Науковий вісник – випуск 112

З М І С Т

ТИТУЛ

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Маріанна Копиця
Діяльність Рейнгольда Глієра в Києві: джерелознавчий погляд

Кіра Шамаєва
З історії одного документа

Тетяна Гусарчук, Ганна Хмара
Фортепіанна творчість Володимира Пухальського як втілення традицій європейського музичного мистецтва ХІХ століття

Ігор Пясковський
Музично-теоретичні ідеї Михайла Вериківського

Оксана Давидова
Михайло Вериківський: пошук шляху

Олена Таранченко
Музика у творчості життя. Анатолій Буцькой – неординарна особистість, митець, вчений

Тетяна Антропова
Київські учні Болеслава Яворського: специфіка становлення композиторських індивідуальностей Пилипа Козицького та Михайла Вериківського (на прикладі аналізу камерних творів 10–20-х років ХХ ст.)

Ольга Путятицька
Григорій Любомирський і формування педагогічних засад Київської консерваторії перших десятиліть ХХ ст.

Ольга Волосатих
Григорій Верьовка. Роки становлення

Олег Безбородько
Всесвітньо невідомий композитор

Марія Єськова
Володимир Дукельський. Невідомі романси київського періоду

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ЗМІСТ

ANNOTATION IN ENGLISH