Зразки документів для вступу 2019

Заява до аспірантури на державну форму навчання

Заява до аспірантури на контрактну форму навчання

Заява до асистентури-стажування на державну форму навчання

Заява до асистентури-стажування на контрактну форму навчання

Заява до творчої аспірантури на державну форму навчання

Заява до творчої аспірантури на контрактну форму навчання

Лист-рекомендація для вступу до аспірантури

Лист-рекомендація для вступу до асистентури-стажування

Лист-рекомендація для вступу до творчої аспірантури