Література про життєвий і творчий шлях М.Д. Леонтовича

з фондів бібліотеки
Національної музичної академії України
імені П.І. Чайковського

(Матеріали до віртуальної виставки (грудень 2017р.))

 

 

 1. Александрова О. Засвоєння принципів хорового письма Миколи Леонтовича у класі диригування// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.39-41.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 2. Аліксійчук О. Водяна символіка українських народних пісень у хорових обробках М.Д.Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.71-73.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 3. Баженов Л. Вплив фольклорно-етнографічних традицій Подільської духовної православної семінарії на творчість Миколи Леонтовича (середина ХІХ – початок ХХст.)// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.105-107.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 4. Бермес І. Творчість Миколи Леонтовича в полікультурному середовиці Дрогобиччини (30-ті роки ХХ ст.)// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.3-6.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 5. Бистрицька О. Гомофонно-гармонічний тип багатоголосся в обробках українських народних пісень для хору Миколи Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.85-86.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 6. Богдан-Бєлова Є. Збереження і розвиток традицій М.Д.Леонтовича у творчості подільських митців// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.116-120.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 7. Бодрова Т. Спадщина М.Леонтовича у контексті підготовки майбутнього учителя музики// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.50-52.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 8. Борисова Т. Використання хорового матеріалу незакінченої опери М.Д.Леонтовича “На русалчин великдень” у процесі формування режисерських умінь майбутніх керівників музично-театральної діяльності школярів// Музична етнопедагогіка в творчості М.Д.Леонтовича.- С32-35.
 9. Борисова Т. Використання хорового матеріалу незакінченої опери М.Д.Леонтовича “На русалчин великдень” у процесі формування режисерських умінь майбутніх керівників музично-театральної діяльності школярів// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- 32-35.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 10. Варакута М. О некоторых тенденциях развития жанра хоровой миниатюры в украинской музыке (на примере творчества Н.Леонтовича и В.Зубицкого)// Музичне мистецтво і культура.- Одеса: Друкарський дім, 2008.- С.156-163.- (Наук.вісник ОДМА ім. А.В.Нежданової; Вип.9).
 11. Ватаманюк Г. Організація музично-ігрової діяльності старших дошкільників з використанням пісенної творчості М.Д.Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.52-59.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 12. Воєвідко Л. Трансмісія українських виконавських традицій кінця ХІХ- початку ХХ сторіччя :В.В.Пухальський – Б.Л.Яворський – М.Д.Леонтович// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.8-10.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 13. Горбенко С. Гуманістична спрямованість музично-педагогічних поглядів М.Д.Леонтовича/ С.Горбенко, З.Корінець// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.19-20.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 14. Доронюк В. Музична етнопедагогіка в творчості М.Д.Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.29-32.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 15. Дяченко В.П. М.Д.Леонтович. – 4-е вид. – К.: Муз. Україна, 1985. – 134 с.
 16. Жеревчук І. Жанрове розмаїття народної пісні у творчості М.Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.81-85.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 17. Завальнюк А. Духовна спадщина Миколи Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.66-70.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 18. Завальнюк А.Ф. Микола Леонтович:Листи.Документи.Духовні твори: До 130-ї річниці від дня народження. -.- Вінниця: Нова книга, 2007.- 272с.:нот.,іл.- (Мастер-класс).
 19. Задорожний І. Хурувимські Миколи Леонтовича в контексті монодичної традиції// Українська музика.- Львів: ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 2013.- С.18-24.
 20. Іванов Б. Лібретистика М. Леонтовича: (до 120-річчя від дня народження М.Д. Леонтовича).- Вінниця: Обласний краєзнавчий музей, 1997.- 44 с.: іл.
