Кафедра концертмейстерства

Кафедра концертмейстерства заснована у 1938 р. як кафедра камерного ансамблю та концертмейстерства, а з 1968 р. вона відокремлена у самостійний навчальний підрозділ. Створення кафедри – результат творчих пошуків багатьох викладачів у галузі всебічного виховання студентів-піаністів. Ще до організації окремого підрозділу професори кафедри спеціального фортепіано вели факультативи з концертмейстерства. (А. Янкелевич, Я. Фастовський, І. Тамаров, Я. Карасик, Р. Ельвова.)

Після Великої Вітчизняної війни кафедра відновилася у такому складі: професор М. Гольдштейн – завідувачка, доценти І. Тамаров, Я. Фастовський, Я. Карасик, Л. Ржецька, О. Цвейфель. Вже тоді склалася традиція активної виконавської діяльності членів кафедри. У 1946 р. вперше було введено Державний іспит з концертмейстерського класу – свідчення про значення і вагомість цієї дисципліни у вихованні музиканта-фахівця. Створюється інститут ілюстраторів-вокалістів та інструменталістів. У 1946 р. вводиться обов’язкова спеціалізація з концертмейстерського класу як результат зростання авторитету кафедри в навчальній та науково-методичній роботі її викладачів. Тут працювали чудові музиканти: Г. Ніколаєнко – багаторічна завідувачка кафедри, з. а. України, професор Г. Паторжинська, доценти О. Іноземцев, Н. Кондратюк, кандидат мистецтвознавства, професор В. Тимофєєв, які за роки роботи створили власну виконавську школу та підготували велику кількість високопрофесійні фахівців. На кафедрі ведеться постійна робота по вдосконаленню навчального процесу, створенню нових навчальних програм, розширенню репертуару.

Кафедра є важливою складовою фортепіанного факультету, мета діяльності якої – виховання високопрофесійних концертмейстерів-акомпаніаторів. Сьогодні на кафедрі концертмейстерства працюють високо досвідчені майстри, відомі виконавці: з. а. України, проф. Р. Голубєва, в.о. проф. А. Ільїн – завідувач кафедри, в.о. проф. Н. Протопопова, доц. Є. Зарицька, доц. І. Снєгірьова, з. д. м. України, доц. Н. Козіна, доц. Н. Каревіна, доц. Л. Іваненко, з. а. України, в.о. доцента А. Козаченко, в.о. доц. О. Сікалова, в.о. доц. Л. Скірко, ст. викл. Т. Войтех, а також солісти-ілюстратори: н. а. України В. Буймістер, з. а. України І. Чайченко, з. а. України Л. Войнаровська, Н. Чепіга, Л. Вальчук, I. Бєлова, М. Кучма, Л. Грінченко, І. Пліш, М. Свято, з. а. України Н. Пелих, А. Пригара та ін.

За останні роки кафедра поповнилася молодими талановитими викладачами – вихованцями кафедри, які мають значний досвід концертмейстерської роботи. Це кандидати мистецтвознавства С. Луковська і О. Осока, лауреат міжнародних конкурсів К. Баженова, концертмейстер Національної опери України Г. Дуденкова, концертмейстер кафедри сольного співу О Снігур.

Під керівництвом високодосвідчених викладачів студенти вивчають оперний та камерно-вокальний репертуар, інструментальні концерти і п’єси, твори кантатно-ораторіального жанру. Молоді музиканти ознайомлюються зі специфікою роботи у вокальних, інструментальних та диригентських класах, співпрацюють із солістами, здобувають відчуття ансамблю, вдосконалюють виконавську майстерність. На кафедрі концертмейстерства студенти у творчому спілкуванні з професійними музикантами-ілюстраторами починають входити в процес колективного музикування та акомпанементу на сцені.

Викладачі кафедри підтримують і розвивають традицію постійного зв’язку навчального процесу з виконавською діяльністю. Репертуар студентів кафедри охоплює майже всю камерно-вокальну літературу, як українську, так і світову – клавіри опер, велике коло інструментальних концертів і п’єс, діапазон яких обіймає всі часи, напрямки та стилі. На кафедрі йде постійний процес оновлення репертуару творами сучасних композиторів, зокрема, українських. Концерти студентів кафедри стають яскравими явищами в музичному житті Києва.

Викладачі кафедри ведуть активну концертно-виконавську діяльність, виступаючи з концертами творів композиторів практично всіх епох, жанрів та стилів. У цих концертах беруть участь відомі виконавці – н. а. України А. Баженов, В. Буймістер, з. а. України I. Кучер, Л. Войнаровська, Н. Николаїшин, I. Чайченко та багато молодих талановитих співаків та інструменталістів. Постійно ведеться робота по створенню фондових записів та записів компакт-дисків.

Багато уваги на кафедрі приділяється науково-методичній роботі. Викладачами здійснені виконавські редакції оперних сцен, окремих арій світової музичної класики, романсів тощо. Готуються до друку методичні посібники з концертмейстерського класу для студентів-піаністів вищих музичних навчальних закладів.

Випускники кафедри працюють у багатьох оперних театрах, навчальних закладах та концертних установах України, Європи та світу.