Зразки документів для вступу до аспірантури та асистентури-стажування

Заява до аспірантури на державну форму навчання

Заява до аспірантури на контрактну форму навчання

Заява до асистентури-стажування на державну форму навчання

Заява до асистентури-стажування на контрактну форму навчання

Лист-рекомендація для вступу до аспірантури

Лист-рекомендація для вступу до асистентури-стажування