Часопис – випуск 15

З М І С Т

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Микола Лисенко, його діяльність і стильові параметри творчості

Дзюба І. М. Місце Миколи Лисенка в українській культурі

Корній Л. П. Микола Лисенко як творець української національної моделі романтичного стилю

Гнатюк Л. А. Микола Лисенко і Лейпцизька консерваторія

Фрайт О. В. Фортепіанна спадщина як вияв психологічних рис особистості Миколи Лисенка

Кричинська О. В. Неокласичні тенденції у творчості Миколи Лисенка (на прикладі «Української сюїти» для фортепіано op. 2)

Пясковський І. Б. Поліфонія в обробках українських народних пісень Миколи Лисенка

Таранченко О. Г. Микола Лисенко у роботі над оперним лібрето: особливості творчого процесу

Берегова О. М. Диригентська діяльність Миколи Лисенка: естетико-світоглядні орієнтири у світлі проблеми музичної комунікації

Оперна творчість Миколи Лисенка: проблеми виконавської інтерпретації

Рожок В. І. Музичний театр Миколи Лисенка: інтерпретації опери «Тарас Бульба» на київській сцені

Веселовська Г. І. Традиції і новаторство сценічних інтерпретацій творів Миколи Лисенка у театрі Миколи Садовського

Чепалов О. І. «Наталка-Полтавка» Миколи Лисенка: опера чи «теє то як його»? (Спокуси традиціоналізму та діалоги з сучасністю)

Остроухова Н. В. Опери Миколи Лисенка на одеській сцені

Сулім Р. А. Дитячі опери Миколи Лисенка, їх сценічна доля

Бородавкін С. О. Оперний оркестр Бориса Лятошинського та сценічні інтерпретації опер Миколи Лисенка

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Садовникова Д. В. Культурницька діяльність Миколи Лисенка в середовищі «Київська Громада»

Мартиненко О. В. Микола Лисенко в культурницькому пантеоні української міжвоєнної еміграції

Бондарчук В. О. Микола Лисенко та Черкащина

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Нові видання

Культура українського народу: епохи, явища, персоналії (Корній Л., Сюта Б. Історія української музичної культури:
підручник / Лідія Корній, Богдан Сют ; До 100 річчя Національної музичної академії України
імені П. І. Чайковського. – К., 2011. – 720 с. : 16 арк. іл.)

Професійну мистецьку освіту – молоді. (Чембержі М. І. Ранкові роздуми про вічне:
монографія / Михайло Чембержі. – К : Автограф, 2010. – 160 с. : іл.)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