Кафедра хорового диригування

Від початку існування кафедра є осередком підготовки справжніх майстрів хорової справи. Тому не випадково її викладачі завжди впливали на музичну культуру України в цілому, очолюючи найважливіші напрями організації музичного життя та обіймаючи керівні посади в творчих колективах, мистецьких установах і навчальних закладах.

Сидять (зліва направо): В. Петриченко, І. Шилова, А. Авдієвський, Є. Савчук (завідувач кафедри),
В. Рожок, П. Муравський, Д. Радик, М. Коваль;
Стоять: 2-й ряд (зліва направо): А. Ворошилов, Г. Горбатенко, Ю. Курач, Ю. Пучко-Колесник,
А. Савчук, Р. Толмачов, Н. Величко, І. Пономаренко;
3-й ряд (зліва направо): О. Заволгін, П. Струць, О. Рожок, І. Чайченко

Надзвичайно відповідальним періодом у цьому сенсі є час становлення вищої професійної музичної освіти в Києві. Персональний склад залучених до цієї справи постатей був дійсно непересічним.

Викладачем запросили одного з фундаторів новітньої української хорової школи, учня і послідовника Миколи Лисенка Олександра Кошиця. Не випадково на урочистому концерті, присвяченому відкриттю Київської консерваторії у 1913 році, виступив великий хор під орудою цього Майстра. Сам факт формування такої творчої одиниці при консерваторії був певним викликом усім загальноприйнятим канонам і започаткував сталу традицію – відтоді студентський хор Київської консерваторії, а зараз – НМАУ є унікальним осередком виконавського професіоналізму.

Олександр Кошиць

У той час саме педагоги консерваторії – Олександр Кошиць і Болеслав Яворський подвижницькою музично-просвітницькою діяльністю надали хоровій справі в Україні потужного імпульсу. Під їхнім впливом формувалося нове покоління хормейстерів, які в подальшому на багато років визначили хід розвитку співацько-хорової культури в Україні.

1934 року, після реорганізації Вищого музично-драматичного інституту, коли постали консерваторія і театральний інститут, хорова спеціальність у консерваторії набула провідного значення. Як наслідок цих процесів, у 1936-му було відкрито диригентський факультет із розгалуженням на хоровий і диригентсько-симфонічний відділи, й цілком закономірно, що саме тоді утворився осередок вищої хорової освіти – кафедра хорового диригування, яку очолив Микола Тараканов (1898-1976).

У воєнні та повоєнні роки кафедрою керував народний артист України, професор Григорій Верьовка, який разом із Елеонорою Скрипчинською і Михайлом Вериківським (завідувач кафедри у 1955 – 1960 рр.) підготував цілу плеяду талановитих диригентів.

Із середини 1960-х років кафедру очолював народний артист СРСР, професор Олександр Міньківський (1900-1979). Він уміло, зібравши найкращі хормейстерські сили під час так званої «відлиги», спрямував колектив на подальший розвиток київської хорової школи. У той період із кафедрою активно співпрацювали викладачі Раїса Корецька, Олександр Раввинов, Анатолій Поляруш, Віктор Іконник, Олексій Колесников, Михайло Хардаєв, Юрій Таранченко та інші.

Лев Венедиктов

Від 1972 року на чолі кафедри був Герой України, народний артист СРСР, народний артист України, головний хормейстер Національної опери, професор Лев Венедиктов. Не змінюючи курсу попередників, він дуже багато зробив для організації навчально-виховного процесу. Митець і сьогодні працює на кафедрі хорового диригування академії, передаючи наступним поколінням унікальний багаторічний досвід.

З 1982 до 2002 року кафедрою керував заслужений діяч мистецтв України, професор Віктор Дженков (1938-2002), проректор з навчальної роботи НМАУ. На засадах спадкоємності та розвитку найкращих традицій попередників він сформував на кафедрі чітку систему високоякісної підготовки фахівців.

