Часопис – випуск 19

З М І С Т

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Оперні реформи минулого і сучасності

С е р д ю к О. В.«Трістан та Ізольда» Ріхарда Вагнера і кінематограф

Б а б і й О. П. Прем’єрний показ «Тангейзера» Ріхарда Вагнера у Дрезденській королівській опері

К а с ь я н о в а О. В. Трансформації пластично-хореографічного вирішення опери Ріхарда Вагнера «Тангейзер»

О с т р о у х о в а Н. В. Опери Ріхарда Вагнера на сцені Одеського оперного театру

Б о г д а н о в а І. В. Ріхард Вагнер та італійська опера останньої третини ХІХ століття

К у п е ц ь Л. А. «Кармен» Жоржа Бізе і культурні мифи ХХ століття

С о л о м о н о в а О. Б. Вторинність оперної традиції як чинник іронічної дескрипції культури

Т і т о в а Г. І. «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка на сцені Національної опери України(режисерська інтерпретація Дмитра Смолича)

Ж а р к о в а В. Б. «Дитя і чари» Моріса Равеля на сучасній оперній сцені

Є ф і м е н к о А. Г. Театр “Am Gärtnerplatz” у театральній панорамі Мюнхена

А л а д о в а Р. Н. Білоруська опера рубежу ХХ–ХХI століть: освоєння поетики театру абсурду

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Д у д н и к В. О. Удосконалення правової бази формування національного культурного простору

С к о р и к А. Я. Комунікаційні інновації мас-медійного суспільства у рефлексії зарубіжних культурологів

Т а м і л і н а І. Є. Антрепренери та київська влада (Київська оперна антреприза у 80-і роки ХІХ століття)

Ш а м а є в а К. І. Генріх Густавович Нейгауз і Київська консерваторія

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