Науковий вісник – випуск 103

З М І С Т

ТИТУЛ

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ПЕРЕДМОВА

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Лысенко О. Синкретический период в развитии музыкального исполнительства

Чабан В. Научный потенциал белорусской баянной школы (вопросы теории и методики исполнительства)

Ергиев И. Артистическая одарённость в системе психологической типологии

Кононова М. Виконавська рефлексія як об’єкт дослідження сучасного музикознавства

Варакута В. Роль тембру в слуховому полі диригента

Овдійчук О. Звуковисотне нюансування в контексті проблем сучасного виконавства

Петрик В. Сакральна генеза гри на струнно-щипкових інструментах

Резник І. Виконавська діяльність бандуристів світової діаспори

Пиц Б. Душний А. Розповсюдження баяна у Західній Україні

КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ І МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО

Муравська О. Творча постать Р. Шумана та жанрово-стильові і виконавські аспекти німецького бідермаєра

Шпак І Жанрово-стильові та виконавські аспекти хорової творчості Ф. Ліста

Подобие І. Виконання Мазурок М. Чюрльоніса в символістській проекції спадщини Ф. Шопена

Цао Шифунь. Вплив музики Моцарта на 32-гу сонату Л. Бетховена й на стиль її виконання

Чайка Е. Концерт Бетховена ор. 58 G-dur в контексте традиций исполнительства в Украине

Хіль О. Фортепіанні концерти Д. Шостаковича № 1, 2 та їх виконання в аспекті змістовної автономії у спадщині композитора

Сумарокова В. Віолончельна музика Ю. Я. Іщенка: до проблеми творчого діалогу з виконавською школою

Давыдов Н. О вкладе Родиона Макаренко в оригинальную музыку для народных инструментов

Олексів Я. Баянні сюїти в контексті інструментальної музики другої половини XX століття

МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО В КОНТЕКСТІ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Лю Бінцян. Опера Хунмейсі «Біла змійка» в контексті європейського оперного мистецтва

Ван Чуньмей. Феномен героїчного в музиці (до визначення героїчного характеру в західноєвропейській опері Нового часу)

Андросова Д Грецька музика другої половини XX ст. в єдності національної композиторської та виконавської шкіл

Шулъ-Бевсъка І. Тернопільський період концертно-виконавської діяльності творчого подружжя піаністки Ірини Любчак та скрипаля Юрія Криха

Ли Дзинъ. Выдающиеся личности Украины и фортепианное исполнительство Китая

ПЕДАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЯ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА

Душний А. Елементарна композиторська творчість як засіб творчого розвитку музиканта-інструменталіста

Бай Ю. Функціональні взаємодії фаланг пальців у віртуозній побіжності музиканта-інструменталіста (клавішника)

Спренціс О. До проблеми скрипкової педагогіки та виконавства

Сачій В. Вплив виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) на розкриття художнього образу музичного твору

Коновалов Г. Каприччио Локателли с точки зрения развития техники левой руки скрипача

Мухина Т. К вопросу о развитии музыкальной одаренности

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

ЗМІСТ