Андріївна ; ХДАК; Наук. кер. Панков Г. Д. – Харків, 2018. – 20 с.

24.


78.071.1(44):782.1
Р49

Різаєва, Г. Є. Опери Франсіса Пуленка: художній світ та проблема його цілісності [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Різаєва Ганна Євгенівна ; НМАУ ім. П.І.Чайковського; Наук. кер. Гнатів Т. Ф. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2018. – 17 с. – (Мастер-класс).
130.2
Р69

Романенко, А. Р. Культура спогадів і спогади культури: мемуарна спадщина В. Пухальського [Текст] : автореф. дис. … канд. культурології: 26.00.01 / Романенко Анастасія Романівна ; НМАУ ім. П.І. Чайковського; Наук. кер. Кривошея Т. О. – Київ, 2018. – 19 с.

25.


75.03(477)”1920-2000″
С50

Смирна, Л. В. Український мистецький нонконформізм як соціокультурний феномен XX століття [Текст] : автореф. дис. … д-ра мистецтвознав.: 26.00.01 / Смирна Леся В’ячеславівна ; НМАУ ім. П.І.Чайковського; наук. конс. Пучков А. О. – Київ, 2018. – 36 с.

26.


785.16″1980″
Т35

Терентьєв, Д. Д. Мелодик-рок в музиці 80-х років XX сторіччя [Текст] : автореф. дис. … канд. мистетцтвознав.: 17.00.03 / Терентьєв Дмитро Дмитрович ; НМАУ ім. П.І. Чайковського; Наук. кер. Сюта Б. О. – Київ, 2018. – 19 с.

27.


788.8:78.071.1(477)”19-20″
Т41

Тимощенко, Н. О. Фагот в українській камерній музиці кінця XX – початку XXI століття: виконавські школи та композиторська творчість [Текст] : автореф. дис. … канд. мистетцтвознав.: 17.00.03 / Тимощенко Наталія Олександрівна ; НМАУ ім. П.І. Чайковського; Наук. кер. Берегова О. М. – Київ, 2018. – 18 с.

28.


78
Ц27

Цветкова, П. Ю. Камерно-вокальная музыка Альфреда Шнитке: стилевой и жанровый аспекты [Текст] : автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02 / Цветкова Полина Юрьевна ; ФГБОУ ВО “Рос. гос. специализиров. академия искусств”; Науч. рук. Долинская Е. Б. – Москва, 2018. – 32 с.

29.


784.071.2(510):378.145
Ц56

Ці, М. Жанрово-стильові пріоритети професійної підготовки вокалістів Китаю на етапі глобалізації [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Ці Мінвей ; ХНУМ ім. Котляревського; Наук. кер. Шаповалова Л. В. – Харків, 2018. – 18 с.

30.


[785.7:780.614.331]:78.03(477)
Ч-66

Чистякова, Н. В. Ансамблі за участі скрипки в Україні 1990-2010-х років: генезис, стилістика, форми репрезентацій [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Чистякова Наталя Вікторівна ; СДПУ ім. А. С. Макаренка: Наук. кер. Ігнатченко Г. І. – Суми, 2018. – 20 с.

31.


78
Ш17

Шакирьянова, А. А. Инструментальные жанры “увеселительной музыки” в австро-немецкой культуре второй половины XVIII века [Текст] : автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02 / Шакирьянова Александра Алексеевна ; Уральская гос. консерватория им. М. П. Мусоргского; Науч. рук. Коробова А. Г. – Магнитогорск, 2018. – 29 с.

32.


784.6:78.03(477)
Ш77

Шнур, І. В. Пісенний шлягер як феномен популярної музики другої половини XX – початку XXI століть (на матеріалі радянської та пострадянської естради) [Текст] : автореф. дис. … канд. мистетцтвознав.: 17.00.03 / Шнур Іванна Володимирівна ; НМАУ ім. П.І. Чайковського; Наук. кер. Соломонова О. Б. – Київ, 2018. – 15 с.

33.


78.072.2(477.52/7)”18/19″
Щ55

Щепакін, В. М. Формування музичної культури сходу та півдня України в контексті західноєвропейських мистецьких впливів (друга половина XIX – початок XX ст.) [Текст] : автореф. дис. … д-ра мистецтвознав.: 26.00.04 / Щепакін Василь Михайлович ; ХДАК; Наук. кер. Польська І. І. – Харків, 2018. – 20 с.