Відділ по роботі з іноземними студентами

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського була заснована у 1913 р. Традиція підготовки спеціалістів для зарубіжних країн у нашому навчальному закладі веде свій відлік з 50-х років ХХ століття, коли до Київської консерваторії прибула на стажування група музикантів – представників української діаспори з Канади.
Вже понад півстоліття НМАУ імені П.І. Чайковського приваблює сотні іноземних громадян, котрі прагнуть здобути академічну освіту в провідному мистецькому навчальному закладі Європи. Більшість випускників-іноземців, які представляють практично всі континенти світу, повернулися на батьківщину, де продовжують розвивати традиції кращих виконавських і наукових шкіл НМАУ.
Музична академія має IV найвищий рівень акредитації. На сьогодні тут створені всі умови для здобуття іноземними студентами повноцінної вищої освіти в галузі музичного мистецтва. До їх послуг – кращі твори, виконавські, науково-педагогічні кадри академії, найбільша в Україні нотна книгозбірня, наявний аудиторний фонд, інструментарій та концертні зали. Іноземні студенти активно залучаються до концертно-творчої діяльності академії, а також до міжнародних проектів.
Сьогодні в академії навчається понад 200 іноземних студентів з 12 країн. Загалом у НМАУ імені П.І. Чайковського здобували освіту громадяни Алжиру, Венесуели, В’єтнаму, Еквадору, Ізраїлю, Іраку, Ірану, Ірландії, Канади, Китаю, Колумбії, Південної Кореї, Лівану, Марокко, Німеччини, Нової Зеландії, Португалії, Сирії, США, Турції, Франції, Японії; Польщі, Сербії, Словакії, Хорватії, Чехії, Чорногорії; Росії, Білорусі, Грузії, Киргизстану, Молдови, Туркменістану, Узбекистану.
У академії налічується 6 факультетів та 26 кафедр. НМАУ імені П.І. Чайковського готує фахівців зі спеціальностей:

І. ”Музичне мистецтво” спеціалізації:

1. спів;
2. фортепіано, орган;
3. оркестрові струнні інструменти (альт, арфа, скрипка, віолончель, контрабас);
4. оркестрові духові (гобой, кларнет, саксофон, тромбон, труба, туба, фагот, флейта) і ударні інструменти;
5. народні інструменти (акордеон, баян, бандура, гітара, домра);
6. хорове диригування;
7. оперно-симфонічне диригування;
8. музикознавство;
9. композиція;

ІІ. ”Теорія та історія культури”;

ІІІ. ”Театральне мистецтво” спеціалізація:
1. музична режисура.
Академія також надає можливість іноземцям навчатися в аспірантурі, асистентурі-стажуванні та докторантурі.
Для іноземних студентів передбачена контрактна форма навчання.
Вартість навчання за 1 рік (дані на 2010-2011 навчальний рік) складає:
1. вокальний факультет — $ 7300;
— спів — $ 7300;
— музична режисура — $ 7300;
2. фортепіанний факультет — $ 7300;
3. оркестровий факультет
— струнно-смичкові інструменти — $ 4900;
— скрипка — $ 4900;
— духові інструменти — $ 6600;
— народні інструменти — $ 7300;
4. диригентський факультет
— оперно-симфонічне диригування — $ 7300;
— хорове диригування — $ 5500;
5. композиторський факультет — $ 7300;
6. історико-теоретичний факультет — $ 7300;
7. аспірантура — $ 2500;
8. асистентура-стажування — $ 7000;
9. докторантура — $ 3300;
Платежі здійснюються у гривнях за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення розрахунків.
Студент зобов’язаний сплачувати за навчання згідно договору 2 рази на рік:
— у першому семестрі — до 20 вересня;
— у другому семестрі — до 20 лютого поточного року.
У разі несвоєчасного прибуття студента на навчання розміри оплати не зменшуються.
Термін навчання в академії за освітньо-кваліфікаційним рівнем складає:
– бакалавр – 4 роки;
– спеціаліст – 1 рік;
– магістр – 1 рік.
Після закінчення навчання, у разі успішного виконання навчального плану, студенту видається диплом встановленого зразка про одержання вищої освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр, спеціаліст або магістр, з наданням однієї або кількох кваліфікацій.
Для вступу до НМАУ імені П.І. Чайковського необхідно подати легалізовані на батьківщині та перекладені українською мовою такі документи:
1. анкета встановленого зразка (заповнюється в академії);
2. оригінал та нотаріально завірена копія документа про освіту;
3. оригінал та нотаріально завірена копія виписок із документа про освіту про одержані оцінки (бали), кількість годин, назви предметів;
4. свідоцтво про закінчення підготовчого відділу;
5. документ про відсутність ВІЛ-інфекції та довідку про відсутність захворювання на туберкульоз (флюорограму);
6. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну; в іншому випадку – медична довідка Ф. 86 У.
7. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;
8. нотаріально завірена копія документа про народження
9. 6 фотокарток розміром 3х4 см;
10. зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.
Іноземний громадянин, допущений на підставі наданих документів до вступних прослуховувань, повинен пройти співбесіду:
— Для вступу на 1 курс (бакалавр):
1. з фаху (виконання концертної програми);
2. з музично-теоретичних дисциплін;
3. зі знання української (російської) мови.

— Для вступу до магістратури (на 5 курс)*
1. з фаху (виконання концертної програми) та теми майбутньої магістерської роботи;
2. зі знання української (російської) мови.

*до вступних прослуховувань до магістратури НМАУ допускаються іноземні громадяни з національними дипломами бакалаврів мистецтва, нострифікованими Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України (інформація про Правила нострифікації знаходиться на сайті: http://apostile.in.ua).
Студенти з Китаю для нострифікації повинні взяти підтвердження про отриману освіту в China Academic Degree & Graduate Education, сайт: http://www.cdgdc.edu.cn

Термін подання документів – з 1 по 10 липня;
Вступні іспити проводяться – з 11 по 29 липня.
При бажанні студенту надається можливість проживання в гуртожитку НМАУ за окрему плату.
Усі іноземні студенти НМАУ імені П.І. Чайковського підпорядковуються міжнародному відділу, що знаходиться в кім. №110.

Начальник відділу по роботі з іноземними студентами:

Семікозов Анатолій Анатолійович

Семікозов Анатолій Анатолійович.

Декан:

Гусарчук Тетяна Володимирівна

Гусарчук Тетяна Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та народної творчості НМАУ імені П.І. Чайковського.

Співробітники деканату:

Співробітники деканату

Карповцева Олена Іванівна;
Зерницька Ірина Іванівна ;
Путятицька Ольга Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри історії української музики та народної творчості НМАУ імені П.І. Чайковського;
Литвинова Світлана Анатоліївна – здобувач кафедри історії української музики та народної творчості НМАУ імені П.І. Чайковського.

Працівники міжнародного відділу допомагають іноземним громадянам, що прибули на навчання до НМАУ: організувати їх навчальний процес; забезпечують перебування на території України з дотриманням чинного законодавства України.
Наша адреса:
Київ 01001, вул.Архiтектора Городецького 1-3/11,
тел/факс: +380(44)279-35-30,
іноземний деканат: тел: +380(44)279-68-61
e-mail: in.dekanat@bigmir.net
http://www.knmau.com.ua