Науковий вісник – випуск 109

З М І С Т

ТИТУЛ

ВІД НАУКОВОГО РЕДАКТОРА ТА УПОРЯДНИКА

ЧАСОПРОСТІР МУЗИКИ

Ніна Герасимова-Персидська. Рух і чаc в музиці XXI століття

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Богдан Жулковський. Кондак як гімнографічний жанр: літургічні та музикознавчі аспекти

Максим Сорочан, диякон. Часткова атрибуція поспівок Октоїха Глинського наспіву (на прикладі степенних антифонів, богородичних «на стиховні», догматиків)

Євгенія Ігнатенко. Грецький спів у культурній парадигмі православних Речі Посполитої (кінець XVI – XVII ст.)

Ольга Зосім. Псалтирна поезія та псалтирні пісні в західноєвропейській католицькій і протестантській богослужбовій практиці

Іван Кузьмінський. Шляхи проникнення партесного співу до Московського царства

Галина Омельченко-Агайкухі. Сольна кантата в Росії у другій половині XVIII — першій половині XIX століття

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА БАРОКО

Наталия Сикорская. Основные аспекты исполнительского стиля барокко: опыт обобщения с позиций современной науки и практики

Ольга Шадрина-Лычак. Лютневый стилевой комплекс и клавесинной музыке XVII-XVIII веков

Любовь Титаренко. Клавирное творчество Питера Филипса: к вопросу об английском национальном стиле рубежа XVI-XVII веков

Наталья Фоменко. Импровизационная составляющая в исполнении добаховских токкат

Светлана III а б а л т и н а . Влияние исторического исполнительства на современных пианистов

МУЗИЧНА АКУСТИКА

Тетяна Іваницька. Метод побудови мікротонових шкал гармонічного музичного строю

БІБЛІОГРАФІЯ

ІN МЕМОRІАМ

Богдан Жулковський. Мілош Велімирович (1922-2008)

СПИОК СКОРОЧЕНЬ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ЗМІСТ