Кафедра струнно-смичкових інструментів

Відділ струнно-смичкових інструментів був створений з часу заснування Київської консерваторії. У 1934 р. відкрили оркестровий факультет (деканом був проф. Г. Пеккер) і кафедру струнно-смичкових інструментів, завідувач – проф. Д. Бертьє.

З 1913 по 1934 рр. на відділі струнно-смичкових інструментів працювали М. Ерденко, Ю. Пуліковський, С. Каспін (клас скрипки), Д. Бертьє та Н. Скомаровський (клас квартету і скрипки), Ф. В. фон Мулерт, С. Козолупов, С. Вільконський (клас віолончелі), Є. Гільденберг (клас арфи), Ф. Воячек (клас контрабаса). З 1934 по 1941 рр. працювали Д. Бертьє (завідувач кафедри струнно-смичкових інструментів), Я. Магазинер (клас скрипки), Г. Пеккер (клас віолончелі), Г. Гаазе (клас арфи).

Давид Соломонович Бертьє (1882-1950) Закінчив муз. інститут у Варшаві (1901 р.) /клас скрипки у С. Барцевича та Петербурзьку консерваторію – клас Л. Ауера/. З 1934 по 1941 рр. – завідувач кафедри струнно-смичкових інструментів. З 1904 р. – концертмейстер та диригент Державного симфонічного оркестру ім. М. В. Лисенка в Києві. Заслужений професор (1932 р.), засл. діяч мистецтв УРСР (1938 р.). З 1934 по 1941 рр. – диригент студентського оркестру Київської консерваторії. Виступав з сольними концертами та в ансамблях, а також у складі фортепіанного тріо з Г. Беклемішевим та С. Вільконським. Серед його учнів – О. Пархоменко, А. Штерн, В. Стеценко, О. Кравчук.

Д. Бертьє та його учень В. Стеценко (1930-ті рр.)

Завідувачі кафедри струнно-смичкових інструментів з 1945 по 2013 рр.:

1945-1952 рр. – проф. В. Гольфельд; 1953 р. – в. о. зав. кафедри проф. В. Яблонський; 1954-1955 рр. – проф. І Козлов; 1956-1961 рр. – проф. Г. Васильєв; 1962-1965 рр.– проф. З. Дашак; 1965-2000 рр.– проф. В. Червов; 2000-2006 рр. – проф. І. Кучер; 2006-2013 рр.-проф. Д. Гаврилець

На фото викладачі кафедри струнно-смичкових інструментів (2013 рік)
Сидять зліва направо: Сойка Б. В., Гаврилець Д. Г. ( завідувач кафедри), Кулаков С. В.
Перший ряд зліва направо: Борисов В. В., Тучапець А. І., Щуцький Б. С., Ляшенко Ж. Д., Погорецький Ю. Ю., Полянська К. В., Фещак Н. М, Білоусова Ю. В.
Другий ряд зліва направо: Серединський О. І., Васильків В. Р., Мельник О. Й., Червова О. А., Лагоша О. В., Кулікова В. М., Нужа А. В., Чайкін М. Б.

Упродовж тривалого часу у консерваторії спеціальний клас альта був відсутній, а партії альта у квартетах виконували скрипалі. В класах С. Каспіна, І. Вакса, О. Старосєльського, Н. Будовського, В. Гольфельда навчались і альтисти. Професор С. Каспін (викладав з 1913 до 1950 р.), С. Вакс (викладав з 1946 по 1950 рр.), О. Старосєльський (викладав з 1946 по 1957 рр.), Н. Будовський (викладав з 1945 по 1954 рр).

Зенон Олексійович Дашак(1928-1993).Народився в м. Стрий Дрогобицької області. Вчився у Львівській державній консерваторії (1946 по 1951 р.), яку закінчив як альтист. У 1951 р. вступив до аспірантури Київської державної консерваторії (клас В. Гольфельда). З цього ж року З. Дашак почав свою педагогічну роботу зі студентами класу альта. У 1955 р. З. Дашак захистив кандидатську дисертацію на тему “Камерно-інструментальні твори і виконавська діяльність М. Лисенка”. У цьому ж році став старшим викладачем Київської державної консерваторії. Це і є датою створення класу альта в Київській державній консерваторії. З 1961 р. – доцент, з 1962 р. – завідувач , з 1963 р. – проректор з наукової та навчальної роботи. З 1965 р. – ректор Львівської державної консерваторії.

Ним написано і опубліковано близько 30 наукових і науково-методичних робіт, інструментовані концерти І. Хандошкіна і Г. Генделя, зроблені численні редакції та обробки для альта. Концертував у складі квартету викладачів Київської державної консерваторії (Б. Фішман, О. Старосельський, З. Дашак, Г. Пеккер у 50-х роках., а в 60-х роках – П. Макаренко, В. Стеценко, З. Дашак, В. Червов). Засл. діяч мистецтв України, професор.

Серед його учнів – Ю. Холодов (лауреат Міжнародного конкурсу квартетів у Будапешті, 1963 р.), А. Венжега (дипломант Всесоюзного конкурсу альтистів в Ленінграді, 1963 р.), Б. Щуцький – концертмейстер групи альтів симфонічного оркестру Національної опери України, доцент НМАУ ім. П.І. Чайковського; Д. Гаврилець – засл. діяч мистецтв України, професор, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри струнно-смичкових інструментів; Ю. Золотаренко – артист симфонічного оркестру Національної опери України; Ю. Далецький, Д. Комонько та Ю. Женчур – доценти Львівської національної музичної академії ім М.Лисенка.

Після структурного виокремлення кафедри скрипки у 1969 р. від кафедри струнно-смичкових інструментів у складі кафедри залишилися класи альта, арфи, віолончелі, контрабаса та клас квартету.

Виконується секстет П. Чайковського «Спогад про Флоренцію» 1950 рік.
Виконавці зліва направо: Б. Фішман (перша скрипка), О. Старосельський (друга скрипка), Ю. Хохлов (віолончель), Г. Пеккер (віолончель), В. Зельдіс (альт), З. Дашак (альт).
Слухачі: Б. Сойка, Ю. Крих, І. Козлов, С. Херсонський, О. Манілов, В. Гольдфельд, В. Яблонський.

Після переїзду З. Дашака до Львова, у Київську державну консерваторію запрошується два викладача: Ілля Федорович Дикань (1965-1968 рр.) і Борис Борисович Палшков (1965-1997 рр.) – випускники Московської державної консерваторії (клас проф. Є. Страхова) і вихованець Київської консерваторії Є. Лобуренко (1965-1997 рр.)

