Гуменюк Тетяна Костянтинівна

Гуменюк Тетяна Костянтинівна — проректор з навчально-виховної роботи, доктор філософських наук, професор.Т. К. Гуменюк – знаний в Україні та за її межами науковий діяч, філософ, культуролог та педагог. У 1979 р. Т.К. Гуменюк закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (з відзнакою). З 1984 по 1987 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Т. Шевченка. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію («Эстетическая природа драматического») та отримала ступінь кандидата філософських наук (спеціальність 09.00.04 – «естетика»). З 1994 по 1997 рр. навчалась в докторантурі Київського національного університету імені Т. Шевченка. У 2002 р. захистила докторську дисертацію («Постмодернізм як транскультурний феномен. Естетичний аналіз») та отримала ступінь доктора філософських (спеціальність 09.00.08 – «естетика»).

Науково-педагогічна діяльність Т.К. Гуменюк пов’язана з Національною музичною академією України імені П.І.Чайковського (Київською консерваторією). Стаж науково-педагогічної роботи – понад 35 років. З 2005 року займає посаду проректора з навчальної роботи Академії.

У 1998 році за безпосередньої участі Т.К. Гуменюк була створена кафедра теорії та історії культури у НМАУ імені П.І.Чайковського, де працює на посаді професора від самого початку заснування..К. Гуменюк є співавтором розробки концепції діяльності кафедри, створення навчальних планів та програм спеціальних дисциплін у сфері нової наукової та освітньої спеціальності – «музична культурологія»

Т.К. Гуменюк викладає фундаментальні та спеціальні курси: «Естетика», «Музична естетика», «Методологія наукових досліджень», «Культурологія», «Історія світової культури», «Історія художньої культури»; здійснює наукове керівництво докторськими, кандидатськими дисертаціями, а також магістерськими та дипломними роботами. Під керівництвом Т.К. Гуменюк розробляються галузеві стандарти освіти для бакалаврату та мігістеріуму у сфері культурології та музичного мистецтва.

Т.К. Гуменюк є автором численних наукових публікацій у найпрестижніших українських та зарубіжних виданнях, колективних монографіях та часописах; автор монографії «Жак Дерріда та постмодерністське мислення»; член організаційних комітетів та постійно виступає на міжнародних наукових конференціях та симпозіумах; виступає опонентом на захистах докторських кандидатських і дисертацій.

Т.К. Гуменюк – член експертної ради ДАК України з культурології та мистецтвознавства, член Спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 26.00.01 – «Теорія та історія культури» у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського, член комісії по формуванню Державного замовлення при МОН України, голова конкурсної комісію НМАУ імені П.І. Чайковського, голова Науково-методичної ради НМАУ імені П.І. Чайковського.