Часопис – випуск 4

ЗМІСТ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Концептуальні проблеми музикознавства: сучасний музичний театр

Рожок В. І. Диригентська інтерпретація опери «Катерина Ізмайлова» на київській сцені

Черкашина-Губаренко М. Р. Деякі тенденції розвитку сучасного оперного театру

Драч І. С. Травестія на сучасній оперній сцені:нове життя давнього прийому

Курбанов В. Б. Традиційність і проблеми інтерпретації оперної вистави

Михайлова Н. М. До питання дефініції «музичний спектакль» (на прикладі музично-театральної практики Харкова)

Наумова О. А. Символіка чоловічого – жіночого в Bühnenweihfestspiel Р. Вагнера «Парсифаль»

Даньшина В. Б. Опера «Кастор і Поллукс» Ж.-Ф. Рамо у сучасній сценічній версії

Драган О. В. Постать Ярослава Вощака в історії музичного театрудругої половини ХХ століття

Коваленко Ю. П. Сучасна режисура в українському театрі музичної комедії

Зеленіна Н. В. Акторський тренінг в системі сучасної додаткової освіти

Актуальні питання музичного виконавства

Повзун Л. І. Взаємодія акторських та режисерських засад у творчості піаніста-концертмейстера

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Пясковський І. Б. Музика і кібернетика: усе ще актуальне зіставлення понять

Шаповалова Л. В. Гоголь містичний: літургічний вимір поетики М. В. Гоголя

Волосатих О. Ю. З історії музично-драматичного театру Правобережної України першої половини ХІХ століття

СТОРІНКАМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ;

Лігус О. М. Проблема жанрово-стильової еволюції в українській фортепіанній творчості ХІХ – першої чверті ХХ ст.

НАШІ ЮВІЛЕЇ

До 120-річчя від дня народження В. М. Яблонського

Посвалюк В. Т. Майстер

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Захисти на здобуття наукового ступеня

Відгуки. Рецензії

Шамаєва К. І. У пошуках правди

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ

Євгенії Мірошниченко

Богодара Которовича

Валерія Курбанова

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