Б. Палшков виховав багатьох альтистів, серед яких: Р. Денисюк, С. Романський, Ю. Третяк, В. Кадурін – артисти симфонічного оркестру Національної опери України; А. Гребенюк – викладач Київського муз. училища ім. Р. Глієра; Р. Куц, І. Горпенко, Я. Венгер та ін. У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію ”Особливості оркестрового виконавства та питання методики підготовки альтиста оркестранта”. З 1979 р. – доцент, 1990 р. – професор.

Євген Іванович Лобуренко (1928-1997) Закінчив Київську консерваторію в 1953р. (клас викладача С.Вакса). Засл. діяч мистецтв України, професор (1993 р.). Виховав таких відомих альтистів, як, В. Барабанов В. Петряков, С. Ковальчук. У 1968-1981 рр. альт викладав засл. арт. України, доц. Анатолій Іванович Венжега (1944-1981). Навчався в Київській консерваторії по класу альта з 1961 по 1963рр. у професорів П. Макаренка і З. Дашака, а з 1963 по 1966рр. навчався в Московській консерваторії по класу альта у професора В. Борисовського. Яскравий концертний виконавець, талановитий педагог. Серед його учнів – С. Кулаков, лауреат Республіканського конкурсу альтистів, проф. НМАУ ім. П. Чайковського, артист оркестру Національної опери України; А. Зелінський – засл. арт.України, А. Пуржаш – лауреат Республіканського конкурсу камерних ансамблів, артист оркестру Національної опери України.

Фундатором з класу віолончелі Київської консерваторії був професор Фрідріх Вільгельмович фон Мулерт (учень К. Давидова – засновника славнозвісної російської школи). Свій досвід він передав своїм учням – М. Ямпольському, І. Козлову, Л. Березовському, З. Динову, Б. Сікорі та ін.

У 1916-1920 рр. у консерваторії викладав засновник радянської віолончельної школи, активно концертуючий музикант Семен Матвійович Козолупов. Серед його вихованців відомі в Україні та за її межами І. Буравський, М. Цеделер, Р. Сапожников, С. Фейгін.

У 1920-1950 рр. клас віолончелі очолювали: професор, засл. арт. України Станіслав Владиславович Вільконський (випускник Петербурзької консерваторії, клас проф. О. Вержбиловича); проф. Григорій Ілліч Пеккер (вихованець Петроградської консерваторії, клас проф. Є. Вольф-Ізраеля); доцент Ізраїль Ісакович Козлов (учень професора Ф. фон Мулерта); Григорій Семенович Хохлов (учень проф. Г. Пеккера). Це були музиканти, солісти, ансамблісти, громадські діячі. С. Вільконський також займався диригуванням, 13 років грав у знаменитому професорському тpio консерваторії з Г. Беклемішевим і Д. Бертьє, викладав курс методики, керував класом ансамблю. Він був наставником засл. арт. України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, доц. Л. Краснощока, проф. Львівської консерваторії Є. Шпіцера та М. Кравцова. Серед його випускників – А. Міхельсон (переможець Міжнародного конкурсу), Ю. Полянський, В. Боровик – майбутні педагоги Київської консерваторії та ін. Г. Пеккер був учасником квартету ім. Ж. Вільома, автором творів та обробок для віолончелі.

У 1960-х рр. на кафедру прийшли музиканти нової формації, випускники Московської та Київської консерваторій, віолончелісти: засл. арт. України, лауреат премії ім. М. Лисенка, проф. В. Червов (1958-2000 рр.), канд. мистецтвознавства, проф. Ю. Полянський (1963-1993 рр.), лауреат міжнародних і всесоюзних конкурсів, засл. арт. України; нар. арт. Росії, проф. М. Чайковська (1968-1979 рр.), нині завідувач кафедри Московської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського. У своїй педагогічній роботі вони продовжували й удосконалювали традиції своїх учителів – професорів Г. Козолупової, С. Вільконського, М. Ростроповича.

(pic5)Засновник національної віолончельної школи проф. В. Червов керував кафедрою з 1965 по 2000 рр, виховав понад 50 студентів та 11 аспірантів, серед них 7 засл. арт. України і Росії. Його учні посідають провідні місця в кращих колективах країни та за її межами: В. Якименко (соліст оркестру Большого театру Росії), В. Потапов (соліст оркестру Національної опери України ), В. Гайдук (віолончеліст квартету ім. М. Лисенка), Г. Нужа (солістка Національної філармонії України, доцент Академії з 1992 р. ), Л. Хомліченко (солістка Національного ансамблю солістів України «Київська Kaмepaтa»), Ю. Пантелят (працює в Австрії), В. Шевель (працює у Франції), С. Репік, С. Фрідман, В. Пантелєєв (працюють у США) та ін. В.Червов постійно брав участь у міжнародних семінарах у Веймарі, Лейпцигу, Пекіні, Руані.

Професор Юрій Олексійович Полянський (1925-1993) – відомий педагог-методист України, вчений, організатор, громадський діяч. Працював на кафедрі струнно-смичкових інструментів 30 років. У його доробку – наукові і методичні праці, підручники, редактура збірок педагогічного репертуару, створення нової дидактичної системи виховання музикантів-виконавців, яка сприяла розвитку творчої особистості майбутніх митців. Його учні: І. Романчук, В Кулікова, О. Макаренко, К. Варченко, І. Заводій, О. Тищенко, І. Кучер – відомі в Україні виконавці й викладачі.

Гаврилець Д.Г.

Дмитро Григорович Гаврилець (1958 р. н.) закінчив Львівську державну консерваторію ім. М. Лисенка (1983 р., клас проф. З. Дашака), асистентуру-стажування Московської державної консерваторії ім. П .І. Чайковського (1987 р., клас проф. Ф Дружиніна) і в 1987р. розпочав свою педагогічну діяльність у Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського. Яскравий виконавець, соліст, ансамбліст, активно пропагує сучасну альтову українську музику. Виступав з Національним симфонічним оркестром України (дир. – В. Сіренко, В. Плоскіна, Р. Ревакович-/Польша/ ), з симфонічним оркестром Держтелерадіо України (дир. – В. Гнєдаш, В. Блінов, В. Шейко), Львівським симфонічним оркестром (дир. – Р. Сімович), симфонічним оркестром кінематографії Росії (дир. Е. Хачатурян), Харківським симфонічним оркестром (дир. – Ю. Янко), Чернівецьким симфонічним оркестром (дир. – Й. Созанський), Національним ансамблем солістів “Київська камерата”(дир. – В. Матюхін, Н. Пономарчук), камерним оркестром “Archi” (дир. – І. Андрієвський), Львівським камерним оркестром “Leopolis” (дир. – Г. Пентелейчук /Франція/), Національним камерним ансамблем “Київські солісти” (дир. – Б. Которович) та ін.

