Часопис – випуск 27

ТИТУЛ

ЗМІСТ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

До 120-річчя від дня народження Бориса Миколайовича Лятошинського

Грабовський Л. О.  Борис Лятошинський як симфоніст-романтик(дискусійні думки)

Савчук І. Б. Листування подружжя Лятошинських влітку 1941-го

До 90-річчя від дня народження Ігоря Наумовича Шамо

Невінчана Т. С. Невтомний у пошуках

До 70-річчя від дня народження Івана Федоровича Карабиця .

Кияновська Л. О. Стиль Івана Карабиця

Берегова О. М. Особливості композиторського стилю Івана Карабиця в контексті української культури

Гуркова О. М. Сатирична спрямованість вокального циклу «Повісті» Івана Карабиця

Актуальні питання музичної педагогіки

Омельченко Т. А. Фортепіанна педагогіка Бориса Милича

Походзей І. І. Музичні училища України в системі підготовки мистецьких кадрів: історія, стан, перспективи

Зарубіжні зв’язки

Dalos A. Dissidence, Neo-avant-garde, Doublespeak. In the Context of the NewBudapest Music Studio in the 1970. Дисидентство, нео-авангард, двозначність у контексті Нової музичної студії у Будапешті 1970-х років (переклад Л. В. Кухаренко)

Avy J. Musique contemporaine en France. Новітня музика у Франції (переклад Н. М. Набокової)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Павелко К. О. Михайло Глінка в музичному житті Варшави (1848 – 1851):за маловідомими матеріалами польської періодики
Доманська О. А. Метафізична провина» і національна свідомість

НАШІ ЮВІЛЕЇ

До 90-річчя від дня народження Дмитра Михайловича Гнатюка

Рожок Ол. В. Опера – моя радість і любов, а пісня – то душа моя» (Дмитро Гнатюк)

До 75-річчя від дня народження Сергія Анатолійовича Скринченка

Скринченко В. А. Доля піаніста

Наукові конференції

Тукова І. Г. Шевчук Ол. Ю. Симпозіум «Musica incognita»: до 15-річчя кафедри старовинної музики і 20-річчя класу клавесина НМАУ ім. П. І. Чайковського

Захисти на здобуття наукового ступеня

Відомості про авторів

Вимоги до статей

АННОТАЦІЇ