Часопис – випуск 29

ТИТУЛ

ЗМІСТ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

До 120‑річчя від дня народження Бориса Миколайовича Лятошинського

Дичко О. В. За музикою Бориса Лятошинського – майбутнє (інтерв’ю Анні Луніній)

Таранченко О. Г. Талановиті учні Бориса Лятошинського: композитор Лев Спасокукоцький

Концепція хроносу композиторської життєтворчості у дослідженнях сучасних українських музикознавців

Самойленко О. І. Авторський стиль як конститутивна риса музикознавчого дослідження: акмеологічні обрії наукової теорії Наталії Савицької

Вороніна М. О. Особливості пізнього стилю Гектора Берліоза
(ораторія «Дитинство Христа»)

Сулім Р. А. Традиції жанру in memoriam в альтовому концерті Жанни Колодуб

Актуальні проблеми музикознавства на початку ХХІ століття

Скворцова Н. М. Плач у радянській музичній культурі (ораторія Родіона Щедріна «Ленін у серці народному»)

Лукашев В. А. Режисерське вирішення пластично-просторового образу в сучасній моноопері («Листи кохання» Віталія Губаренка в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Миколи Лисенка)

Загайкевич А. Л. Українська електроакустична музика: історія і сучасність

Довжинець І. Г. Концертне життя в Сумах: нові творчі проекти

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Антонюк О. В. Українська діаспора як чинник формування національної пам’яті в Україні

Доманська О. А. Етнічний міф та національна історія як різновекторні складові формування культурного простору

Рожок Ол. В. Управлінська діяльність у художній культурі: глобальний, регіональний і локальний модуси

ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

До 160‑річчя від дня народження Олександра Миколайовича Виноградського

Зінькевич О. С. Виноградський Олександр Миколайович (1855–1912)

До 110‑річчя Житомирського музичного училища імені В. С. Косенка

Шамаєва К. І. Золоті сторінки історії

До 90‑річчя від дня народження Юрія Олексійовича Полянського

Сумарокова В. Г. Юрій Полянський – харизматична особистість, лідер, педагог-новатор

Пам’яті Віктора Вікторовича Петриченка

Рожок В. І. Обірвана струна

ТВОРЧЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Олійник О. С. Міжнародний музичний фестиваль «Vivat, Academia‑102»

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Захисти на здобуття наукового ступеня

Нові видання

Степанченко Г. В. Хоровий колектив України (Коробка Т. С. В ефірі Хор Українського радіо / Тетяна Коробка. – К. : Муз. Україна, 2015. – 176 с.)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ «ЧАСОПИСУ…» ЗА 2015 РІК. №№ 1 (26) – 4 (29)

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

ANNOTATION IN ENGLISH