У 1989 р. став переможцем Республіканського конкурсу “Нові імена”. 1992-1997 рр. – другий концертмейстер групи альтів у Національному симфонічному оркестрі України. Засл. діяч мистецтв України (2001 р.), доцент (2002 р.), завідувач кафедри (2006 р.), (професор (2011р.), канд. мистецтвознавства (2012 р, дисертація “Європейський альтовий концерт: генезис, еволюція, жанрові моделі”). На сьогоднішній день Д. Гаврилець – провідний викладач класу альта. Виховав 27 альтистів, 12 асистентів-стажистів, підготував 12 лауреатів та дипломантів Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. Його учні працюють у провідних творчих колективах України та зарубіжжя, зокрема О. Лагоша (концертмейстер групи альтів Національного ансамблю “Київські солісти”, ст. викладач кафедри), А. Тучапець (лауреат премії ім. Л. Ревуцького, соліст Національного ансамблю солістів “Київська камерата”, ст. викладач кафедри), В. Васильків артист оркестру Національної опери України, викл. кафедри), Ж. Антонюк (концертмейстер групи альтів Ліссабонського камерного оркестру /Португалія/), О. Онещак (концертмейстер групи альтів Каїрського оперного театру), О. Дарбінь (солістка Національного ансамблю “ Київські солісти” , Л. Бирдіна (ст. викл. консерваторії в Ростові-на-Дону, Росія) та ін.

Дмитро Гаврилець має 8 наукових публікацій, з них 7 – у фахових виданнях, автор навчально-методичного посібника «Педагогічний репертуар альтиста. Три концерти для альта з оркестром» з грифом Міністерства культури України. Автор перекладень, обробок, транскрипцій та редакцій альтових партій, які використовуються у навчальному процесі та суттєво збагачують педагогічний репертуар.

Проводив конкурси, майстер-класи та семінари з відкритими уроками у Криворізькому музичному училищі (2002), Чернівецькому музичному училищі ім. С. Воробкевича (2006, 2007, 2008). Член журі Всеукраїнського конкурсу альтистів та віолончелістів (м. Львів – 2000, 2001, 2008); арт-директор Міжнародного конкурсу альтистів ім .З Дашака (м. Київ – 2004), Міжнародного конкурсу струнно-смичкових інструментів ім. Є. Кока (м. Кишинев, Молдова – 2005, 2007, 2009, 2011, 2013), конкурсу струнно-смичкових інструментів ім. М. Єльського (м. Мінськ, Білорусь – 2007).

Сергій Володимирович Кулаков (1949 р. н.). 1973р. закінчив Київську консерваторію по класу альта у А. Венжеги, працює в Київській консерваторії з 1977 р. Канд. мистецтвознавства (1999 р.), тема “Альтова інтерпретація шести сюїт Й. -С .Баха для віолончелі соло”; професор (2005 р.). Лауреат Республіканського конкурсу альтистів, другий концертмейстер групи альтів оркестру Національної опери України. Соліст Укрконцерту з 1984 р. Виступав у Київській Державній філармонії, Будинку органної та камерної музики, в ансамблях з Б. Которовичем, М. Чайковською, Т. Арсенічевою та ін., гастролював у багатьох містах України; здійснив запису до фонду Республіканського комітету телебачення та радіомовлення (близько 500 хв. альтової музики). Серед його випускників – лауреати міжнародних конкурсів, які працюють у найпрестижніших оркестрах України та за її межами: О. Погорєлов – концертмейстер групи альтів Національного симфонічного Академічного оркестру України; Г. Кузьменко – заступник концертмейстера цього ж колективу; А. Чоп – концертмейстер камерного оркестру Національної філармонії України; П. Круглова, Г. Ковальчук – артисти симфонічного оркестру Національної опери України; В. Буграк, К. Супрун – артисти Національного ансамблю солістів “Київська камерата”; О. Москаленко працює у Лондоні, А. Малахов – у Франції, Л. Тимошенко – у Канаді, О. Головко – у Німеччині, Є. Лопін – У Бельгії.

Автор навчальних посібників (“Й.С.Бах. 3 сонати та партіти для скрипки соло в транскрипції для альта”), педагогічного репертуару для альта (Н.Паганіні. 24 каприси для скрипки соло в транскрипції для альта), науково-методичних робіт «Методики виховання альтиста» (1993 р.), та програми спецкласу альта для музичних вузів України ( 1996 р.).

Броніслав Стефанович Щуцький (1941 р. н.). Закінчив Київське музичне училище ім. Р. М. Глієра (клас викл. Л. Костенка), Київську державну консерваторію (1969 р., клас професорів З. Дашака та Б Палшкова). 1963-1969 рр. – концертмейстер групи альтів Київського камерного оркестру, 1969-1976 рр. – робота в ансамблі П. Вірського, з 1976 р. – концертмейстер групи альтів оркестру Національної опери України. З 1981. р працює на кафедрі, доцент (1997 р.), засл. арт. України (2001 р.). Серед його учнів І. Бутрій (лауреат міжнародного конкурсу), В. Федоришин – професор; засл. діяч мистецтв України, артисти камерних і симфонічних оркестрів України та Європи В. Дашук, І. Борисов, Т. Рибачек, П. Голубовський, Я. Венгер, О. Криса та ін.

Олександр Вікторович Лагоша (1968 р. н.). Закінчив Харківську ССМШ (1986 р, клас С. Кочаряна), НМАУ ім. П. І. Чайковського та асистентуру-стажування (1994-98 рр., клас проф. Д. Гаврильця). Альтист, педагог ст. викладач кафедри. Від 1991 р. – артист Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, 1994-1997 рр. – учасник квартету Національної філармонії України, з 1998 – соліст і концертмейстер групи альтів Національного камерного ансамблю “Київські солісти”. Стипендіат ім. О. Ольжича Українського фонду при Посольстві Великої Британії (1997), лауреат Міжнародного конкурсу камерного ансамблевого виконавства ім. П. Лантьє (1998, Париж, Франція). Виступає з концертами як соліст оркестру та в складі камерного ансамблю, учасник багатьох міжнародних фестивалів: “Музика українських композиторів” (Краків, Польща), сучасної музики (Галлє, Німеччина), Фестиваль шлєзських композиторів (Ополє, Глівіца, Польща), “Amaggio di violino” (Рим, Італія), камерної музики (Єрусалим, Ізраїль), М. Павермана (Єкатеринбург, Росія), “Київ Музик Фест”, “Музичні прем’єри сезону”, фестиваль “Chamber Art Music” (2010),“Бах Фест” (Суми), “Грудневі вечори” (Дніпропетровськ), “Колодуб Фест” (Чернігів, Київ), С. Ріхтера (Житомир) тощо. Його випускники працюють в оркестрах і ансамблях України та за ії межами, у т. ч. Д. Дорош, А. Вільхов, В. Долинська, Я. Швидько, Д . Полянська, І. Грицишин. О. Лагоша – член журі в міжнародного конкурсу “Мистецтво XXI століття”.

