Кафедра композиції, інструментування та музично-інформаційних технологій

Історія композиторського факультету і кафедри композиції починається від класу спеціальної теорії музики і композиції, відкритого у 1914 році (керівник – Р. Глієр). Серед перших випускників класу композиції – Михайло Вериківський, Григорій Верьовка, Володимир Дукельський (більш відомий як Vernon Duke), Пилип Козицький, Борис Лятошинський, Левко Ревуцький, Гліб Таранов, Маркіян Фролов та інші. Фундамент факультету закладали видатні діячі української культури, учні й послідовники Миколи Лисенка – Микола Леонтович, Кирило Стеценко, учні Рейнгольда Глієра – Левко Ревуцький і Борис Лятошинський, вихованці Петербурзької консерваторії Яків Степовий, Василь Золотарьов, Віктор Косенко.

Починаючи з 1940-х років на факультеті працює кафедра композиції, завідувачами якої у різні роки були: Левко Ревуцький (з 1944 до 1960 рр.), Гліб Таранов (з 1960 до 1968 рр.), Андрій Штогаренко (з 1968 до 1990 рр.). З 1990-го і донині кафедру очолює видатний композитор і громадський діяч, Герой України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України, академік Національної академії мистецтв України, професор Євген Станкович.

Кафедра композиції (нині – композиції, інструментування та музично-інформаційних технологій) – одна з найстаріших у НМАУ. За багатолітню історію факультету тут сформувалися потужні творчі школи: Левка Ревуцького, Бориса Лятошинського, Андрія Штогаренка, Миколи Дремлюги, Віталія Кирейка, Юрія Іщенка, Івана Карабиця, Левка Колодуба, Геннадія Ляшенка, Євгена Станковича. Протягом останніх десятиліть утворилися нові композиторські «майстер-класи», де професійно зростають учні Ірини Алексійчук, Ганни Гаврилець, Марини Денисенко, Лесі Дичко, Алли Загайкевич, Миколи Ковалінаса, Олександра Костіна, Ігоря Щербакова, Людмили Юріної та інших педагогів.

Вирішальне значення на першому етапі становлення київської професійної композиторської школи мали педагогічні майстерні видатних митців Левка Ревуцького та Бориса Лятошинського. Так, Левко Ревуцький виховав цілу плеяду українських композиторів (усього – понад 50 учнів), серед яких – відомі імена: Олена Андрєєва, Микола Дремлюга, Вадим Гомоляка, Леонід Грабовський, Герман Жуковський, Олександр Зноско-Боровський, Віталій Кирейко, Анатолій Коломієць, Яків Лапинський, Георгій і Платон Майбороди, Анатолій Свєчников, Аркадій Філіпенко та інші.

Серед учнів класу Бориса Лятошинського – когорта знаних митців: Освальдас Балакаускас (Литва), Ігор Белза, Роман Верещагін, Леонід Грабовський (Україна – США), Леся Дичко, Олександр Канерштейн, Іван Карабиць, Микола Полоз, Валерій Польовий, Валентин Сильвестров, Євген Станкович, Гліб Таранов, Ігор Шамо, Юрій Щуровський та інші.

Також плідною була діяльність одного з чільних українських композиторів Андрія Штогаренка (у 1954-1968 роках – ректора консерваторії). Його вихованці – авторитетні музиканти: Костянтин Віденський, Володимир Загорцев, Юрій Іщенко, Олександр Костін, Євген Мілка, Валерій Ронжин, Валерій Подвала, Ігор Поклад, Михайло Степаненко, Володимир Тилик, Віталій Філіпенко, Юрій Шамо, а також провідні фахівці наступного покоління – Марина Денисенко, Ігор Стецюк, Юрій Шевченко та інші.

У 1960-1980-ті роки кафедра композиції поповнюється рядом видатних професорів, які визначили обличчя композиторського факультету Київської консерваторії останньої третини XX століття й вступили у нове тисячоліття потужним арсеналом майстрів провідної в Україні композиторської школи. Серед них – Юрій Іщенко, Іван Карабиць, Левко Колодуб, Геннадій Ляшенко, Мирослав Скорик, Євген Станкович, а також музикознавець Віктор Золочевський, які у своїй педагогічній роботі поєднали розуміння животворної сили національної традиції зі сміливим творчим розширенням її дії, збагаченням стильових орієнтирів, ознайомленням студентів із різними творчими напрямками сучасного світового мистецтва.

Учнями Мирослава Скорика у різні роки були провідні композитори Олег Ківа, Євген Станкович, Іван Карабиць, Ганна Гаврилець, Володимир Зубицький, Віктор Степурко, Олександр Козаренко, Віктор Теличко, Володимир Шумейко та інші.

