Часопис – випуск 2

ЗМІСТ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Актуальні питання сучасної музичної освіти

Рожок В.І. Музична освіта в Україні на межі століть: реалії, проблеми та перспективи

Цареградська Т.В. Російська музична освіта і Болонська конвенція: загибель богів?

Концептуальні проблеми сучасного музикознавства

Пясковський І.Б. Логічне і художнє в музичному мисленні

Герасимова-Персидська Н.О. Сорок років Мusicaе antiquaе Ukrainae

Кияновська Л.О. Опера як ринок: вистава як маркетинговий хід

Жанрово-стильові аспекти музичної творчості

Корній Л.П. Проблема стильового нашарування в українській музиці кінця ХVІ – ХVІІ ст.

Тишко С.В. Стильовий синтез у романтичній опері «Руслан і Людмила» М. І. Глінки

Актуальні питання музичного виконавства

Посвалюк В.Т. Участь українських музикантів-духовиків у виконавських конкурсах

ДавидовМ.А. Наукова термінологія в музичній педагогіці

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Антонюк О.В. Культурна самоорганізація етнокомпонентів в українському соціумі

Антонюк В.Г. Лінгвокультурний концепт «вокальна педагогіка»

Коломієць Г.Г. Про концепцію цінності музики як субстанції і музики як способу ціннісної взаємодії людини зі світом

НАШІ ЮВІЛЕЇ

Оперній студії – 70

Високі ідеали оперного мистецтва

До ювілею професора В. М. Апатського

Вовк Р.А. Феномен митця

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ

Захисти на здобуття наукових ступенів

Нові видання

Наукові конференції

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