Часопис – випуск 17

З М І С Т

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Інтеграційні міжкультурні процеси

Р о ж о к В.І. Міжкультурний діалог на пострадянському просторі:
за матеріалами VIІ Форуму творчої і наукової інтелігенції держав-учасниць СНД (14–17 жовтня 2012 року)

Д у д н и к В. О. Інтеграція української культури у світовий культурний простір

До 75-річчя Валентина Сильвестрова та 70-річчя Євгена Станковича

Н е в і н ч а н а Т. С. Українська музика в дорозі: з бесід та спостережень очевидця

З і н ь к е в и ч О. С. «Дражнити гусей» по-прокоф’євськи (симфонічні дебюти Валентина Сильвестрова і Євгена Станковича)

Л у н і н а А. Є. Нова форматність музики Євгена Станковича

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Проблеми методології: наукові концепції, історичні тенденції, персоналії

К о р н і й Л. П. Лютнева музика епохи Ренесансу та її роль у розвитку музичного мистецтва Польщі, України і Білорусі ХVІ–ХVІІ століть

В о л о с а т и х О. Ю. Музична й театральна культура маєтків Правобережної України (перша половина ХІХ ст.)

К о р о с т е л ь о в В.В. Про інтерпретаційні методи нумерологічного бахознавства

К р и в о ш е я Т.О. Концепти почуттєвої культури: нудьга

С е в е р и н о в а М.Ю. Другий концерт для фортепіано з оркестром Мирослава Скорика у контексті архетипових образів сакрального

Шляхи музичного романтизму: від культури повсякденності до композиторської творчості

Б о д і н а – Д я ч о к В. В. Авторська присвята як явище музичного романтизму у творчих біографіях
Михайла Глінки, Модеста Мусоргського та Миколи Лисенка

Г а д е ц ь к а Г. М. Михайло Глінка. Біографія у повсякденності: антураж чи справжність ?

НАШІ ЮВІЛЕЇ

До 70-річчя Михайла Борисовича Степаненка

З а б а р а  М. В.  Кілька штрихів до творчого портрету Михайла Степаненка: нотатки з нагоди ювілейного концерту композитора

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ

К о х а н и к  І. М.,  С у м а р о к о в а  В. Г.  Світло особистості

Ігоря Болеславовича Пясковського – ученого, музиканта, педагога

П я с к о в с ь к а Л. В. Спогади

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Захисти на здобуття наукового ступеня

Наукові конференції

Університет XIII століття у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ «ЧАСОПИСУ…» ЗА 2012 РІК. № 1 (14) – 4 (17)

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