Говорячи про сьогоднішній стан київської хорової школи і склад кафедри, слід віддати належне провідним викладачам, які плідно працювали аж до недавнього часу і виховали цілий ряд талановитих, нині відомих музикантів України. Це, насамперед, учень Миколи Колесси й Михайла Вериківського кандидат мистецтвознавства, професор Микола Щоголь (1912-1991), який вів диригентський клас, був деканом диригентського факультету.

Багато років посаду завідувача кафедри оперно-симфонічного диригування обіймав професор Михайло Канерштейн (1902-1987), котрий паралельно вів клас диригентів-хормейстерів. Певний період студентським хором керував заслужений діяч мистецтв України, доцент Дмитро Завадинський (1907-1980).

Понад 30 років очолював диригентський клас відомий музикант, заслужений артист України, професор Михайло Берденников (1919-1990). Високоінтелектуальна особистість, він виховував в учнів відповідальне ставлення як до диригентської практики, так і теоретичних знань.

Тривалий час до штату викладачів кафедри входив народний артист України, професор Михайло Кречко (1925-1996). Широкий погляд на історично-мистецьку спадщину, енциклопедичні знання, хормейстерський талант, сумлінне ставлення до художньої й педагогічної справи дозволили йому зробити значний внесок у хорову справу.

Винятково яскраву просвітницьку роботу провадив правнук класика української музики Миколи Лисенка, народний артист України, професор кафедри Віталій Лисенко. Він був активним організатором хорових колективів і як головний диригент очолював масштабні хорові заходи: свята на співочих полях, фестивалі тощо.

Важливою була діяльність на кафедрі майстра дитячого хорового виховання, заслуженого діяча мистецтв України Елеонори Виноградової (1931-2003) – організатора дитячого хорового семінару «Тоніка» і художнього керівника зразкових дитячих хорових колективів України – «Дзвіночок» і хору хлопчиків КССМШ імені Миколи Лисенка.

Саме в цей період на кафедрі розвивалася хорознавча думка. Кандидати наук – професори Микола Щоголь, Галина Ткаченко, Ніна Андрос-Королюк, Михайло Берденников, Михайло Канерштейн, Лія Шпренгель за короткий час сформували вагому базу теоретичного та історичного осмислення світового й вітчизняного досвіду диригентсько-хорової школи.

Анатолій Лащенко

Надзвичайний внесок у розвиток хорознавчої науки здійснив відомий науковець, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор кафедри, який тривалий час обіймав посаду проректора з наукової роботи, Анатолій Лащенко (1941-2007). Його численні наукові праці, яскраві авторські спеціальні курси з теорії та історії хорового мистецтва, методики викладання хорових дисциплін створили надійний фундамент для розвитку хорознавства.

Віктор Петриченко

Самобутньою індивідуальністю, притаманним тільки йому творчим обличчям і відповідно оригінальними мистецькими поглядами, педагогічними методиками вирізнявся народний артист України, професор, диригент Національної капели «Думка» Віктор Петриченко. Випускники його класу є лауреатами всеукраїнських і міжнародних конкурсів диригентів, а також викладають у вищих і середніх навчальних закладах України.

Володимир Рожок

Традиційно ректорами й керівниками найважливіших підрозділів академії ставали саме диригенти-хормейстери. От і сьогодні: вже другий термін поспіль (з 2004 р.) ректором НМАУ є диригент-хормейстер, народний артист України, доктор мистецтвознавства, професор Володимир Рожок.

Центральною лабораторією підготовки хормейстерів у НМАУ є хоровий клас. У різні часи з ним працювали: Олександр Кошиць, Кирило Стеценко, Григорій Верьовка, Петро Гончаров, Елеонора Виноградова, Дмитро Завадинський, Михайло Берденников, Віктор Дженков та інші.

Павло Муравський

З 1968 року керівником хорового класу був народний артист України, професор Павло Муравський. За 35 років роботи він вивів колектив у число найвідоміших в Україні. Під його орудою хор підготував величезну кількість програм, записав у фонд радіо і телебачення, на платівки й компакт-диски ряд високохудожніх творів. Справжній корифей вітчизняної хорової справи, його фундаментальний внесок в українське хорове мистецтво відзначено найвищою нагородою держави – Герой України.

