Часопис – випуск 6

З М І С Т

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

До 70-річчя кафедри народних інструментів

Давидов М. А. Київська академічна школа народно-нструментального виконавства

Концептуальні питання сучасного музикознавства

Гончаров А. О. Творчість В. Зубицького в контексті музичних стилів

Актуальні питання сучасного виконавства

Трофимчук О. І. Народно-інструментальне виконавство на тлі глобальних тенденцій розвитку європейської культури

Самітов В. З. Виконавське осмислення авторської концепції музичного твору

Князєв В. Ф. Київська баянна школа

Мурза О. А. Київська школа гри на балалайці

Панасюк І. В. Київська академічна школа бандурного виконавства

Михайленко М. П. Київська школа гри на гітарі

Дейнега В. М. Темброва палітра оркестру народних інструментів

Баштан С. В. Історія кобзи-бандури та її сучасний розвиток

Гриньків Р. Д. Шляхи удосконалення конструкції бандури

Проблеми музичної освіти

Давидов М. А. Концепція музично-художньої виконавської технології

Заєць В. М. Становлення методики викладання гри на народних інструментах

Білоус В. П. Психологічні аспекти формування виконавської художньої майстерності

Новицький К. Г. Психологічний аспект формування особистості камерного виконавця

Алексик Ю. Ю. Виконавський апарат балалаєчника

Шорошева Л. О. Звуковидобування у кобзово-домровому виконавстві

Антонюк В. Г. Етноекологія вокальної педагогіки в контексті народно-інструментального виконавства

Фото

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Антонюк О. В., Рожок О. В. Культурно-мистецька політика в Україні: формування нової парадигми

Касьянова О. В. Балетна реформа П. Чайковського в реаліях сьогодення

НАШІ ЮВІЛЕЇ

Ювілей Леоніда Грабовського

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

До 70 річчя кафедри народних інструментів НМАУ ім. П. І. Чайковського. Всеукраїнська науково-практична конференція

До 120-річчя від дня народження В. М. Яблонського. Третя всеукраїнська науково-практична конференція

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