Часопис – випуск 26

З М І С Т

ТИТУЛ

ЗМІСТ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

До 120-річчя від дня народження Бориса Миколайовича Лятошинського

Луніна А. Є. Леонід Грабовський: «Поняття школи Бориса Лятошинського вважаю цілком правомірним»
Leonid Hrabowsky: “I Consider Boris Liatoshynsky’s Concept of School quite Legitimate”
 

До 150-х роковин від дня смерті Джакомо Мейєрбера

Сакало О. В. Новації ціною тридцять тисяч франків
Innovations Cost Thirty Thousand Francs
 

До 190-річчя від дня народження Антона Брукнера

Дробиш А. А. Утілення канонічного тексту в «Te Deum» Антона Брукнера
Embodiment of Canonical Text in “Te Deum” by Anton Bruckner
 

До 150 річчя від дня народження РіхардаШтрауса

Неболюбова Л. С. «Саломея» Ріхарда Штрауса: на перепуттях парадокса
“Salome” by Richard Strauss: at the Crossroads of Paradox
 

Колотиленко М. Е. Пісенна творчість РіхардаШтрауса 90-х років XIX століття: специфіка функції інструментальної партії
The Songwriting of Richard Strauss in the 1890s: Specific Functions of the Instrumental Part
 

До 110-річчя від дня народження Гоффредо Петрассі

Шейко А. О. Драматичний мадригал «Хор мертвих» Гоффредо Петрассі як вияв його гуманістичних позицій
Dramatic Madrigal “Choir of the Dead” by Hoffredo Petrassi as an Expression of His Humanistic Position

До 90-річчя від дня народження Єлизавети Іванівни Чавдар

Калинковицька І. С. Співачка Singer 

Дудченко І. М. Діяльність кафедри сольного співу на чолі з Єлизаветою Чавдар
Activity of the Department of Solo Singing under Elyzaveta Chavdar
 

До 85-річчя від дня народження Едісона Денисова

Мізітова А. А. Модуси гри в інструментальних концертах Едісона Денисова
Modi of Performing the Instrumental Concerts by Edison Denisov
 

До 70-річчя від Дня Перемоги у Другій світовій війні

Двужильна І. Ф. Пам’ять про Бабин Яр у звуках музики
The Memory of Babi Yar in Music
 

Тітова Г. І. Віталій Губаренко та Дмитро Смолич: першопрочитання опери «Відроджений травень» у Львові (1974)
Vitaly Hubarenko and Dmitry Smolych: the First Reading of the Opera “Revived May” in Lviv (1974)
 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Доманська О. А. Метафізика Мартіна Гайдеггера як основа творчого імпульсу людини (у контексті розбудови українського культурного простору)
Metaphysics of Martin Heidegger as the Basis of Human Creative Impulse (in the Context of the Development of Ukrainian Cultural Space)
 

Хоменко М. О. Традиційні і нові виражальні засоби й види графіки промислового дизайнера
Traditional and Innovative Expressive Means and the Types of Graphics of an Industrial Designer
 

Відомості про авторів 

Вимоги до статей