 21. Іванов В. Духовні твори Миколи Леонтовича як енергоінформаційна сила музичного мистецтва// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.60-62.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 22. Іванов В.Ф. Леонтович – збирач народних пісень. -/ В.Ф.Іванов, Л.О.Іванова.- Миколаїв-Вінниця: Розвиток, 2007.- 144с.:іл.- (Мастер-класс).
 23. Іванова Л.О. Музично-педагогічна спадщина Миколи Леонтовича: Монографія. -.- Миколаїв-Вінниця: Розвиток, 2007.- 144с.:іл.- (Мастер-класс).
 24. Казарцева Т. Сучасні українські композитори Галичини в аспекті музично-педагогічних і художньо-естетичних принцппів М.Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.46-50.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 25. Карась Г. Микола Леонтович в українській музичній культурі західної діаспори// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.6-8.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 26. Кіндратюк Б. Дзвонарство Поділля і Микола Леонтович// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.111-114.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 27. Кіндратюк Б. Церковні дзвоніння у хорових творах Миколи Леонтовича// Вісник Прикарпатського університету.- Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008.- 73-78.
 28. Ковалик П. Педагогічний доробок М.Д.Леонтовича у галузі музичного виховання// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.41-44.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 29. Кулик В. “Пам’ятна книжка” Миколи Леонтовича як свідчення формування нового типу митця// Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського .- К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2013.- С.262-278.
 30. Кулик В. Мелодекламації М.Леонтовича в проекції на інтонаційно-стильові пошуки українських композиторів початку 20-х років ХХ століття// Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського.- К., 2008.- С.254-268.
 31. Кулик В. Опера “На русалчин Великдень” М.Леонтовича: авторський текст в аспекті вияву жанрових координат твору// Музична україністика: сучасний вимір.- К.: ІМФЄ ім. М.Т. Рильського, 2011.- С.225-233.
 32. Кулик В. Опера “На русалчин Великдень” Миколи Леонтовича:авторський текст в аспекті вияву жанрових координат твору// Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського.- К., 2013.- С.266-280.
 33. Кулик В. Опера М.Леонтовича “На русалчин великдень” в редакторських інтерпретаціях М.Вериківського та М.Скорика// Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського .- К., 2007.- С.200-204.
 34. Кулик В.В. Рукописна спадщина М. Леонтовича: проблеми текстологічного дослідження: Автореф.дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства (17.00.03)/ НМАУ ім. П.І. Чайковського; Наук. кер. Таранченко О.Г.- К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2011.- 20 с.
 35. Кулик В.В. Рукописна спадщина М. Леонтовича: проблеми текстологічного дослідження: Дисертація на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства (17.00.03)/ НМАУ ім. П.І. Чайковського; Наук. кер. Таранченко О.Г.- К., 2010.- 252 с.
 36. Леонтьева О. Народна пісня – джерело творчості інтерпретаційної діяльності М.Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.87-89.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 37. Лісецький С. Ім’я Миколи Леонтовича благословенне. Риси стилю творчості М.Леонтовича. Особливості музичної драматургії опери “На русалчин великдень” М.Леонтовича (Новий погдяд на твір)// Наукові статті. Рецензії.- К., 2009.- С.118-123;123-131:131-135.
 38. Мартинюк А.К. Мистецька спадщина Миколи Леонтовича у дзеркалі культурологічних парадигм сучасної музичної освіти// Музикознавча думка Дніпропетровщини.- Дніпропетровськ, 2010.- С.87-97.
 39. Мартинюк Л. Використання творчого доробку Миколи Леонтовича в дитячому музичному театрі// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.35-37.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 40. Мельничук О. Микола Леонтович і Фелікс Нововейський// Українська музична газета.- 2016.- С.12.
 41. Микола Леонтович // Корній Л.П., Сюта Б.О. Українська музична культура. Погляд крізь віки. – К.: Муз. Україна, 2014. – С.307-320.
 42. Микола Леонтович: Спогади. Листи. Матеріали / Упоряд. В.Ф. Іванов. – К.: Музична Україна, 1982. – 238 с.
 43. Найдюк О. Євген Савчук:”Хорове товариство імені Леонтовича сьогодні існує лиш номінально”// Українська музична газета.- 2016.- С.4.
