Часопис – випуск 14

З М І С Т

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Рожок В. І. Міжкультурна інтеграція країн СНД: орієнтири і пріоритети.
За результатами VI Форуму творчої та наукової інтелігенції держав-учасниць СНД (21–22 жовтня 2011 року)

Проблеми методології: наукові концепції, історичні тенденції, персоналії

Северинова М. Ю. Архетип як універсалія культури

Кривошея Т. О. Актуалізація культурологічних ідей Фрідріха Шіллера в сучасному гуманітарному дискурсі

Жукова Н. А. Елітарна художня творчість ХХ століття крізь призму інтуїтивістських теорій

Антропова Т. А. Концепція внутрішньої форми культури у працях Болеслава Яворського та Освальда Шпенглера

Сіверс В. А. Самозахист як характеристика культурної взаємодії християнського і мусульманського світів

Українська культура: від Бароко до сучасності

Корній Л. П. Освітні заклади нового типу й українська музична культура епохи Бароко

Довга Л. М. Діалогізм в українській культурі: з поетичного світу Лазаря Барановича

Осадча С. В. Художньо-комунікативний аспект православної традиції в українській музичній культурі

Шуміліна О. А. До проблеми стильової динаміки української духовної музики ХVII–XVIII століть

Мартиненко О. В. Закордонна місія Української республіканської капели: між політикою і мистецтвом

Пясковський І. Б. «Чотири українські пісні» Леоніда Грабовського

Композиторська творчість у культурному ландшафті доби Романтизму

Тишко С. В. Михайло Глінка в Іспанії: севільський досвід сприйняття мистецтва фламенко

Гадецька А. М. Танцювальні смаки Росії ХІХ століття у проекції на фортепіанні мініатюри Михайла Глінки

Вишинська Н. О. Модест Мусоргський у контексті культури свого часу: шляхи оновлення стилю в камерно-вокальних творах

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Жанрово-стильові аспекти музичної творчості

Семікозов А. А. Опера та інструментальна музика в Італії першої половини XVIII століття: розбіжності функціонування та аспекти взаємодії

НАШІ ЮВІЛЕЇ

До 105 річчя від дня народження Дмитра Шостаковича

Зінькевич О. С. «Слід» Олександра Островського в «Катерині Ізмайловій» Дмитра Шостаковича

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ «ЧАСОПИСУ…» ЗА 2011 РІК. №1(10) – 4(13)