Науковий вісник – випуск 110

З М І С Т

ТИТУЛ

Від головного редактора (В. Рожок)

Передмова (М. Давидов, В. Сумарокова)

І. КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ І МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО

Сумарокова В.
Композиторська творчість як об’єкт виконавського музикознавства

Муравская О.
Жанрово-стилевые и исполнительские аспекты вокального творчества Ж. Б. Векерлена в контексте французской пасторальной традиции

Лаврова З.
Диригентська трактовка мелодії як структурного принципу музичної статики в кантаті для хору a’capella В. Сильвестрова на вірші Т.Г. Шевченка

Олендарьов А.
Інструментальний стиль музики І.Шамо до драматичних вистав

Ляхіна Т.
Стильові особливості скрипкових фантазій на запозичену тему

Чайка Е.
Система взаимодействий тембров-амплуа мужских вокальных партий в опере «Свадьба Фигаро» В. Моцарта

Пан Тинтин.
Тембр флейты в сочинениях С.Прокофьева на примере его Второй сонаты для флейты и фортепиано

Карлов Д.
Порівняльний аналіз виконавських редакцій музичного твору як зразок феномену множинності виконавської інтерпретації (на прикладі Концерту для скрипки з оркестром П.І.Чайковського)

ІІ. НАЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ АСПЕКТИ КОМПОЗИТОРСЬКОГО ТА ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Каплун Т.
Особенности исполнительского прочтения древнерусской монодии в контексте поэтико-стилевой характеристики песнопений знаменного распева

Шпак Г.
Венгерская национально-религиозная идея в хоровом творчестве Ф.Листа: жанрово-стилевые и исполнительские аспекты

Нейчева Л.
Некоторые особенности исполнительской интерпретации фортепианной музики Б.Бартока и Д.Лигети в контексте болгарской национальной идеи

ІІІ. ПЕДАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЯ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА

Давидов М.
Наукові здобутки виконавського музикознавства – чинник прогресу музичної педагогіки

Заєць В.
Каузальність та іманентність логіки процесу професіоналізації українського народно-інструментального мистецтва

Єргієв І.
Український «модерн-баян» – творчий феномен Одеської виконавської школи

Рєзник (Дружга) І.
До проблеми технологічного мислення бандуриста в контексті сучасної музичної педагогіки

Дроздова Е.
Понятие «технология игры» и его разработка в теории гитарного исполнительства

IV. ВИКОНАВСТВО НА НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТАХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

Кужелев Д.
Народно-інструментальна лисенкіана (про перекладення творів М. Лисенка для народних інструментів)

Теуту І.
Теоретичні основи транскрипції в репертуарі цимбаліста

Барвік С.
Питання музичної орнаментики у виконавстві на народних інструментах

Кошмерл Д.
Камерный ансамбль как жанр баянно-аккордеонного исполнительства

Матвійчук Л.
Методологічні аспекти ансамблевого виконавства як складова домрового мистецтва

Петрик В.
Епічно-аристократичний генезис струнно-щипкового інструментарію ірландських бардів і труверів Франції

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ СТАТЕЙ