Вступ-2017

ПРАВИЛА прийому до аспірантури НМАУ ім. П.І. Чайковського в 2017 році

ПРАВИЛА прийому на навчання до докторантури НМАУ ім. П.І. Чайковського в 2017 році

ПРАВИЛА прийому на навчання до асистентури-стажування НМАУ ім. П.І. Чайковського в 2017 році

Зразки документів для вступу в аспірантуру та асисентуру-стажування