Науковий вісник – випуск 107

ТИТУЛ

Від головного редактора (В. Рожок)

Передмова (М. Давидов, В. Сумарокова)

І.МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА

Лисенко О.
Системно-категоріальний дискурс музичного виконавства

Новаковская Е.
О научном подходе к развитию исполнительского мастерства музыканта

Ергиев И.
Исполнительская синергия как главный системообразующий элемент артистического универсума

Петрик В.
Музичний інструменталізм як важливий фактор культового стародавнього світорозуміння

Петрик С.
Історичний шлях становлення диригування як феномена музичної культури

Коверза О.
Джазове мистецтво як соціокультурне явище

Душний А.
Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» як чинник пропаганди народно-інстру-ментального мистецтва України

ІІ.КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ І МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО

Чупріна Н.
Символізм в філософії, в художній сфері та в музичному виконавстві

Лысюк С.
Музыкальный стиль как надындивидуальная данность и его «нарративные» качеств

Бондар Є.
Генезис професійного хорового виконавства: від витоків до XVIII століття

Лю Бинцян.
Опера «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно и ее китайский аналог в конкретике исполнительских решений

Чайка Е.
Скрипичный концерт П. Чайковского в контексте жанровой этимологии предсимволистской культуры ХІХ века

Ляхіна Т.
Скрипкові фантазії на запозичену тему в системі індивідуального стилю віртуоза-композитора

Пірієв О.
Камерно-інструментальна творчість Макса Регера

Муравская О.
Образно-смысловые и стилевые аспекты Интродукции и вариаций на тему песни «Засохшие цветы» для флейты и фортепиано Ф. Шуберта

Татарникова А.
Интерпретация образа Ундины в романтической музыкальной традиции (на примере сонаты «Ундина» для флейты и фортепиано К. Райнеке)

Чумак Ю.
Концертні жанри в баянній творчості українських композиторів (на прикладі Концерту для баяна № 1 В. Власова)

ІІІ.НАЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ АСПЕКТИ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Чабан В.
Славянское национально-стилевое самоопределение искусства гармоники-баяна

Олексів Я.
Національно-стильова специфіка жанрів сюїти та партити в баянній творчості сучасності

Подобас И.
Мазурки Шопена в представительстве думной вокальности фортепианного исполнительства

ІV.ПЕДАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЯ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА

Заєць В.
Авторські школи в музичній педагогіці: до визначення поняття

Даренська Л.
Векторний конфлікт – підставовий чинник вокальних проблем

Даренська Л.
Векторний конфлікт у вокальній емісії: інформаційна сутність

Панасюк І.
Кафедра бандури НМАУ імені П. І. Чайковського та передумови її створення

Крупей М.
Гра на слух як проблема методики навчання саксофонному виконавству

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ СТАТЕЙ