Виступ проф.В. Жаркової на міжнародній конференції в Італії

16-18 листопада 2018 року в старовинному місті Лукка (Італія) відбулася масштабна Міжнародна конференція «Музика та пластичні мистецтва у XIX ст.». Вона зібрала музикознавців різних країн і навіть континентів. Близько 40 учасників  (країни Західної Європи, Австралія, США) протягом трьох днів аналізували проблемні аспекти процесу синтезу мистецтв, який відбувався в західноєвропейській культурі XIX ст. Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського на цьому солідному науковому форумі представляла доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії світової музики Валерія Борисівна Жаркова.

Панорама наукових тем конференції демонструвала вражаючу широту поглядів сучасних музикознавців на основні вектори розвитку музичних жанрів XIX ст. у їх зв’язках із живописом, літературою, скульптурою, архітектурою. Фундаментальні питання усвідомлення у XXI ст. величезної творчої спадщини Ф. Ліста та Р. Вагнера, новацій Роберта та Клари Шуман, Фелікса та Фанні Мендельсон, Ф. Шопена та Г. Берліоза визначили центральні напрямки дискусій щодо особливостей взаємодії різних мистецтв у європейській культурі доби романтизму. Поряд із основними романтичними творчими фігурами в безпосередній близькості було розглянуто мистецькі постаті Л. ван Бетховена, К. Дебюссі, М. Мусоргського, а також Е. Делакруа, Ван Гога, С. Руссіньоля, М. Клінгера та ін. Високий рівень наукової дискусії дозволив виявити складні шляхи формування художніх концепцій у XIX ст.: уявлення про високі завдання «чистого мистецтва» музики та її надзвичайні виразні можливості впливали на інші види мистецтва, які (у свою чергу) змінювали принципи музичної мови та всієї жанрово-семантичної системи. Підсумком конференції можна вважати  виявлення вражаючої «прописаної» в деталях цілісної картини європейської культури XIX ст., яка, незважаючи на відмінні національні та культурно-історичні маркери, мала єдині духовні параметри руху у майбутнє до суттєвих змін  художньо-естетичної парадигми у ХХ-ХХІ ст.

Вітаємо шановну Валерію Борисівну із вдалим виступом та бажаємо подальших творчих успіхів!