Науковий вісник – випуск 102

З М І С Т

ТИТУЛ

ВІД НАУКОВОГО РЕДАКТОРА ТА УПОРЯДНИКА

ВІД РЕНЕСАНСУ ДО СУЧАСНОСТІ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

Нина Герасимова-Персидская От архаических круговых песен до приёмов современной композиции

Микола Тарасевич Про нотацію музики строгого стилю

Игорь Пясковский Ряды Фибоначчи в полифонии Ренессанса

Ирина Тукова «Новое» в музыкальном искусстве XX века

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ТЕКСТОЛОГІЇ СХІДНОСЛОВ ЯНСЬКОЇ МУЗИКИ

Євгенія Ігнатенко Різдвяний кондак із грецького Осмогласника Каллістрата: у пошуках першоджерела

Олена Шевчук Редагування літургійних текстів східними слов’янами у процесі богослужбових реформ наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. (на прикладі приспіву «Аллилуіа»)

Іван Кузьмінський Музично-теоретичні трактати «Агз еі Ргахіз Мизіса» Зигмунта Лявксміна та «Мусикійська граматика» Миколи Дилецького: до питання їх спорідненості

Юрій Медведик Польськомовні барокові пісні (канти) Йоаникія Ґалятовського (текстова специфіка, джерелознавчі аспекти)

Ольга Зосім Риси сакрального у східнослов’янській духовно-пісенній традиції

Максим Сорочан Методика аналізу степенних антифонів (на прикладі піснеспівів монастиря Глинська Пустинь кінця XIX – початку XX ст.)

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МУЗИКА НОВОГО ЧАСУ: ТВОРЧІСТЬ І ВИКОНАВСТВО

Игорь Приходько De musica considerativa

Наталья Фоменко «Stylus phantasticus» на примере токкат Матиаса Векмана

Юлия Ваш Диалог музыки и танца в эпоху Барокко (на примере гавота)

Анна Гадецкая Отражение бальной культуры первой половины XIX века в танцевальных миниатюрах М. И. Глинки

Наталия Сикорская Об особом типе редакций клавирной музыки Барокко во второй половине XIX – начале XX века

Светлана Шабалтина Влияние клавирного искусства прошлого на современное фортепианное исполнительство

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Олена Шевчук Західноєвропейський вектор українського музикознавства: нові горизонти (до ювілею О. Л. Зосім)

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ЗМІСТ