Андрій Іванович Тучапець (1979 р .н. ) У 2004 р. закінчив НМАУ ім. П .І. Чайковського, у 2007 р. – асистентуру-стажування (клас альта у професора, засл. діяча мистецтв України, кандидата мистецтвознавства Д. Гаврильця). З 2007 р. – викладач, з 2010р. – ст. викл.. 1997 р. – лауреат I премії Всеукраїнського конкурсу струнно-смичкових інструментів (м. Донецьк); 2001 р. – лауреат Міжнародного конкурсу’’ Мистецтво XXI ст.’’ (м. Ворзель, Київ). 2003 року отримав диплом за краще виконання твору українського автора на Міжнародному конкурсі ім. Є. Єльського (м. Мінськ, Білорусь). З 2002 р. – соліст Національного ансамблю солістів “Київська камерата“(дир. В.Матюхін ). А. Тучапець виконав багато творів українських композиторів як соліст та у складі Національного ансамблю ”Київські солісти” (дир. – Б. Которович), камерним оркестром ”Concertino” (м. Тбілісі, Грузія, диригент Г. Шилакадзе); Національним заслуженим академічний симфонічним оркестром України (дир. В.Сіренко); академічним симфонічний оркестром Національної філармонії України (диригент Н. Фарін, Швейцарія); камерним оркестром “Віртуози Львова” (диригент – С. Борко).

Лауреат премії ім. Л. М. Ревуцького (2010 р.).

У 2011 р. був членом журі конкурсу на заміщення вакансій у Національний Президентський оркестр України.

Марія Костянтинівна Чайковська (1945р.н.) Закінчила Львівську музичну школу ім. М. Лисенка (клас Е. Шпіцера), у 1968 р. – Московську консерваторію ім. П. І. Чайковського, в 1971 р. — асистентуру-стажування (клас проф. М. Ростроповича). 1968-1979 рр. – доцент Київської консерваторії, засл. арт. України, нар. арт. Росії. Працювала як педагог і солістка Укрконцерту. Лауреат Міжнародного конкурсу віолончелістів ім. П. Казальса в Будапештеі (1968 р., I премія), Всесоюзного конкурсу в Москві (1966 р., II премія), дипломант Міжнародного конкурсу ім. П. І. Чайковського в Москві (1966 р.) Учні – Є. Висоцький., Є.Осадчий (лауреати Республіканського конкурсу ім. Лисенка, З. Залицяйло (дипломант Всесоюзного конкурсу) та ін. З 1979 р. — доцент кафедри віолончелі і контрабаса Московської консерваторії, з 1992 р. — професор, з 2002 р. — завідувач кафедри віолончелі і контрабаса Московської консерваторії.

3 1990-х рр. клас віолончелі викладав доц. Віктор Андрійович Сазикін (1923-2012). Закінчив Московську консерваторію ім. П. І. Чайковського (клас проф. С. Козолупова), засл. арт. України. Працював у Київській консерваторії з 1991 по 2012 рр. Другий концертмейстер групи віолончелей оркестру Національної опери України. Член асоціації майстрів художників з виготовлення струнно-смичкових інструментів України. Учні – лауреати міжнародних конкурсів: Л. Баранова, Л. Кривошей, О. Пірієв.

Іван Йосипович Кучер (1966 р.н.) У 1993 р закінчив Київську консерваторію (клас проф. Ю. Полянського) та асистентуру-стажування (клас проф. В. Червова, 1996 р.) З 1994 р. – викладач кафедри і соліст-інструменталіст Національного будинку органної та камерної музики України. Лауреат Республіканського конкурсу камерних ансамблів (м. Хмельницький, 1991 р.), міжнародного конкурсу ім. М. Лисенка (м. Харків, 1992 р.). 1997 р. – I премії Всеукраїнського конкурсу струнно-смичкових інструментів (м. Донецьк); 2001 р. – Міжнародного конкурсу ’’Мистецтво XXI ст.’’ (м. Ворзель, Київ); у 2003 р. отримав диплом за краще виконання твору українського автора на Міжнародному конкурсі ім. Є. Єльського (м. Мінськ, Білорусь). Виступав як соліст міжнародного ансамблю солістів країн Чорноморського регіону; учасник Квартету ім. М. Лисенка; концертує в Україні та за її межами – у Нідерландах, Німеччині, Ірані, Японії (понад 20 концертів з японськими піаністами), Туреччині, Сербії, Молдові, Білорусі. З 1995 р. проводить мастер-класи у м. Крагуєвац (Сербія).

За роки сольної виконавської діяльності І. Кучер підготував багато концертних програм, як камерних, так і з симфонічними оркестрами. Працював з такими диригентами як В. Альтшулер, С. Ачкіл, В. Сіренко, В Блінов, Б. Которович, В. Матюхін, Р. Кофман, І. Палкін, М. Сукач, В. Терентьєв. Брав участь у таких Міжнародних фестивалях: пам’яті Д. Шостаковича (М. Райнзберг, Німеччина), фестиваль російської музики (м. Нара, Японія), Міжнародний музичний фестиваль (м. Стамбул, Туреччина), «Октобар-Фест» (м. Крагуєвац, Сербія), «Мартішор» (м. Кишинів, Молдова), «Київ-Музик-Фест» (м. Київ, Україна), Музичні прем’єри (м. Київ, Україна).

У 2000-2006 рр. – завідувач кафедри струнно-смичкових інструментів, доцент. Його учні – лауреати міжнародних конкурсів, працюють у кращих оркестрах України та зарубіжжя. 2002 р. – голова журі Міжнародного конкурсу ім. М. Лисенка (м. Київ); 2004 р. – голова Міжнародного конкурсу юних виконавців на струнно-смичкових інструментах “Фарботони” (м. Канів); член журі молодіжних конкурсів віолончелістів (Білорусь, м. Гомель, 2002 р.; Україна, м. Львів, 2003р.); співзасновник та голова журі Київського юнацького конкурсу віолончелістів та камерних ансамблів ім. Ю. Полянського; 2004, 2005, 2010 р. – голова комісій Державних іспитів у Кишинівській консерваторії (Молдова) та у Миколаївському музучилищі.

