Фортепіанний факультет

Деканат фортепіанного факультету:

Декан
Олександр Петрович Лисоконь
Заслужений артист України, в.о. професора

Старший лаборант
Надія Володимирівна Німенко

Кафедри:

Кафедра спеціального фортепіано №1
Завідувач – Михайло Борисович Степаненко
Кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України

Кафедра спеціального фортепіано №2
Завідувач – Тетяна Олександрівна Рощина
Кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України

Кафедра концертмейстерства
Завідувач – Анатолій Миколайович Ільїн
В.о. професора

Кафедра камерного ансамблю
Завідувач – Анатолій Тимофійович Гудько
Заслужений діяч мистецтв України, професор

Клас фортепіано у Київській консерваторії від дня її заснування був фундаментальним професійним та творчим базисом вищої музичної освіти України. Столітня історія розвитку фортепіанного мистецтва у стінах Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського демонструє сучасність художньо-творчого світогляду, концептуальність в осмисленні шляхів розвитку виконавства й педагогіки.

Зараз на фортепіанному факультеті НМАУ ім . П. І. Чайковського ведеться підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалаврів, спеціалістів та магістрів музичного мистецтва за спеціалізаціями «фортепіано» та «орган». Випускники фортепіанного факультету отримують кваліфікації: бакалавр музичного мистецтва, артист-соліст-інструменталіст (концертний виконавець), викладач, концертмейстер, артист камерного ансамблю, магістр музичного мистецтва.

Процес освіти студентів фортепіанного факультету НМАУ ім. П. І. Чайковського базується на поглибленому вивченні професійно-орієнтованих дисциплін – спеціальний інструмент (фах), концертмейстерський клас, камерний ансамбль, фортепіанний ансамбль, а також історія та теорія фортепіанного мистецтва, методика викладання гри на фортепіано, музична психологія. Протягом періоду навчання в Академії студенти фортепіанного факультету мають можливість вивчати курси історії стилів в мистецтві, музичної інтерпретації, еволюції фортепіанної фактури, історії та теорії джазу, українського фортепіанного мистецтва, основи музичної критики, музичної імпровізації, музичної орнаментики, а також оволодіти навичками гри на органі та клавесині тощо. Вагомою складовою фортепіанної освіти в Академії є виконавська, концертмейстерська та педагогічна практики. Освіта студентів-органістів в лекційних курсах та індивідуальних заняттях спрямована на професійне оволодіння теоретичними знаннями та виконавською специфікою даної спеціалізації.

Активна концертно-виконавська діяльність викладачів та студентів становить основу фахової майстерності кафедр фортепіанного факультету НМАУ ім. П. І. Чайковського. Концертні програми студентів і викладачів фортепіанного факультету, виступи з оркестром та у різноманітних фестивалях, мистецьких проектах є окрасою концертного життя не тільки Києва, але й престижних сцен України та зарубіжжя.

Високий рівень мистецьких спрямувань, дух просвітництва сучасної київської фортепіанної школи є творчим продовженням славетних виконавських та педагогічних традицій фундаторів фортепіанного мистецтва України минулих поколінь: В. В. Пухальського, Ф. М. Блуменфельда, Г. М. Беклемішева, К. М. Михайлова (завідував кафедрою), Г. Г. Нейгауза, А. А. Янкелевича, А. М. Луфера, Є. М. Сливака, В. В. Топіліна (завідував кафедрою), В. В. Нільсена, Л. А. Вайнтрауба (завідував кафедрою), А. М. Котляревського, О. О. Александрова (завідував кафедрою), Т. П. Кравченка (завідувала кафедрою), Б. О. Міліча, Г. В. Курковського, О. Д. Іноземцева, О. Г. Холодної, В. В. Сєчкіна, Г. О. Ніколаєнко (завідувала кафедрою), В. Д. Тимофєєва, Б. О. Архімовича, Н. М. Вітте, В. М. Воробйова, З. О. Єременко, Г. І. Паторжинської, А. К. Рощиної (завідувала кафедрою), І. М. Рябова (завідував кафедрою), О. М. Снегірьова (завідував кафедрою), Д. Р. Юделевича, В. М. Сагадайчного, С. А. Скринченка та багатьох ін.

Нині на фортепіанному факультеті НМАУ ім. П. І. Чайковського працює близько 60 викладачів, в минулому випускників Київської, Московської та Ленінградської (Санкт-Петербурзької) консерваторій, Російської академії музики ім. Гнєсіних. Поряд з досвідченим поколінням на кафедрах факультету вдосконалюють свою майстерність близько 20 асистентів-стажистів. Передаючи традиції своїх вчителів та власний творчий досвід наступним поколінням музикантів, колектив фортепіанного факультету виховав численну кількість переможців престижних національних та міжнародних конкурсів (понад 30 лауреатських нагород протягом кожного навчального року). Вихованці факультету ведуть широку концертну та викладацьку діяльність, примножуючи славу Київської фортепіанної школи в Україні і далеко за її межами.