Серед численних випускників:

класу Юрія Іщенка: Олексій Войтенко, Вадим Журавицький, Алла Загайкевич, Борислав Стронько, Олександр Шимко;

класу Івана Карабиця: Андрій Бондаренко, Анатолій Гончаров, Олена Ільницька, Вікторія Польова, Артем Рощенко;

класу Левка Колодуба: Сергій Бедусенко, Святослав Луньов, Богдана Працюк, Геннадій Сасько;

класу Геннадія Ляшенка: Олег Безбородько, Володимир Тройський, Микола Ковалінас, Іван Тараненко;

класу Євгена Станковича: Сергій Зажитько, Дмитро Щириця, Людмила Юріна.

1990-ті роки – час становлення нового покоління педагогів кафедри композиції: Ірини Алексійчук, Ганни Гаврилець, Марини Денисенко, Алли Загайкевич, Миколи Ковалінаса, Олени Котляревської, Ігоря Стецюка, Ігоря Щербакова, Людмили Юріної та інших. Тоді ж у композиторському середовищі Києва та України відбулися знаменні події, що сприяли інтенсивному творчому спілкуванню українських митців із композиторськими школами світу і, відповідно, мали визначальну роль у вихованні сучасної композиторської молоді. Так, у Києві проходять щорічні міжнародні фестивалі сучасної музики «Київ Музик Фест» (музичні директори – І. Карабиць, 1990 -2001 рр. і М. Скорик, з 2002 р.), «Музичні прем’єри сезону» (існує з 1989 р., музичний директор -І. Щербаков), форум «Музика молодих», «Трибуна творчої молоді» та інші міжнародні проекти, які представляють творчість сучасних композиторів. У них беруть участь не лише випускники, але й студенти факультету. У рамках фестивалів кафедра проводить майстер-класи і творчі зустрічі з композиторами різних країн світу.

Головною метою навчально-творчого процесу на факультеті є виховання молодих композиторів. Формування високоосвічених фахівців здійснюється через комплексну програму, яка передбачає глибоке вивчення надбань минулого, широку обізнаність вихованців у різних стильових напрямках сьогодення, а також осмислення нових творчих шляхів, опанування сучасними технологіями та засобами композиції. Ставлячи перед студентами завдання всебічного осягнення різноманітних жанрів і форм музичного мистецтва з урахуванням схильностей та індивідуальності молодого автора, педагоги звертають увагу на написання високохудожніх творів, що наразі є неможливим без оволодіння всіма компонентами сучасної композиторської техніки й новітніх технологій.

Сидять: О. Костін, О Ільницька, Л. Юріна, О. Котляревська, Л. Дичко, І. Алексійчук, Л. Колодуб.
Стоять: Д. Щириця, А. Рощенко, Ю Іщенко, М. Чембержі, І. Тараненко, А. Гаврилець, М. Ковалінас,
І. Стецюк, Є. Станкович (завідувач кафедри), Г. Ляшенко, М. Скорик, О. Яковчук

Традиційним стало проведення державних іспитів за участю провідних оркестрів України: Національного заслуженого акаде¬мічного симфонічного оркестру, Заслуженого академічного симфонічного оркестру Національної радіокомпанії України, Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру, оркестру оперної студії НМАУ. Твори випускників звучать у найкращих концертних залах Києва. Також традиційно упродовж навчального року проходять кілька камерних концертів із творів студентів-композиторів.

Дієвим фактором інтенсифікації навчально-виховного процесу на факультеті стало широке використання найсучасніших технічних засобів. Так, з 1997 року на базі кафедри композиції працює секція музично-інформаційних технологій (завідувач – професор І. Стецюк). До неї залучені найавторитетніші вітчизняні фахівці – Алла Загайкевич, Святослав Луньов, Артем Рощенко, які є випускниками композиторського факультету НМАУ. Протягом 15-ти років активної діяльності секції на кафедрі розроблено досить широкий спектр програм викладання предметів музичної інформатики: «Електронний синтез звука» (І. Стецюк), «Комп’ютерні технології в музиці» (С. Луньов, А. Рощенко), «Композиція, синтез та обробка звука за допомогою комп’ютера», «Робота над електроакустичним твором» (А. Загайкевич).

Слід зазначити, що поява секції музично-інформаційних технологій, а також створення студії електронної музики і лабораторії музично-інформаційних технологій та започаткована комплексна програма вивчення предметів циклу музичної інформатики й електронної музики були запроваджені в НМАУ за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» загалом уперше в Україні та на теренах СНД. За півтора десятиліття молоді українські композитори досягай значних успіхів у галузі електронної музики. З’явилися твори в усіх жанрах цього напрямку, опубліковано монографію, наукові статті, захищено близько десяти магістерських робіт із проблем музично-інформаційних технологій та електронної музики Зоною творчого експерименту викладачів цього профілю і студентів композиторського факультету стали концерти міжнародних проектів електроакустичної, експериментальної електронної музики і медіа-арту «Електроакустика» (з 2003 р.) та «ЕМ-візія» (з 2005 р.), що вже традиційно проводяться у Києві в рамках фестивалів сучасного мистецтва (куратор проектів – лауреат міжнародних конкурсів з електроакустичної музики, доцент А. Загайкевич). Програми концертів і майстер-класів охоплюють широкий жанровий спектр – від творів композиторів академічного спрямування до аудіовізуальних перформансів, сонорних інсталяцій, виступів музикантів експериментальної електронної музики, відео-арту.

