Аспірантура, докторантура, асистентура-стажування

НАКАЗИ

Аспірантура, докторантура та асистентура-стажування в Національній музичній академії України ім. П.І.Чайковського: історія і сучасність

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського

Положення про асистентуру-стажування Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського

Порядок призначення творчих керівників асистентам-стажистам

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН здобувача наукового ступеня доктора філософії

ПРАВИЛА прийому до аспірантури НМАУ ім. П.І. Чайковського в 2017 році

ПРАВИЛА прийому на навчання до докторантури НМАУ ім. П.І. Чайковського в 2017 році

ПРАВИЛА прийому на навчання до асистентури-стажування НМАУ ім. П.І. Чайковського в 2017 році

Зразки документів для вступу в аспірантуру та асисентуру-стажування

Положення про докторантуру