Євген Савчук

Сьогодні кафедру хорового диригування і хор академії очолює Герой України, народний артист України, академік Академії мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, професор Євген Савчук – художній керівник Національної заслуженої академічної капели України «Думка». Під його орудою за 29 років капела стала одним із провідних хорових колективів світу.

Відомий музикант, хормейстер, диригент, композитор, громадський діяч, педагог, Євген Савчук органічно поєднує диригентсько-виконавську діяльність із педагогічною. З його ініціативи запроваджено хоровий практикум для всіх курсів.

Анатолій Авдієвський

Могутньою енергією долучає студентів до вершин хорової культури видатний Майстер хорового мистецтва, художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки, академік-засновник Національної академії мистецтв України, фундатор і директор Інституту мистецтв Національного педуніверситету Анатолій Авдієвський. Герой України, народний артист СРСР, професор, він поєднує у творчості пошану до найкращих духовних традицій із динамічним новаторством, яскраву народність із високим професіоналізмом. Анатолій Авдієвський – музикант-педагог, який вболіває за справу піднесення національної освіти до рівня найсучасніших навчальних систем. Митець підготував для практичної роботи сотні талановитих, високопрофесійних музикантів-педагогів.

Яскраві результати роботи в диригентському класі показує народна артистка України, професор Інна Шилова – хормейстер Національної опери імені Тараса Шевченка. Вона бере участь у численних оперних постановках. Відповідальне ставлення до праці в академії, висока фаховість характеризують її як зрілого педагога і хормейстера практика.

До чільного кола «думчан» і водночас провідних педагогів кафедри належать заслужені діячі мистецтв України, диригенти-хормейстери капели «Думка», доценти, заслужені діячі мистецтв України Андрій Ворошилов та Андрій Савчук. У роботі зі студентами вони ніби звіряють свою працю зі здобутками капели. І це не просто патріотизм «думчанина», а, скоріше, пошук найперспективніших творчих засад у підготовці майбутнього покоління хормейстерів.

Помітною постаттю у київському хоровому житті є хормейстер, заслужений діяч мистецтв України, професор, декан диригентського і вокального факультетів Дмитро Радик. Учень Михайла Берденникова, він багато років присвятив розвою хорової справи в Україні. Колективи, якими він керував, завжди демонстрували високий професійний рівень.

На кафедрі працює народна артистка України, професор, кандидат мистецтвознавства Ольга Бенч. Відомий науковець, вона виступає із доповідями на конференціях, по телебаченню, радіо, пропагуючи й відстоюючи українську національну ідею в музичній творчості. Вона керує магістерськими роботами та кандидатськими дисертаціями.

Гідно продовжує справу свого вчителя – професора Олега Тимошенка заслужений працівник культури України, доцент Неля Величко. Майже 30 років на кафедрі в академії вона віддає свої знання й тепло щирого серця новим поколінням хормейстерів, які успішно працюють у концертних установах і музичних навчальних закладах України та за кордоном. Серед її випускників – багато лауреатів всеукраїнських конкурсів. Неля Величко є автором методичних програм фахових дисциплін і низки наукових статей, присвячених проблемам сучасної української музичної освіти. Її творча діяльність пов’язана з дитячими, молодіжними, навчальними та аматорськими хоровими колективами.

Наслідуючи вчителів-попередників, на кафедрі талановито і яскраво працює доцент, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник Державної чоловічої капели імені Левка Ревуцького Юрій Курач.

Тривалий час на кафедрі викладає талановитий музикант, доцент, заслужений діяч мистецтв України, керівник жіночого хору Київського вищого інституту музики імені Рейнгольда Глієра Галина Горбатенко. Хормейстер широкого творчого діапазону, особливу увагу вона приділяє культурі вокалу та роботі над звуком.