 44. Ничай О. Стильові принципи хорової творчості М.Д.Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.77-79.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 45. Ороновська Л. Обробки народних пісень М.Леонтовича у трактуванні Володимира Вернея// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.89-92.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 46. Осадча Т. Актуалізація педагогічних ідей М.Леонтовича у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.28-29.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 47. Пархоменко Л. Микола Леонтович.- К.: ТОВ”Атлант ЮЕмСі”, 2007.- 64с.: іл.- (Стозір’я.Б-ка укр.родини:Творці музики).- Бібліогр.:с.60-61.- Рез.англ.
 48. Печенюк М. Музей М.Леонтовича у Кам’янець_Подільському університеті// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.108-109.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 49. Попович А. Вивчення творчості Миколи Леонтовича в курсі “Інструментування та аранжування дитячого оркестру”// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.44-46.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 50. Посвістак О. Товариство імені М.Леонтовича в контексті історії Поділля 20 – 30-х рр. ХХст.// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.114-116.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 51. Савчук Г. Деякі рекомендації М.Д.Леонтовича щодо початкового навчання співу в школах України// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- 20-22.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 52. Самченко В. Постріл ЧК у подільського Орфея.До 95-річчя загибелі Миколи Леонтовича// Україна молода.- 2016.- С.13.
 53. Сбітнєва Л. Українська народна пісня в творчості М.Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.79-80.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 54. Сбітнєва Л. Українська народна пісня в творчості М.Леонтовича// Стильові принципи хорової творчості М.Д.Леонтовича.- С.79-80.
 55. Семенко Л. Їх поєднала пісня Леонтовича…: (Нариси з історії музичного життя в Україні 1910-1930-х років)/ Леонтович Л., про нього; Вінницький обласний краєзнавчий музей.- Вінниця: ПП “Едельвейс”, 2007.- 272 с.: іл.
 56. Семкович В. Ідея “хорового інструментування” в творчості М.Леонтовича// Вісник Прикарпатського університету.- Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т, 2012-2013.- С.253-259.
 57. Сідлецька Т.І. Творча діяльність жіночого вокального ансамблю “Перлина” Вінницького училища культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовичча: мистецтвонавчий дискурс// Мистецтвознавчі записки.- К.: Міленіум, 2017.- С.37-44.
 58. Смоляк О. Ладова інтерференція в обробці української народної пісні “Щедрик” Миколи Леонтовича для мішаного хору// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.73-76.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 59. Совік Т. Використання творів Миколи Леонтовича у викладанні курсу “Основи музичного виховання з методикою викладання”// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- 37-39.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 60. Творчість М. Леонтовича: Зб. статей/ Леонтович М., про нього; Золочевський В., упоряд.- К.: Муз. Україна, 1977.- 200 с.
 61. Торчинська З. Символічні образи календарно-обрядових пісень в обробках М.Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.93-94.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 62. Філоненко Л. Музикознавчі праці М.Тележинського “Український пісняр Микола Дмитрович Леонтович (1877-1921)” і “Кирило Стеценко (1882-1922)”// Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету ім. Л. Українки та НМАУ ім. П.І. Чайковського.- Луцьк, 2009.- С.56-70.- (Вип 4).
 63. Шавловська Л. Озвучення музичної спадщини М.Леонтовича хором ім.П.Майбороди// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.62-66.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 64. Шевчук С. Богородичний гімн “Достойно є” в авторській літургії М.Леонтовича// Музична україністика: сучасний вимір.- К.: ІМФЄ ім. М.Т. Рильського, 2011.- С.311-317.
 65. Шуткеви О. Знайти Леонтовича// День.- 2017.- С.19.
 66. Шуткевич О. Їдьте у Марківку, їдьте до Леонтовича// День.- 2016.- С.32.
 67. Юркова Г. Легенда – форма народного сприйняття дійсності. Кам’янецькі легенди про композитора М.Леонтовича// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.120-125.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).
 68. Яропуд З. До біографії М.Леонтовича (Спогади Ольги фон Ерн, дочки Володимира Гагенмейстра)// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету.- Кам’янець-Подільський, 2007.- С.100-102.- (Сер. Педагогічна; Вип. ХІV).

На головну сторінку віртуальної виставки “До 140-річного ювілею Миколи Леонтовича”