Вступ-2018

Рейтинг вступників аспірантів та асистентів-стажистів та накази на зарахування

Графік консультацій щодо вступу до аспірантури та асистентури-стажування Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського 2018 р.

Обсяги державного замовлення у НМАУ ім. П.І. Чайковського на підготовку докторів філософії 2018 року

Обсяги державного замовлення у НМАУ ім. П.І. Чайковського на підготовку асистентів-стажистів 2018 року

ПРАВИЛА прийому на навчання до аспірантури НМАУ ім.П.І.Чайковського в 2018 році

ПРАВИЛА прийому на навчання до асистентури-стажування НМАУ ім.П.І.Чайковського в 2018 році

ПРАВИЛА прийому до докторантури НМАУ ім.П.І.Чайковського в 2018 році

ПРАВИЛА прийому іноземних громадян на навчання до аспірантури та асистентури-стажування НМАУ ім.П.І.Чайковського в 2018 році

ПРАВИЛА прийому іноземних громадян до докторантури НМАУ ім.П.І.Чайковського в 2018 році

Зразки документів для вступу до аспірантури та асистентури-стажування