З 2001 року на кафедрі працює заслужена артистка України Аїда Зайцева – талановитий музикант і педагог. Понад 30 років вона присвятила роботі з хорами хлопчиків – капела «Дзвіночок», хор хлопчиків Капели імені Ревуцького та хор хлопчиків КССМШ імені Миколи Лисенка. Ці колективи вона зуміла підняти на новий рівень як в Україні, так і за її межами.

На кафедрі хорового диригування історично утворився унікальнний, неповторний сплав старшого і молодшого поколінь.

Кандидат мистецтвознавства, доцент Юлія Пучко в усіх сферах творчої діяльності намагається зберегти основні принципи й традиції київської хорової школи. Вона веде клас диригування, розробила і викладає лекційний курс «Російська хорова література», а також курс «Читання хорових партитур». Вона – дипломант Всеукраїнського конкурсу молодих диригентів імені Миколи Леонтовича. З 2008 року працює художнім керівником дівочого хору КССМШ імені Миколи Лисенка (за цей період хор став лауреатом численних міжнародних конкурсів). Веде активну наукову діяльність.

Заслужений артист України, доцент кафедри, переможець національного конкурсу диригентів, талановитий хормейстер Рубен Толмачов працює у НМАУ з 2001 року. Окрім класу з фаху, він викладає спеціальні дисципліни. З 2001-го очолює капелу хлопчиків «Дзвіночок», із якою став лауреатом численних фестивалів і конкурсів. Як керівник і соліст вокального ансамблю «Менсаунд» представляв українське мистецтво на понад 100 міжнародних форумах.

По закінченні асистентури-стажування на посаду старшого викладача кафедри прийшов заслужений артист України, диригент Київського муніципального камерного хору «Хрещатик» Павло Струць. Він успішно веде клас хорового диригування.

Випускник асистентури-стажування, кандидат культурології, доцент Олег Рожок педагогічну діяльність органічно поєднує з науковою. У 2012 році він успішно захистив кандидатську дисертацію, постійно виступає на науково-теоретичних конференціях і публікується у збірниках і часописах Яскраво розкривається й педагогічна діяльність молодого викладача кафедри, лауреата Всеукраїнського конкурсу молодих диригентів, керівника капели бандуристів академії Олександра Заволгіна. У творчій і педагогічній діяльності він продовжує традиції київської хорової школи.

Напередодні 100-річчя академії кафедра відкриває педагогічні перспективи для нових молодих талановитих кадрів. У 2013 році до складу кафедри увійшли заслужений діяч мистецтв України, доцент Олександр Тарасенко та заслужена артистка України, кандидат мистецтвознавства Юлія Ткач.

Олександр Тарасенко, відомий хоровий диригент і педагог, був засновником і керівником камерного хору «Воскресіння» міста Рівного, у 2005-2006 навчальному році успішно працював зі студентським хором НМАУ, збагативши історію цього славетного колективу створенням компакт-диска «Канти і псальми українського народу». Нині Олександр Тарасенко – хормейстер Національної опери України.

Юлія Ткач – молодий науковець, талановитий хормейстер і перспективний педагог – своє творче кредо втілює в роботі з Академічним хором імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України. Як художній керівник і головний диригент цього колективу, вона збагачує скарбницю української музичної культури новими фондовими записами творів композиторів-сучасників. Концертні виступи хору є яскравим свідченням високопрофесійного рівня роботи хормейстера.

На кафедрі працюють високофахові концертмейстери.

Останніми роками кафедра хорового диригування часто виступає ініціатором у проведенні творчих акцій: Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів імені Миколи Леонтовича, хорового конкурсу імені Кирила Стеценка тощо. Викладачі плідно працюють у навчальній, методичній, науково-дослідній, творчій і організаційній галузях. За період існування кафедра підготувала понад тисячу високопрофесійних диригентів-хормейстерів, які справили істотний вплив на розвиток музичного мистецтва України.

Євген Савчук,
Юлія Пучко-Колесник