Значно розширилися функції асистентури-стажування факультету, що, окрім орієнтації на підготовку викладачів найвищої кваліфікації, стала фактично проміжною ланкою між навчанням композиторів і вступом до професійного творчого об’єднання – Національної спілки композиторів України, яку протягом багатьох років традиційно очолюють провідні педагоги кафедри (з 2010 р. – І. Щербаков, а Київську організацію – Г. Гаврилець).

На кафедрі працюють сім кандидатів мистецтвознавства. Педагоги створюють авторські програми й навчальні посібники. Лише протягом останніх п’яти років підготовлено й успішно захищено три кандидатських дисертації та ще дві готуються до захисту. Заняття у класах із фаху засновані на системі творчих майстерень, де студенти отримують унікальні знання й непересічне творче спілкування з видатними майстрами сучасного українського композиторського мистецтва.

Кафедра композиції, інструментування та музично-інформаційних технологій належить до базових підрозділів академії, що забезпечують підготовку не тільки студентів композиторського факультету, а й фахівців інших спеціальностей, зокрема: теоретиків, диригентів і виконавців. Також, починаючи з 1960-х років кафедра готує студентів із різних країн світу: Бразилії, Венесуели, В’єтнаму, Еквадору, Іраку, Ірану, Канади, Китаю, Лівану, Монголії, Сербії, Хорватії тощо Теперішня активна композиторська молодь – Валерій Антонюк, Дмитро Ареф’єв, Олег Безбородько (нині доцент НМАУ), Олексій Войтенко, Максим Коломієць, Анастасія Комлікова, Ганна Ку- зіна, Олена Сєрова, Максим Шалигін, Олександр Шимко, Олексій Шмурак, Тетяна Яшвілі та інші, що вийшла з лав академії на початку нового тисячоліття, вже встигла заявити про себе широкому мистецькому загалу. Окрім суто композиторської та науково-дослідної діяльності молоді автори також активно займаються виконавством і просвітництвом. Так, зокрема, 2007 року випускники композиторського факультету Максим Коломієць і Олексій Шмурак заснували колектив «Ensemble Nostri Temporis», який досить продуктивно займається популяризацією сучасної академічної музики в Україні.

Столітній ювілей Київської консерваторії – Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського кафедра композиції, інструментування та музично-інформаційних технологій зустрічає як один із найпотужніших творчо-навчальних підрозділів закладу. Тут сьогодні працюють два Герої України, вісім народних артистів України, вісім лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, п’ять академіків і членів-кореспондентів Національної академії мистецтв України, чотири заслужених діячі мистецтв, шість кандидатів наук, лауреати різноманітних державних і міжнародних мистецьких премій, міжнародних фестивалів і конкурсів.

Завідувач кафедри – Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік Національної академії мистецтв України, професор Євген Станкович.

Члени кафедри:

професори: Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік НАМУ, кандидат мистецтвознавства Мирослав Скорик; народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік НАМУ Левко Колодуб; народний артист України, академік НАМУ, член-кореспондент Академії педнаук України Михайло Чембержі; народна артистка України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАМУ Леся Дичко; народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства Геннадій Ляшенко; народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Олександр Костін; заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства Юрій Іщенко; заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, голова Національної спілки композиторів України Ігор Щербаков; заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, декан історико-теоретичного та композиторського факультетів Ганна Гаврилець; заслужений діяч мистецтв України Ігор Стецюк; кандидат мистецтвознавства Микола Ковалінас;

доценти: кандидат мистецтвознавства Олена Котляревська, кандидат мистецтвознавства Борислав Стронько, лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка Алла Загайкевич, Ірина Алексійчук, Людмила Юріна;

викладачі: Олена Ільницька, Святослав Луньов, Богдана Працюк, Артем Рощенко, Іван Тараненко, Дмитро Щириця, Олександр Яковчук.

На факультеті створено особливу творчу атмосферу, що надихає колектив кафедри композиції, інструментування та музично-інформаційних технологій на постійний пошук та удосконалення. Твори провідних композиторів – професорів, випускників і студентів композиторського факультету – звучать у найкращих концертних залах України, Європи, Азії, Америки та Австралії, засвідчуючи високий рівень мистецької підготовки фахівців однієї з найважливіших, найцікавіших і найскладніших музичних професій.

Євген Станковий,
Микола Ковалінас