Науковий вісник – випуск 100

З М І С Т

ТИТУЛ

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ПЕРЕДМОВА

Р. А. ВОВК. Взаємозв’язок початкової, середньої та вищої ланок музичної освіти України у сфері духового виконавства

В. Н. АПАТСКИЙ. О некоторых характерных чертах современного духового инструментостроения

В. Т. ПОСВАЛЮК. Методические взгляды педагогов- трубачей ХІХ-ХХ в. относительно овладения верхним регистром (сравнительный анализ)

В. П. КАЧМАРЧИК. Вопросы исполнительского дыхания в немецкой флейтовой педагогике XVIII в

П. БУРКАЦЬКИЙ. Про специфіку функціонування етюдів в учбовій діяльності кларнетиста

В. В. ГРОМЧЕНКО. Дисципліна „Клас оркестрової майстерності” у системі сучасної вітчизняної музичної освіти

Я. В. КУШНІР. Флейтистка Ізольда Андріяш в історії українського духового мистецтва (до 75-річчя від дня народження)

М. Р. МИМРИК. Особливості вивчення камерно- інструментальної музики на прикладі виконавської практики Київського квартету саксофоністів Національної філармонії України

А. П. ОВЧАР. Обучение игре и исполнительство на духовых инструментах в Харькове в XVIII веке

К. В. ПОСВАЛЮК. Дихання як важлива складова виконавського апарату музиканта-духовика

А. Я. КУШНІР. Питання виховання морально-етичних якостей музиканта-виконавця у дослідженнях видатних флейтистів.

Л. В. КАВУННИК. 3 історії та сьогодення духового оркестру НУКІМ ім. М. Заньковецької (до проблеми розвитку сучасного оркестрово-духового виконавства)

О. П. ПАЛАЖЕНКО. Методичні основи формування музично-виконавських умінь учнів-духовиків в умовах позашкільної спеціалізованої освіти

Л. В. МАКСИМЕНКО. Інтеграція саксофона в музичну культуру Львівщини

Д. П. МАКСИМЕНКО. Одночастинні поемні жанри у контексті становлення саксофонового концертного репертуару XIX- XX століть

П. ТЕУТУ. Звуковиражальні можливості сопілки в контексті інтерпретації музики бароко

А. КОВЕРЗА. Історичний вимір творчої діяльності Леоніда Утьосова першої третини XX ст. в Україні (20-30-ті роки)

А. ВОВК. Українські виконавські школи (флейта, кларнет)у контексті міжнародних традицій (за матеріалами І го Міжнародного конкурсу імені В. С. Антонова)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ЗМІСТ