Часопис – випуск 16

З М І С Т

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Сучасна музична культура: проблеми інтерпретації

Р о ж о к  В. І.  Четверта Міжнародна Пасхальна асамблея – 2012

«Господи, Господи, силою Твоєю»: кроки до визнання

Н е с т ь є в а  М. І.  Режисер і композитор – однодумці чи супротивники ?

Ч е р к а ш и н а – Г у б а р е н к о  М. Р.  Оперний Берлін через двадцять років

П а н а с ю к  В. Ю.  Радикальні інтерпретації оперної класики: філологічний аспект

Б а б и ч  Т. М.  Презентація образу Вольфганга Амадея Моцарта на сучасній музичній сцені (на прикладі французької постановки “Mozart. L’opera rock”)

Е н с ь к а  О. Ю.  Опери Фроманталя Галеві у сучасних музикознавчих дослідженнях і сценічній практиці

С а к а л о  О. В.  Фаустіанські мотиви опери «Роберт-диявол» Джакомо Мейєрбера

К о с т е н н і к о в  А. М.  Опери Ріхарда Вагнера в сучасному музичному театрі

Б а б і й  О. П.  Опера «Тангейзер» Ріхарда Вагнера і режисерські шукання другої половини XX – початку XXI століть

Ж а р к о в а  В. Б.  Роль пластичного компонента в історії французької опери(від Жана Баттіста Люллі до Моріса Равеля)

Є ф і м е н к о  А. Г.  Режисерська інтерпретація оперної класики ХХ століття: Моріс Равель та Олександр Цемлінський на сцені Баварської державної опери

С о л о м о н о в а  О. Б.  Режисерсько-драматургічна функція риторичної фігури k а tabasis в  опері «Борис Годунов» Модеста Мусоргського

Г а н у л  Н. Г.  Музичний театр Сергія Кортеса крізь сценічний лорнет

К а с ь я н о в а  О. В.  Інтерпретація танцю в сучасних модифікаціях опери-балету

Теоретичні питання сучасного музикознавства

П я с к о в с ь к и й  І. Б.  Взаємозв’язки народнопісенної і церковно-співацької традицій в Україні

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Д у д н и к  В. О.  Взаємозв’язок загальнонаціонального культурного простору з національною ідентичністю у контексті глобалізаційних світових процесів

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Захисти на здобуття наукового ступеня

Нові видання

Творчий зліт майстра: нова книга Ігоря Пясковського

(Пясковський І. Б. Поліфонія в українській музиці 

/ Ігор Пясковський ; До 100-річчя Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – К., 2012. – 272 с.)

Музика. Час. Простір (Герасимова-Персидская Н. А. Музыка. Время. Пространство / Нина Герасимова-Персидская; вступит. ст.

Л. Ковнацкой, ред. И Туковой. – К.: Дух і Літера, 2012. – 408 с.)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