І. Кучер – автор наукових статей, учасник наукової конференції «Феномен школи в музично-виконавському мистецтві» (Київ, 2009 р.), Міжнародної наукової конференції «Музичне виконавство на рубежі століть» (2000 р.), Міжнародної наукової конференції «Теорія і практика музичного виконавства» (2001 р.). 2011 – нар. арт. України, з 2012 р. – професор.

Олена Андроніківна Червова (1949 р. н.). Закінчила Харківський університет мистецтв ім. І. Котляревського (клас віолончелі Г. Авер’янова та О. Щелкановцевої). Працює в Академії з 1993р. Організувала ансамбль віолончелістів, виховала багатьох професійних виконавців, оркестрантів – лауреатів міжнародних конкурсів. Її учні брали участь у Міжнародних фестивалях Франції, Німеччини, Швейцарії, США.

Проводить концерти класу, присвячені пам’яті проф. В. Червова, М Ростроповича (2007 р.) і проф. Академії Б. Которовича (2009 р.); майстер-класи Міжнародної академії фонду Ясіньської-Мурованої, міжнародної академії фонду Володимира Горовиця (2004,2005 рр.). Автор навчального посібника «Навчання віолончеліста» (2008р.), нотного видання В. Губаренко «Камерна симфонія №4» (2007р. Ред. Червової О.), «Нариси з віолончельного виконавства» (2012р.), «Поклониться памяти» (спогади про В. С. Червова).

Член журі I міжнародного конкурсу ім. Є. Станковича (2012 р.)

З 1995р. О. Червова завідує відділом струнно-смичкових інструментів КССМШ ім. М. Лисенка.

Ганна Віталіївна Нужа (1969 р. н.) Закінчила КССМШ ім. М. В. Лисенка (1987 р., клас Лушевої Л. К.), у 1992 р. – НМАУ ім. П. І. Чайковського, у 1997 р. – асистентуру-стажування (клас засл. арт. України, проф. Червова В. С. ). З 1993 р. – викладач кафедри. 1994-1995 рр. – стажування у Міжнародній “Моцарт-Академіі” (Краків, Польща) у всесвітньо відомих викладачів: R. Filippini, C. Poppen, Dario da Rosa, A. Lonquich, A. Satz, B. Pergamenschikov.

Засл. арт. України, доцент, автор та учасник постійно діючих музичних проектів: фортепіанного “ArtLine” тріо, а також струнного тріо скрипка-віолончель-гітара. Лауреат та володар багатьох премій та нагород: 1994 р.– I-а премія Міжнародного фестивалю пам’яті Володимира Горовиця (м. Київ, Україна), 1992 – I-а премія Міжнародного конкурсу ім. М. Лисенка (м. Київ, Україна), 1989 – III-я премія Всесоюзного конкурсу студентських квартетів (Москва, Росія), 2002 – I-а премія Міжнародного конкурсу камерної музики “Music World” (Італія).

У складі камерного ансамблю «Київ» (Національний Будинок органної та камерної музики України), яким певний час керувала, гастролювала в Італії, Німеччині, Японії, Бельгії та Росії. У якості солістки виступала з багатьма симфонічними та камерними оркестрами, серед яких: Національний симфонічний оркестр України, Академічний симфонічний оркестр Національної Радіокомпанії України, Київський камерний оркестр, Запорізький академічний симфонічний оркестр, Камерний оркестр «Київська камерата», Академічний симфонічний оркестр Донецької філармонії, Камерний оркестр “Віртуози Львова”, Симфонічний оркестр Кримської філармонії та з відомими диригентами, а саме: C. Grabovsky, G. Shew, P. Gasior, Р.Кофман, В. Сіренко, В. Редя, І. Палкін, В. Матюхін В. Шейко, Н. Пономарчук, І. Каждан.

Учасниця багатьох міжнародних фестивалів: Міжнародного гітарного фестивалю “Rust”(Австрія,2012), 46-го Міжнародного фестивалю камерної музики у м. Пловдів (Болгарія, 2010), Міжнародного фестивалю “Shleswig-Гольштейн”; майстер-класів з В. Пергаменщіковим (Lubeck, Німеччина), Міжнародного фестивалю камерної музики”Musicades”, майстер-класів із S. Nissel, B. Canino, M. Sirbu, R. Filippini (Lion, Франція, 1999), Міжнародної літньої академії камерної музики “Prague-Vienna-Budapest”, майстер-класів із L. Leonskaya, C. C. Shuster (Altenberg-trio), Mezo (Bartok-guartet) (Австрія, 1999), Міжнародного ”Orlando-festival”, майстер-класів з E. Carliss (Guilliard string quartet), D. Shebalin (Бородін-квартет), A. Mihaly (List Music Academy), Netherlands, 1991 рік; 2002 р. отримала 1 місце та Спеціальний приз на 5-му “Festival Internazionale”(Італія), номінація «інструментальний дует», 2012 р. брала участь у Міжнародному фестивалі “Guitarren Fest”(Райдінг, Рюст; Австрія)

Була у журі Міжнародного конкурсу “Art and education of 21-century” та Українського конкурсу молодих талантів «Нові імена».

Її студенти – лауреати міжнародних конкурсів: Я. Страшнов-Пирський, С. Казаков.

Катерина Валеріївна Полянська (1975р. н.). Закінчила КССМШ ім. М. Лисенка (1993 р., клас віолончелі, викл. Грищенко Г.К.), НМАУ ім. П. Чайковського (1997 р., клас Червової О.А.), асистентуру-стажування (2003 р., клас проф. Червова В.С. та доц. Червової О. А. ). Працює в Академії з 2001 р. Здобула другу вищу освіту у НОЮА, (2006 р.). Кандидат філософських наук (2010 р.), доцент, має наукові статті.

Лауреат II премії міжнародного конкурсу ім. М. Лисенка (1997 р.). Гастролювала в Україні та за її межами у складі симфонічних оркестрів, камерних ансамблів, а також у якості солістки. Працювала в кращих колективах м. Києва: Державному камерному оркестрі « Київська Камерата» (1994 р.), Державному камерному ансамблі «Київські солісти» (1996 р.), Національній філармонії України (1997 р.), Національному Академічному театрі опери та балету ім. Т. Шевченка (2000 р.). Член журі Київського міського учнівського фестивалю-конкурсу « Пролісок» (2011,2012 рр.).

