Часопис – випуск 9

З М І С Т

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Визначні ювілейні дати 2010 року. Ф. Шопен, Р. Шуман, Г. Малер

Кияновська Л.О. Рецепція творчості Фридерика Шопена
та Роберта Шумана у Львові

Мельник Л.О. Фридерик Шопен як медійний персонаж:
ювілейні святкування 1910 року в дзеркалі львівської преси

Савицька Н. В. Юнацький період життєсходження
Фридерика Шопена у дзеркалі його епістолярію

Бєляковська Н.Є. Творчість Фридерика Шопена у діалозі
з оперним мистецтвом його часу

Гнатів Т. Ф. Фридерик Шопен і Клод Дебюссі:
парадигма духовного зв’язку

Корчова О.О. Французькі митці доби модернізму
у композиторському діалозі з Фридериком Шопеном

Сулім Р. А. Фридерик Шопен і формування
української фортепіанної школи

Ганзбург Г. И. Театралізація камерних жанрів у вокальній музиці
Роберта Шумана

Щоголева А.В. П’єси-фантазії Роберта Шумана
для камерного ансамблю (цикли ор.73 і ор.88)

Забара М.В. Роберт Шуман та Фелікс Мендельсон:
сторінки історії однієї дружби

Неболюбова Л.С. Інтенції смерті симфонічного мислення
Густава Малера. Перші симфонії

Вишинський В. В. Категорія руху в музичній естетиці
Густава Малера: джерела й трактування

Ставиченко А.В. Густав Малер та Ріхард Штраус:
творчі контакти і співпраця

НАШІ ЮВІЛЕЇ

Бентя Ю.В. Вікторія Бібік: «Музика скаже сама про себе»

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня

Наукові конференції

До 75-річчя кафедри духових і ударних інструментів
НМАУ ім.П.І. Чайковського

До 80-річчя завідувача кафедри народних інструментів
НМАУ ім. П.І.Чайковського Миколи Андрійовича Давидова

Нові видання

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