Часопис – випуск 18

З М І С Т

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Визначні ювілейні та пам’ятні дати 2012 року

С а м о й л е н к о О. І. Про ювілеї, людську долю та історію: роздуми про російську музику

Є ф і м é н к о А. Г. Пізні меси Йозефа Гайдна: стан і перспективи вивчення

Фо м і н а Н. П. Йозеф Гайдн: від статусних присвячень до дружнього послання

О с а д ч а С. В. Православна російська співоча традиція в історичній ретроспективі досвід творчості та його осмислення

К л і м о в а Н. І. Містерія «Мучеництво святого Себастіана» та принципи оперного театру Клода Дебюссі

К р и ч и н с ь к а О. В. Зародження елементів полістилістики у «Дитячому куточку» Клода Дебюссі

С у ш а н о в а В. В. Скрипкова соната Сезара Франка: літературний образ і виконавська традиція

Г о р о б е ц ь Р. Ю. « Жовта принцеса» Каміля Сен-Санса – перша опера на японський сюжет (до 140 річчя прем’єри)

М а й д е н б е р г – Т о д о р о в а К. І. Тиша як полісемантичний феномен: композиторські та виконавські способи втілення

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

А н т о н ю к О. В. Соціокультурна динаміка українського соціуму в умовах глобалізації

М а р т и н е н к о О. В. Дослідження української міжвоєнної музичної еміграції з погляду ідентифікації особистості

Н е б о л ю б о в а Л. С. Роман «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова: симфонічні рефлексії

Ж д а н ь к о І. А. Сприйняття кліматичних явищ як фактор творчої біографії Миколи Лисенка

С о л о в ’ я н е н к о А. А. Українська оперна режисура у контексті національної культури ХІХ – першої третини ХХ століття: генезис художніх форм

До 100-річчя Київської консерваторії – НМАУ ім. П. І. Чайковського

Ф а д є є в а К. В., Ш а м а є в а К. І. З історії кафедри загального та спеціалізованого фортепіано НМАУ ім. П. І. Чайковського

НАШІ ЮВІЛЕЇ

До 130-річчя від дня народження Миколи Андрійовича Малька

Д и м ч е н к о С. С. Внесок Миколи Малька у становлення та розвиток диригентського мистецтва в Україні

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Нові видання

Богословсько-теологічна традиція в українській культурі ХVІІ століття

У жанрі методичного дуету

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