Часопис – випуск 30

ТИТУЛ

ЗМІСТ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Концепція хроносу композиторської життєтворчості у дослідженнях сучасних українських музикознавців

Антонова О. Г. Автоцитування як погляд композитора у минуле: інтенції пізнього періоду творчості

Шурдак М. І. Особливості взаємодії музичного матеріалу і формотворення у пізній камерно-інструментальній творчості Дьордя Лігеті

Сулім Р. А. Художні образи у пізній творчості Жанни Колодуб (на прикладі Концертино для віолончелі та камерного оркестру)

Видатні персоналії світової музичної культури

Артем’єва В. Б. Життєтворчість Жана-Філіппа Рамо: аспекти періодизації

Павленко А. М. Жанрова динаміка творчості Франсуа‑Жозефа Госсека

Сакало О. В. «Гугеноти» Джакомо Мейєрбера: залаштункові процеси першої вистави

Дробиш А. А. Релігійний світогляд як основа творчості Антона Брукнера

Синяк Л. В. Музично-театральна співпраця Едварда Гріга і Бйорнстьєрне Бйорнсона

Мізітова А. А. Творчий шлях Рут Цехлін: всупереч обставинам

Савицька О. П. Симфонії Олега Ходоско: метаморфози жанру

Теоретичні питання сучасного музикознавства

Ганзбург Г. І. Пісня Людвіга ван Бетховена «Sehnsucht» і систематика вокальних форм

Тихомирова А. А. Семантика музичного тематизму в сучасній музичній композиції (на прикладі камерно-інструментальних творів білоруських композиторів кінця XX – початку XXI століть)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Доманська О. А. Конкурентність мови як ціннісна й історико-культурологічна категорія

Кароль М. Ф. Християнська тематика в українських гумористично-сатиричних творах епохи Бароко і прояв у них бурлескного світобачення

Рожок Ол. В. Культурологічний підхід у дослідженні сучасних управлінських стратегій у культурі (на прикладі філармонії як культурно-мистецького середовища)

НАШІ ЮВІЛЕЇ

До 85‑річчя від дня народження Миколи Кіндратовича Кондратюка

Антонюк В. Г. Микола Кондратюк: виміри особистості

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

ТИТУЛ КІНЦЕВИЙ

ANNOTATION IN ENGLISH