Її учні працюють у кращих оркестрах України.

Вікторія Миколаївна Куликова (1959р .н ) Доцент НМАУ ім. П. І. Чайковського. Закінчила КССМШ ім. М. Лисенка, Київську державну консерваторію (клас проф. Ю. Полянського) та асистентуру-стажування. З 2000 р. працює в Академії.

У 1980 році почала працювати у КССМШ ім. М. Лисенка. Її учні – лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

Автор наукових статей, навчально-методичного посібника «Художнє мислення музиканта. Традиції та інновації»; постійний учасник науково-теоретичних конференцій; член журі конкурсів «Пам’яті Ю. Полянського (м. Київ)», «Музика надії» (Білорусь), «Класичний мерідіан» (м. Київ).

За роки роботи отримала велику кількість подяк, грамот від Міністерства культури, КДАМ, конкурсних організацій, навчальних музичних закладів України.

Юлія Вікторівна Білоусова (1972р.н.). Закінчила Київське музичне училище ім . Р. М. Глієра (клас Т. Полякової, 1991 р.) та НМАУ ім. П. І. Чайковського (клас проф. В. Червова, І. Кучера, 1996 р.) та асистентуру-стажування з камерного ансамблю (клас проф. І. Боровик, 2000 р.). З 2001 р. – викладач кафедри. Її випускники працюють в художніх закладах України і зарубіжжя.

Учасник майстер-класів в м. Кронберг /Німеччина/ та в м. Сантандер /Іспанія/ (проф. Б. Пергаменщиков та проф. Ф.Хельмерсон). Лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу „Мистецтво ХХІ століття”. З 1993 року – учасник фестивалів сучасної музики „Київмузикфест”, „Прем`єри сезону”, „Форум молодих”(м. Київ), „Organum”та барокової музики „Bachfest” (м. Суми) та у Львові.

Як солістка виступала з такими колективами як: оркестр Національної телерадіомовної компанії України; ансамбль класичної музики ім. Б. М. Лятошинського; Національний естрадно-симфонічного оркестр України; оркестр Луганської та Чернігівської філармоній, виступає у складі струнного квартету „ARCHI”, як в Україні, так і за її межами (Словаччина, Польща, Німеччина, Швейцарія, Італія).

Клас арфи вперше було відкрито у 1919-1920 рр. завдяки зусиллям викладача Київської консерваторії по класу арфи Н. Ренгартен. 3 1932 р. клас відновлює свою роботу під керівництвом Є. Гільденберг, а з 1934 р. – засл. арт. України, доц. Г. Гаазе, серед учнів якого кращі арфістки України Д. Зеднік, Е. Манзій, Л. Брагінська та ін. Е. Манзій 30 років працювала у Київській державній консерваторії (1953-1983 рр.). Її учнями є Н. Малій, О Ситник, Н. Главацька, Д. Корчинська та ін. Клас арфи з 1979 по 1989 рр. вела засл. арт. України, солістка Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, народна артистка України Н. Ізмайлова.

Кметь Н.І.

3 1990 року клас арфи веде Наталія Іванівна Кметь (1952р.н.) – засл. арт. України, лауреат Республіканського конкурсу арфістів (1976 р., м. Львів), з 1975 р. – солістка оркестру Оперної студії НМАУ, доц. (2012 р.). Її вихованці – лауреати та дипломанти конкурсів (Я. Сергієчко – лауреат Міжнародного конкурсу арфістів II премія, м. Харків 2006р.;І. Гетто –дипломант фестивалю творчості В. Вимера, Львів 2006 р. Є. Герасіна – лауреат Міжнародного конкурсу арфістів 2010р.), артисти оркестрів: Н. Б. Дідковська (Національного Президентського оркестру України); А. О. Ізмайлов (ЗКР симфонічний оркестр С.-Петербурзької філармонії ім. Д. Шостаковича – артист оркестру), О. В. Яковенко (Національної Опери України); Н. А. Бобкова (Київського Національного академічного театру оперети), І. Г. Гетто (Львівської обласної філармонії), Ло Цзеюй (Китай, артист симфонічного оркестру), Н. П. Міщенко (Державного естрадно-симфонічного оркестру – артист оркестру).

У формуванні київської школи контрабасу велику роль відіграла традиція чеських музикантів – вихованців Ф. Воячека (першого професора, засновника класу контрабаса в Київській консерваторії) та О. Шпергля, талановитого виконавця, який 30 років працював концертмейстером оркестру Київської опери. Ці фахівці були наставниками цілої плеяди яскравих контрабасистів, серед яких: Л. Ніколаєв, В. Приємський, І. Згуровець, Я. Погребінський, П. Галіос, Б. Сойка. У 1936-1954 рр. на кафедрі викладав С. Херсонський (доцент, автор численних перекладень для контрабаса, виконавець, організатор та учасник першого в СРСР ансамблю контрабасистів).

З 1949 р. й до тепер клас контрабаса викладає професор Богуслав В’ячеславович Сойка (1922р.н.) – засновник контрабасової школи України. Його учні грають у кращих оркестрах світу – О. Мельник (доцент НМАУ ім.П.Чайковського, засл. арт. України, концертмейстер групи контрабасів оркестру Національної Опери України), В. Рябокінь (лауреат Всесоюзного конкурсу), І. Квач (дипломант Всесоюзного конкурсу, соліст, перший виконавець концерту для контрабаса з оркестром Г. Ляшенка), С. Білоусов, В. Царук, М. Закреницький (концертмейстер контрабасів Заслуженого академічного симфонічного оркестру Національної радіокомпанії України), А. Мельник і Д. Зюзькін (солісти, перші виконавці творів для контрабаса українських композиторів, зокрема Ю. Іщенка, В. Ільїна), О. Сойка (артист оркестру Національної Опери України) та багато інших.

(pic4)Олександр Йосипович Мельник (1946р.н.) З 2003 р. – викладач класу контрабаса, доцент (2011 р.), засл. арт. України (2008 р.), концертмейстер групи контрабасів оркестру національної опери України; член журі конкурсу “Мистецтво XXI ст.“ (2008 р.)

Його студент О. Хорольський – лауреат I премії Міжнародного конкурсу-фестивалю “Крногорска Дугна ”( 2012 р.), лауреат I премії у номінації “Музика “ «Форум творчої молоді Києва-2011р.»

