Часопис – випуск 1

ЗМІСТ

Передмова. В. І. Рожок

До 95 річчя Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Теоретичні та історичні питання розвитку культури

Рожок В. І. Культурологія – музикознавство: нові аспекти дослідження

Антонюк О. В. Методологічні засади культурології як науки: проблеми становлення та розвитку

Антонюк В. Г. Культурологічний зміст українського вокального мистецтва

Бенч О. Г. Звичаєва традиція як основа формування національної хорової культури

Гуменюк Т. К. Феномен «сommencement de siecle» як об’єкт культурологічного аналізу. Український контекст

Тишко С. В. Християнські ідеї в музичній культурі другої половини XIX ст. (на основі оперних концепцій М. П. Мусоргського)

Зінькевич О. С. Дискусійні питання мультикультурних процесів

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Концептуальні питання сучасного музикознавства

Герасимова-Персидська Н. О. ХХІ століття і musica mundana

Корній Л. П. Проблема національної ідентичності української музичної культури (на прикладі духовної музики)

Москаленко В. Г. Аналіз у ракурсі музичної інтерпретації

Посвалюк В. Т. Наукові дослідження виконавства на духових інструментах в Україні на сучасному етапі

Актуальні питання музичного виконавства

Черкашина-Губаренко М. Р. Європейський оперний театр нового тисячоліття: шляхи оновлення

Давидов М. А. Стильність гри як критерій виконавства (баянно-акордеонне мистецтво)

Апатський В. М. Шляхи подальшого збагачення духового виконавства

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ

Захисти на здобуття наукового ступеня

Наукові конференції

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