Часопис – випуск 8

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

До 10–річчя кафедри старовинної музики

Шевчук О. Ю. Крізь минуле до майбуття

Шабалтіна С. М., Гадецька А. М. Київська клавесинна школа в історико-культурному контексті

Польт-Луценко Т. М., Зосім О. Л., Сікорська Н. В.
Schola cantorum Basiliensis в гостях у Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Теоретичні концепції: музичне мистецтво від сучасності до Середньовіччя

Герасимова-Персидська Н. О. Нові звучання – нові знаки: 
сучасна музика в історичному ракурсі

Тукова І. Г. Музично-теоретичні концепції початку ХХІ ст. 
у світлі ідей Середньовіччя та Ренесансу

Тарасевич М. І. Категорія «нове» в музичній культурі Ренесансу

Приходько І. М. Нові методи дослідження фуги в англомовному музикознавстві

Пясковський І. Б. Шлях історичного розвитку поліфонічної обробки

Східноєвропейська музика XVII – XVIII століть:
матеріали і дослідження.

Ігнатенко Є. В. Поняття «перевод» у контексті україно-білоруського грецького «напіву» XVI – XVIII ст.

Зосім О. Л. Українська духовна пісенність: літургічні паралелі

Медведик Ю. Є. Еволюція німецьких славістичних студій 
над українською духовною піснею XVII – XVIII ст.

Кузьмінський І. Ю. Партитурна нотація партесного багатоголосся та виконавська практика.

Кутасевич А. В. С. Дегтярьов. Концерт «Слиши, дщи, і виждь» (ре мажор). Питання авторства.

Французьке бароко та російський романтизм.

Шадріна-Личак О. В. Клавесинна безтактова прелюдія 
у сучасному історично орієнтованому виконавстві

Сікорська Н. В. Редагування клавірної музики Бароко 
у французьких антологіях XIX ст.

Ваш Ю. В. Танцювальний світ епохи Бароко у клавірній музиці 
Франсуа Куперена.

Гадецька А. М. Танець у творчій біографії М. І. Глінки.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Захисти на здобуття наукового ступеня

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