Михайло Борисович Чайкін (1955р.н.) – викладач по класу контрабаса з 2011 р.; концертмейстер симфонічного оркестру Національної філармонії України.

Окрім педагогів з фаху до складу кафедри струнно-смичкових інструментів входять і викладачі квартетного класу.

За ініціативи видатного українського музичного діяча та композитора

Я. Степового у 1919 р. створюється перший Державний квартет УРСР, який працював при Київській філармонії. Значний внесок у розвиток квартетного виконавства зробив Квартет ім. Ж. Б. Вільйома, організований у 1920 р., Квартет ім П. І. Чайковського (заснований 1924 р.), Київський квартет (1926). У післявоєнний період значною подією музичного життя України стало створення Квартету ім. М В. Лисенка (1951).

У Київській консерваторії перші роки навчання у класі квартету здійснювалось за навчальною програмою «камерний ансамбль» відділу струнно-смичкових інструментів. Викладачами були: Н. Скоморовський, Д. Берт’є, С. Вільконський. Струнні квартети формуються з числа викладачів консерваторії у складі: Ф. фон Мулерт, Є. Риб, С. Каспін, М. Урденко (1913-1914 рр.); Б. Фішман, О. Старосельський, З. Дашак, Г. Пеккер (50-ті рр.); П. Макаренко, В. Стеценко, З. Дашак, В. Червов ( у 60-ті рр.); О. Криса, О. Кравчук, А Венжега, В. Потапов. (70-ті рр).

У 1946.р квартетний клас відокремлюється від класу камерного ансамблю як окрема дисципліна. Склад викладачів: О. Старосельський (1946-1964рр.), друга скрипка Квартету ім. Ж Б. Вільйома; П. Макаренко(1958-78 рр.), засл. діяч мистецтв УРСР, професор; О. Кравчук (1963-65 рр.), перша скрипка Квартету ім. М. В. Лисенка; Р. Гураль (1967-89 р), альтист Квартету ім. М. В. Лисенка; Ж. Ляшенко (працює з 1977 р.), доцент; Л. Краснощок (1984-96 рр.), лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, засл.арт. УРСР, віолончеліст Квартету ім. М. В. Лисенка; В. Гайдук (1990-95 рр.), засл. арт. України, віолончеліст Квартету ім. М. В. Лисенка; Л. Бильчинський (1978-2002 рр.), засл. працівник культури України, президент Спілки звукорежисерів України; В. Боровик (1994-2011рр.), доцент; К. Полянська (2002-2011 рр.), канд. філософ. наук, доцент класу віолончелі; Г. Єрьоменко (2002-2011 рр.), засл. діяч мистецтв України; Л. Стовбун (2005-2010 рр.), концертмейстер камерного оркестру Національної філармонії України; В. Борисов (працює з 2005 р.), засл. арт. України, концертмейстер камерного та симфонічного оркестрів Національної філармонії України; Н. Фещак (працює з 2010р.)., віолончелістка струнного квартету НФУ (1995-1999 рр.), артистка симфонічного оркестру Національної філармонії України; В. Васильків (працює з 2010 р.), артист симфонічного оркестру Національного театру опери та балету України; О. Серединський (працює з 2011 р.), засл. арт. України, концертмейстер Національного ансамблю солістів «Київська камерата», друга скрипка Квартету ім. М. В. Лисенка; Ю. Погорецький (працює з 2011 р.), концертмейстер камерного оркестру «Київські солісти», учасник квартету «Колегіум».

Олександр Йосипович Старосельський (1889 р.-?) – один з фундаторів квартетного класу Київської консерваторії, яку закінчив у 1919 р. (клас проф. М. Ерденко, отримав звання «Вільного художника»). З 1920 р. працює в квартеті «Молода філармонія» (м. Харків), 1920-1951 рр. – друга скрипка в Квартеті ім. Ж. Вільйома. З 1946 р. О.Старосельський очолює квартетний клас Київської консерваторії, працює у класах альта та скрипки. Серед його вихованців: Р. Кофман, Б. Кльопов, В. Романов, В. Боровик та багато ін.

Значний вклад у розвиток квартетного музикування вніс досвідчений педагог, засл. діяч мистецтв УРСР, проф. Павло Миколайович Макаренко (1915-1995). У 1939 р. закінчив Московську консерваторію (клас проф. Б. Сібора).

З 1953 р. П. Макаренко – доцент класу скрипки та струнного квартету Львівської консерваторії ім. М. Лисенка. Серед його випускників: Б. Которович, З. Зелінський, Б. Каськів, Р. Гураль, Ж. Ляшенко та ін. У 1958-1978 рр. П. Макаренко очолював квартетний клас Київської консерваторії ім. П. І. Чайковського.

Серед випускників «київського» періоду – В. Пантелеєв, Л. Стовбун, О. Панова, С. Кулакова, О. Бродський, В. Козин, Є. Висоцький та ін.

Роман Павлович Гураль (1923-1989 рр., нар. у м. Тернополі). Початкову музичну освіту здобув у рідному Тернополі. У 1941 р. Р. Гураль навчався у Львівській консерваторії ім. М. В. Лисенка. У роки війни (1943-44) – артист симфонічного оркестру оперного театру та артист струнного квартету Львівської філармонії. У 1944-46 рр. Р. Гураль навчався у Кишинівській консерваторії та закінчив навчання у Львові (1949 р.). Далі працює в Ужгородському музичному училищі (викладача класу альта та струнного квартету). У 1951р. наказом Комітету в справах мистецтв був переведений на роботу до струнного квартету Київської філармонії (в майбутньому – Квартет ім. М В. Лисенка). З 1954 р. працює ілюстратором в квартетному класі, у 1967-1989 рр. – викладач класу струнного квартету Київської консерваторії.

За роки педагогічної роботи студентами його класу було зіграно більш як 115 концертів. У 1983 р. у класі видатного педагога займаються два квартети, які беруть участь у Всесоюзних конкурсах струнних квартетів (м. Таллін, м. Москва). Перший у складі: В. Ніженцевої, С. Митрофанова, С. Голубокого, Д. Глущенка; другий – І. Чкана, О. Козякіної, Г. Кузменко, О. Мінаєва.

У 1983 р. Р. Гураль розробляє методичний цикл «Струнний квартет як учбовий предмет» (незавершений). Він є автором низки наукових статей про специфіку виконавської діяльності струнного квартету.

З класу Р. Гураля вийшли понад 75 квартетистів (С. Шотт, В. Литвин, В. Кулікова, С. Митрофанов та ін).

