Часопис – випуск 10

З М І С Т

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Міжнародна пасхальна хорова асамблея

Рожок В.І. Музичне відлуння соборності. Міжнародна пасхальна хорова асамблея
«Господи, Господи, силою Твоєю»

Концептуальні питання сучасного музикознавства

Сюта Б.О. Деякі особливості позамузичних чинників організації художньої цілісності в сучасній музиці

Пясковський І.Б. Інтерпретаційні механізми в імітаційній поліфонії

Сумарокова В.Г. Віолончельне виконавське мистецтво 
у контексті нео- та полістилістики ХХ – початку ХХІ століть

Щербакова Н.Ю. Про музичну композицію: методологічний аспект

Ігнатенко Є.В. Грецький Осмогласник Каллістрата 
у контексті православної співацької книги

Бородавкін С.О. Оркестровка Борисом Лятошинським 
опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба»

Тукова І.Г. Трактовка звука як фактора формування 
техніки музичної композиції

Гоменюк С.Г. Велика поліфонічна форма в умовах хорового письма

Проблеми музичної освіти

Бондаренко Т.О. У задзеркаллі композиторської творчості:
спостереження за творчістю студентів-виконавців

З історії музично-драматичного театру

Волосатих О.Ю. Музична й театральна культура Поділля 
першої половини ХІХ століття

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Кравченко О.І. Феномен артистизму в постнекласичну епоху

Касьянова О.В. Танець у музично-драматичному театрі

НАШІ ЮВІЛЕЇ

До 75-річчя кафедри теорії музики НМАУ ім. П.І. Чайковського

Пясковський І.Б. Історико-біографічний нарис діяльності педагогів
кафедри теорії музики НМАУ ім. П.І. Чайковського

До ювілею Олени Сергіївни Зінькевич

Дьячкова О.А. Наш сучасник на тлі свого часу

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ У №1(10)ЧАСОПИСУ