Стипендіальна комісія НМАУ ім. П.І. Чайковського

15 січня 2019 року відбулось засідання стипендіальної комісії Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. У порядку денному стояло питання про призначення академічних стипендій студентам освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр».

Відповідно до «Положення про призначення і виплати стипендій у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського» розмір стипендіального фонду Академії становить 45% фактичної кількості студентів денної форми навчання.

За рішенням стипендіальної комісії було встановлено, що академічну стипендію отримують студенти, які, згідно з рейтингом, складеним в Академії і затвердженим Вченою радою, за результатами семестрової заліково-екзаменаційної сесії здобули найкращі результати у навчанні й не мають академічної заборгованості. Студенти, котрі отримали під час заліково-екзаменаційної сесії незадовільні оцінки і пересклали іспити з цих дисциплін після закінчення семестрового контролю, стипендія не призначається, незалежно від того, які оцінки вони отримали. Студентам, які не з’явилися на складання заліку чи іспиту, не маючи на те поважної причини, академічна стипендія не призначається. Студенти, які складали сесію за індивідуальним графіком, стипендія призначається на загальних підставах за умови дотримання встановлених термінів.

Рейтинг успішності студентів формується за 100-бальною шкалою до сотих. Студентам, які отримали під час сесії хоча б одну оцінку «задовільно», стипендія не призначається. Відповідальність за кандидатури на призначення стипендії несуть декани Академії.

Шляхом відкритого прямого голосування комісії було затверджено списки студентів для отримання академічної стипендії на 2 семестр 2018–2019 навчального року.

Засідання конкурсної комісії

15 січня 2019 року відбулось засідання конкурсної комісії Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського з переведення студентів і поновлення відрахованих осіб.

На засіданні обговорювалися наступні питання:

– Переведення на навчання до Академії Косорукової Д.К., студентки 4 курсу музичного факультету спеціалізації «Академічний спів» Дніпропетровської академії музики ім. М. Глинки.

– Переведення з денної контрактної форми навчання на державну студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного факультету Коваль Є.В., студента 1 року навчання освітнього ступеня «Магістр» диригентського факультету Павліва Р.Ю.; студентки 1 року навчання освітнього ступеня «Магістр» вокального факультету Козак А.; студента 3 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» диригентського факультету Трохименка М.Р.

За результатами засідання комісії шляхом прямого відкритого голосування було прийнято наступні рішення:

– дозволити переведення з денної контрактної форми навчання на державну студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного факультету Коваль Є.В. за наявності вакантних місць;

– підтримати переведення з денної контрактної форми навчання на державну студента 1 року навчання освітнього ступеня «Магістр» диригентського факультету Павліва Р.Ю. за наявності вакантних місць (за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», стаття 12 розділу ІІІ, держава забезпечує учасникам бойових дій державну цільову підтримку у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів);

– відмовити у переведенні з контрактної форми на бюджетну студентці 1 року навчання освітнього ступеня «Магістр» вокального факультету Козак А. через відсутність вакантних місць.

Анатолій Кочерга – тепер викладач Академії

Сьогодні до Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського завітала відома українська мисткиня, заслужений художник України Наталія Лопухова. Вона привезла подарунок для радника ректора Академії Максима Тимошенка з творчих питань, почесного професора НМАУ, всесвітньо відомого оперного співака Анатолія Кочерги – зроблену нею копію відомої роботи її батька, народного художника України, академіка Олександра Лопухова, де Анатолія Кочергу зображено в одній із його найкращих ролей Мефістофеля з опери Шарля Гуно «Фауст».

Подія була пов’язана із врученням Анатолію Івановичу щойно підписаного наказу про його призначення на посаду викладача кафедри камерного співу Академії.

Вітаємо! Віднині Анатолій Кочерга повертається в Alma Mater як педагог.