1981р.30-річчя квартета
ім.Лисенка-зл.напр.Л.Краснощок,
Ю.Холодов,засновник квартета
Ю.Д.Крих,А.Баженов,Б.Скворцов.

Леонтій Антонович Краснощок (1924-1996 рр.) – видатний музикант, віолончеліст. Закінчив Київську СМШ. У 1950 рр – Київську консерваторію (клас проф. Г. Пеккера). Після закінчення працює у струнному квартеті, що згодом носитиме ім’я М. В. Лисенка. Лауреат Міжнародного конкурсу ім. Лео Вейнера в Будапешті (1963 р).

З 1984 р. – викладач квартетного класу кафедри струнно-смичкових інструментів Київської консерваторії, з 1989р. очолює цей клас.

У 1989 р. струнний квартет (Борисов В., Вовкотруб С., Бутрій І., Нужа Г.) під керівництвом Леонтія Антоновича отримав III-ю премію на Всесоюзному конкурсі студентських струнних квартетів у Москві. У 1990 році квартет у складі О. Кулакова (1 скрипка), Е. Грабовська (2 скрипка), О. Погорєлов (альт), І. Кучер (віолончель) бере участь у Всеукраїнському конкурсі камерних ансамблів в м. Хмельницькому (третя премія). У цьому ж році ще один квартет (Борисов В. –1 скрипка) бере участь у Міжнародному конкурсі струнних квартетів ім. П. Борчіані (Італія).

Серед його учнів: В. Борисов, І. Кучер, О. Кулакова, О. Погорєлов, Н. Валецька, О. Лагоша, І. Бутрій, Г. Нужа та ін.

Жанна Денисівна Ляшенко (1938 р. н.). Навчалася у спеціалізованій музичній школі при Львівській консерваторії. Закінчила Львівську консерваторію(1963 р., клас К. Михайлова). У студентському квартетному класі займалася у П М. Макаренка. Одночасно з навчанням і після закінчення працювала в симфонічному оркестрі Львівської філармонії.

З 1968 р. працює в Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського ілюстратором на кафедрі камерного ансамблю (зав. кафедри – Л. Цвірко.) та на кафедрі струнно-смичкових інструментів (зав. кафедри – В. Червов). З 1977 р. – викладач квартетного класу кафедри струнно-смичкових інструментів.

Ж. Д. Ляшенко дала путівку у творче життя більше 100 квартетним ансамблям. Вихованці її успішно працюють у найпрестижніших виконавських колективах та навчальних закладах України і зарубіжжя. Серед її вихованців – І. Бутрій (Київ), К. Філімонова, лауреати Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів: М. Которович, Д. Ткаченко, Б. Півненко, Є. Станкович, Я. Попадюк, А. Павлов, І. Андрієвський та ін.

Віталій Леонтійович Боровик (1935-2012) – відомий віолончеліст, педагог. Закінчив Київську ССМШ ім. М. Лисенка, Київську консерваторію ім. П. І Чайковського(клас Г. Пеккера та В. Червова). У квартетному класі вчився у О. Старосельського. Працював у багатьох симфонічних оркестрах України на посаді концертмейстера групи віолончелі. З 1994 по 2011 рр. –доцент кафедри струнно-смичкових інструментів ім. П. І. Чайковського у класі струнного квартету. Його випускники – лауреати Міжнародного конкурсу “Мистецтво XXI століття” (м. Ворзель) М. Грінченко, К. Бондар, К. Кулєба, А. Александров отримали Гран-прі, а студенти К. Бойчук, В. Федченко, П. Круглова, Н. Яропуд –лауреати I премії цього ж конкурсу. У класі В. Боровика навчалися: С. Рогальська, Г. Кузіна, О. Цуркан, О. Володін та ін.

Вадим Валерійович Борисов (1965 р.н.) У 1991 р. закінчив Київську державну консерваторію (клас О. Панова); в квартетному класі займався у Л. Краснощока. З 1991-1993 рр. – викладач класу квартету, з 2005 р. доцент. Його учні: К. Шарапов, Т. Яропуд, А. Чоп, Ю. Погорецький – лауреати Міжнародних конкурсів (Швейцарія, Італія); А. Рубанова, І. Цуканова., М. Дейчаківська, А. Полуденний – лауреати Міжнародного конкурсу ім Д. Бортнянського та ін.

Наталія Миколаївна Фещак (1970 р.н.). Закінчила Київську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського (клас Ю. Полянського та В. Червова, з квартету музикування здобула у класі Л. Краснощока. З 2010 р. – викладач квартетного класу кафедри. У 2012 р. її студенти Д. Касіян, А. Прімакова, Ван Цзявей, В. Прімаков – переможці ІІІ Міжнародного конкурсі камерних ансамблів ім. Д. Бортнянського.

Володимир Романович Васильків (1973 р н.). У 1998 р. закінчив Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського, у 2001 р. – асистентуру-стажування з класу альта (у проф., канд. мистецтвознавства, засл. діяча мистецтв України Д. Гаврильця). З 2010 р. – викладач квартетного класу, артист симфонічного оркестру Національної Опери України.

Струнний квартет займає вагоме місце в професійному вихованні музикантів на струнно-смичкових інструментах. Починаючи з 90-х років ХХ ст. спостерігається стрімкий розвиток квартетного виконавства в Київській консерваторії (нині НМАУ ім. П.І.Чайковського).

Кафедра струнно-смичкових інструментів – одна з провідних і найпрестижніших кафедр Академії. З моменту створення і донині головне завдання кафедри – виховання високопрофесійних молодих музикантів, які є гордістю української виконавської школи гри на струнно-смичкових інструментах в Україні, а також за її межами. Стратегічним завданням кафедри є виховання висококультурних, високодосвідчених музикантів-професіоналів – справжніх особистостей і гідних громадян своєї країни.

В основі роботи кафедри лежить принцип збереження і розвитку найкращих традицій вітчизняної школи гри на струнно-смичкових інструментах та привнесення в систему навчання новітніх методик та технологій. Робота кафедри спирається на потужний виконавський та навчально-методичний фундамент, який був закладений видатними музикантами-попередниками, що викладали з самого початку створення Академії. Мета кафедри – створення творчого колективу найкращих музикантів-викладачів, які самовіддано передають свої вміння поколінню молодих музикантів. Постійні творчі контакти між викладачами кафедри, взаємообмін професійними досягненнями і навиками, підтримка найкращих ідей та новацій – ось ті найголовніші завдання, які ставить перед собою колектив кафедри струнно-смичкових інструментів.