Статті про життя та творчість М. Д. Леонтовича

з інформаційного ресурсу “Наукова періодика України” Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

(Матеріали до віртуальної виставки (грудень 2017р.))

 1. Аліксійчук О. С. Астральна символіка українських народних пісень у хорових обробках М.Д. Леонтовича [Електронний ресурс] / О. С. Аліксійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 13. – С. 265-270. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_13_52
 2. Батюк Н. О. Осягнення художніх образів народних пісень в обробці М. Леонтовича як шлях формування гуманістично-ціннісних орієнтацій студентів [Електронний ресурс] / Н. О. Батюк, Д. Д. Поповська, А. Шанявська // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 12. – С. 275-280. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_52
 3. Бец О. Д. Микола Дмитрович Леонтович у спогадах сучасників [Електронний ресурс] / О. Д. Бец // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2011. – Вип. 9. – С. 201-205. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_9_38
 4. Білієнко Д. О. Актуалізація спадщини Миколи Леонтовича у формуванні творчої особистості учнів [Електронний ресурс] / Д. О. Білієнко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 12. – С. 281-285. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_53
 5. Гавриленко Л. М. Вокально-методичні принципи навчання дітей співу за М. Леонтовичем [Електронний ресурс] / Л. М. Гавриленко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 12. – С. 310-313. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_59
 6. Головань Т. К. Використання творчої спадщини М. Леонтовича у фаховій підготовці майбутніх педагогів-музикантів [Електронний ресурс] / Т. К. Головань // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2016. – № 2. – С. 4-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2016_2_3
 7. Гріньова В. В. Використання творів М.Леонтовича на уроках сольфеджіо [Електронний ресурс] / В. В. Гріньова // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 13. – С. 275-283. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_13_54
 8. Завальнюк А. Ф. Особливості музичної творчості українського композитора Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] / А. Ф. Завальнюк // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2016. – Вип. 24. – С. 56-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2016_24_11
 9. Заверуха С. І. Наслідування художніх принципів обробки народних пісень М. Леонтовича у творчості його послідовників. (С. Людкевича) [Електронний ресурс] / С. І. Заверуха // Актуальні питання мистецької педагогіки. – 2013. – Вип. 2. – С. 36-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2013_2_10
 10. Карась Г. В. Феномен “Щедрика” в обробці Миколи Леонтовича у світовому комунікаційному просторі ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. В. Карась // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 12. – С. 343-347. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_66
 11. Карпенко Є. В. Усвідомлення новаторських тенденцій у творчості Миколи Леонтовича як засіб формування художньо-ціннісних орієнтирів на заняттях з хорового аранжування [Електронний ресурс] / Є. В. Карпенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2017. – № 1. – С. 115-119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2017_1_29
 12. Кобільник Л. Педагогічна діяльність Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] / Л. Кобільник // Молодь і ринок. – 2012. – № 10. – С. 101-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_10_23
 13. Коваль Т. В. Використання народнопісенної спадщини Миколи Леонтовича у мистецькій підготовці майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / Т. В. Коваль // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 12. – С. 357-360. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_69
 14. Корчова О. Творчість М. Леонтовича в модерністських проекціях [Електронний ресурс] / О. Корчова // Мистецтвознавство України. – 2009. – Вип. 10. – С. 107-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2009_10_20
 15. Корчова О. Творчість Миколи Леонтовича в модерністських проекціях [Електронний ресурс] / О. Корчова // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – 2013. – Вип. 5. – С. 130-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2013_5_23
 16. Мартинюк А. К. Універсалізм творчої діяльності Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] / А. К. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 13. – С. 308-313. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_13_60
 17. Мартинюк Л. В. Особливості інтерпретації хорових мініатюр М.Леонтовича (курс “Хоровий клас та практикум роботи з хором”) [Електронний ресурс] / Л. В. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 291-295. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_14_57
 18. Мартинюк Т. В. Національна своєрідність хорової музики Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] / Т. В. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 296-300. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_14_58
 19. Околович І. Внесок Миколи Леонтовича в музичну культуру України народно-інструментальних колективів як чинник фахової розмаїтості [Електронний ресурс] / І. Околович // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2016. – Вип. 16. – С. 146-152. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_16_18
 20. Сізова Н. Розвиток хорових засад Миколи Леонтовича та Родіона Скалецького у творчості Василя Ткаченка [Електронний ресурс] / Н. Сізова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2015. – № 1. – С. 99-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2015_1_16
 21. Смоляк О. С Серіаційний принцип розгортання мелодії в обробці обрядової пісні “Коза” Миколи Леонтовича [Електронний ресурс] / О. С Смоляк // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 13. – С. 333-339. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_13_65
 22. Совік Т. В. Використання творів Миколи Леонтовича на заняттях з “Музичного виховання і основ хореографії з методикою викладання” як засіб формування позитивної мотивації навчання [Електронний ресурс] / Т. В. Совік // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 319-323. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_14_63
 23. Хоменко А. Національне виховання особистості у педагогічній спадщині Леонтовича М. Д. [Електронний ресурс] / А. Хоменко // Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 60. – С. 58-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_60_11
 24. Хорцева М. Микола Леонтович, співець радощів і смутку [Електронний ресурс] / М. Хорцева // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 1. – С. 54-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2012_1_12
 25. Цехмістро О. В. Духовна вокально-хорова музика Миколи Леонтовича в контексті сучасної культури України [Електронний ресурс] / О. В. Цехмістро // Культура України. Cерія : Мистецтвознавство. – 2015. – Вип. 51. – С. 107-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2015_51_12
 26. Цехмістро О. В. Хорова творчість М. Д. Леонтовича в системі сучасної музичної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Цехмістро // Наукові записки кафедри педагогіки. – 2014. – Вип. 37. – С. 349-356. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2014_37_44
 27. Ярова М. В. Використання ідей М. Леонтовича у професійній підготовці педагогів-музикантів [Електронний ресурс] / М. В. Ярова // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 12. – С. 453-456. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_87
 28. Ятло Л. Духовна музика в творчості М. Д. Леонтовича [Електронний ресурс] / Л. Ятло, Л. Ятло // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 6(2). – С. 273-278. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_6(2)__41

На головну сторінку віртуальної виставки “До 140-річного ювілею Миколи Леонтовича”